41 år
180 land
10,000+ sentre
450M+ liv

Art of Living: Oversikt & budskap

Art of Living Foundation er virksom i 180 land. Organisasjonen er ideell, utdannende og humanitær, og ble grunnlagt i 1981 av den verdenskjente, humanitære og åndelige lederen Gurudev Sri Sri Ravi Shankar. Samtlige av organisasjonens initiativer styres etter Gurudevs filosofi: "Uten at vi har et stressfritt sinn og et voldfritt samfunn, kan vi ikke oppnå verdensfred."

Art of Living Foundation er en mangesidig organisasjon som tiltrekker seg mennesker fra alle samfunnslag, religiøse og ikke-religiøse livssyn.

"Art of Living er mer et prinsipp, en filosofi om å leve livet fullt ut. Det er mer en bevegelse enn en organisasjon. Kjerneverdien er å finne ro i seg selv, og å forene mennesker i samfunnet fra forskjellige kulturer, tradisjoner, religioner, nasjonaliteter - og på den måten minner den oss om at vi har et mål om å oppløfte menneskelivet overalt."

GURUDEV SRI SRI RAVISHANKAR

HVA PRESSEN SKRIVER

“deep breathing and a good yoga stretch could help you and your business”

“rejuvenating participants physically, mentally and emotionally” - Gurudev Sri Sri Ravi Shankar

“not only aims to remove day-to-day stresses, but also target negative emotions you may not know are still affecting you”

“Art of Living may be the fastest growing spiritual practice on the planet”

“breathing exercise dramatically decreased PTSD in veterans”

“many people reported better sleep, improved self-awareness, and even fewer PMS symptoms”