Mind Management and Meditation 2.0 Aug 27, 2018
Date:
Aug 27, 2018
Venue:
Scandic Stavanger Hotel,
Stavanger, Rogaland, Norway
Times:
6:00pm - 7:30pm
Contact:
Khonia Koushan, 41492294, stavanger@artofliving.no
Contact:
Khonia Koushan, 41492294, stavanger@artofliving.no
Course Id: C00037

Notes:


(See English text below)

Oppdag din ”IT” - din indre teknikk. Lær deg å koble av og på, med Swami Jyothirmayah

”Jo mer tidspresset du er, desto dypere hvile må du ta, og desto viktigere er meditasjon.” Sri Sri Ravi Shankar

Dagens teknologi gjør at vi kan være oppkoblet til omverdenen i nesten hvert eneste øyeblikk, via sosiale nettverk, mobiltelefoner, online webcasts osv. I alt dette tekniske støyet, hvordan kan vi finne indre fred? Hverdagen er full av skyer av stress og angst. Ved hjelp av meditasjon forsvinner disse skyene, og du kan oppleve fred, frihet, intuisjon og en overflod av kreativitet.

Lær hvordan du kobler av for koble deg på igjen - innenfra. En unik mulighet til å lære urgamle, kraftfulle teknikker med Swami Jyothirmayah, fredsambassadør og internasjonal yoga lærer. 

Swami Jyothirmayah har undervist yoga og meditasjonsteknikker til tusenvis av mennesker i over 40 land, både for helsepersonell, media, forretningsfolk, parlamentarikere, politiske ledere, fengselsinnsatte og beboere i avsidesliggende landsbyer i India.

Jyothirmayah er et levende eksempel på hvordan man kan lykkes, stressfri og glad gjennom yoga og meditasjon, og mange tiltrekkes av hans praktiske visdom, enkelhet og sjarm. Som foreleser har han representert Art of Living og Sri Sri Ravi Shankar på mange konferanser rundt om i verden (Europa, Amerika, Afrika og Nepal og India), inkludert FNs internasjonale økonomiske, sosiale og kulturelle forum og International Forum of Cultures (New Delhi).

Pris: Gratis (det er begrenset plass, så fint om du registrerer deg her)

Discover your "IT" - your Inner Technique. Learn how to switch on and off – with Swami Jyothirmayah

"If you are under pressure of time, the deeper you have to rest and the more important meditation becomes." Sri Sri Ravi Shankar

Today's technology allows us to be connected to the world around us constantly, through social networks, mobile phones, email … Amidst all this noise, how can we find inner peace?

Many people’s day-to-day lives are overshadowed by stress and anxiety. With the help of meditation, you can experience peace, freedom, intuition and an abundance of creativity.
Learn how to disconnect to reconnect - from within. A unique opportunity to learn ancient, powerful techniques with Swami Jyothirmayah, peace ambassador and international yoga teacher.

Swami Jyothirmayah has taught yoga and meditation to thousands of people in over 40 countries – both to health professionals, media, business people, parliamentarians, political leaders, prison residents and residents in remote Indian villages.

Swami Jyothirmayah is a living example of how to live happily and stress-free with the help of yoga and meditation – people love his practical wisdom, simplicity and charm.
As a lecturer, he has represented Art of Living and Sri Sri Ravi Shankar at many conferences around the world (Europe, America, Africa and Nepal and India), including the UN International Economic, Social and Cultural Forum and the International Forum of Cultures (New Delhi).

Price: Free (but there is limited space, so please sign up!)