Archive

Search results

  1. Mening og tilhørighet til noe fint

    Gunhild Grava fikk livet snudd på hodet da hun så en plakat med bilde av Gurudev. Hun satt på trikken i Oslo, og hoppet av flere holdeplasser for tidlig, bare for å kunne lese teksten. Han skulle holde foredrag i byen, og hun visste at hun måtte dit.   Gu ...