Хүүхэд залуучуудын хөтөлбөр

Хүүхдээ танин мэдэхүй, Өсвөрийн насны хүүхдээ танин мэдэхүй

Хүүхдээ танин мэдэхүй (ХТМ) болон Өсвөр насны хүүхдээ танин мэдэхүй (ӨСХТМ) семинар нь эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ илүү сайнаар ойлгож,  хөгжилтэй  адал явдалаар дүүрэн тэднийг өсгөхөд тустай 2 цагийн аав ээжүүдэд зориулсан семинарт хөтөлбөр юм. ХТМ болон ӨСХТМ нь хүүхэд болон өсвөрийн насныхны гаргадаг зан авирын язгуур шалтгааны нягтлан үзэн, тэднийг бүрэн дүүрэн нөөц бололцоогоор хөгжин цэцэглэхэд дөхөм мэдлэгээр эцэг эхчүүдийг хангадаг. Энэ хоёр урлан хүүхдүүд нь хэрхэн яаж сэтгэн боддог талаарх эцэг эхчүүдийн нүдийг нээж өгнө.

Хүүхдийн ART Excel(All Round Training excellence) курс (8-13 нас)

ART Excel (Бүхий л талаар сайн сайханд бэлтгэх)  хүүхдийн курс нь энэ насны хүүхдүүдийн сэтгэлийн амар амгалан, ариун тунгалаг байдлыг тэтгэх, хичээл сурлагадаа төвлөрүүлэх, биеийг алжаалийг тайлах, сэтгэлийн тогтвортой, тогтуун хөдөлгөөний хадгалах төрөл бүрийн хүчирхэг техникийг заах замаар хүүхдийг бүхий л сайн сайхан байдлыг дэмждэг. Энэ курс хөгжөөнт тоглоом дээр үндэслэн явагддаг ба хүүхдүүд хамтдаа хөдөлмөрлөж, тоглож, хуваалцаж, харилцан хамаарах мэдрэмжийг хөгжүүлэнгээ бусдаас үнэ цэнэтэй сургамж, сургаалыг олж сурдаг. Хүүхдүүд өөрсдийгөө илэрхийлэхдээ илүү амар хялбар байдлыг мэдэрч, өөр өөр газраас ирсэн хүүхдүүдтэй гэртээ байгаа мэт болдог. Тухайлбал өдөр бүр шинэ найзтай болох, санамсаргүй сайн үйл хийх зэрэг хичээлийн үйл явц нь хүүхдүүдийг бусдад хэрэгцээтэй хүн гэдгийг нь мэдрүүлж, өдөр тутмын амьдралдаа хүнлэг үнэ цэнийг нь хөхүүлэн дэмждэг. 

Өсвөр насны хүүхдийг чадавхжуулах семинар - YES! (14-17 нас)

Өсвөр насны хүүхдийг чавадхжуулах семинар (YES!) нь эрүүл бие, саруул ухаан, зөв амьдралын хэвшилээр сургуулийн насны хүүхэд залуусыг хангадаг. Бид үүнийг залууст стресс ядаргаагаа, сэтгэлийн хөдөлгөөнөө зохицуулах бодит амьдралд бүрэн дүүрэн хэрэгжих арга хэрэгсэл, ур чадварыг санал болгох замаар хийдэг. Нэгэнтээ сурагчид стрес ядаргаагаа эрүүл байдалаар зохицуулж сурах үед, тэд сургуульдаа амжилт үзүүлэх итгэл төгс байдлыг үлгэрлэн харуулж, амьдралд тохиолдох саад тотгортой тулахад зөв сонголт хийдэг. 
Өсвөрийн залуус сурахаас хойш татдаг сэтгэл санааны хүндрэлүүдтэй нүүр тулдаг. Тухайлбал: өөртөө итгэх итгэл сул, сэтгэлээр унаж гутрах, айж түгших зэрэг нь стрестэхийн гол эх сурвалж юм. Эрүүл зөв сонголтыг сонголгүйгүүр сурагчид эрүүл бус, биет хортой сонголтоор асуудлыг шийдэх гэдэг үүнд: тамхи татах, архи уух, хар тамхи хэрэглэх, хүчирхийлэл түрэмгийлэл үүсгэх, болон эргэн тойроноосоо зожгирдог. Сурагчид стресээ тайлах, сэтгэлийн хөдөлгөөнөө зохицуулж сурсанаар хичээл сурлагадаа төвлөрч сайн дүн аваад зогсохгүй үе тэнгийнхэн, эцэг эх, багш сурган хүмүүжүүлэгчидтэйгээ илүү өөдрөг, эерэг харилцааг бэхжүүлэх чадварт суралцана. 
Курст бүртгүүлэх

 • ART Excel - Testimonials
 • YES! - Testimonials
 • "They all say this practice helps them relax anywhere. I strongly recommend that students have access to the ART Excel because it enables them to take control of their lives, even in the most desperate circumstances."
  -- Marie Diamond, Student Services, Wilson Middle School

  "ART Excel is the best thing that has happened for kids all over the world. The structure and contents of the program allows children to connect with each other and work with people of all ages and diverse backgrounds. They leave the program feeling happy, confident and with a desire to help others."
  -- Ramola Prabhu, M.D., Parent

  "Before I came here I was really stressed out. Little things made me angry. I learned to get rid of the anger and free my mind from all the clutter. If I get angry I just do the breathing and it makes me feel better."
  Matt, middle school student

 • "My experience with the YES! program was revolutionary. The things that I learned here taught me not only how to become a better person, but how to not let others stop me from being a better person…I greatly appreciated and enjoyed this experience."
  -- Tameika, McKinley Technology High School

  "YES! has helped to create that culture of calm we really want our school to have. The [stress management] strategies taught on YES! are not just used in the classroom, they are life-skills that the students and staff can use outside of the classroom as well."
  -- Ms. Tamara Littlejohn, Walt Disney Magnet School, Chicago

  "Getting YES! in school at this grade level treats it like curriculum, which is what it should be. It tells a kid it is as important for you to learn life management and stress management skills, as it is to learn math."
  -- Susan Bertucci, Parent, Chicago