Sorrow and joy

“Бусдын уй гашууг хараад гашуудвал, уй гашуу танд огт ирэхгүй. Бусдын баяр хөөрийг хараад сэтгэл хангалуун бол баяр хөөр хэзээ ч таныг орхихгүй."