Gurudev som åndelig lærer

Som lærer har Gurudev delt sin kunnskap på en måte som gjør det mulig å leve etter høye idealer i dagliglivet. Utover å fornye gammel visdom, har Gurudev skapt nye teknikker for personlig og sosial endring. Disse inkluderer Sudarshan Kriya®, som har hjulpet millioner av mennesker med stressavlastning, og latt dem oppdage indre lagre av energi og iboende stillhet i dagliglivet.

Gurudev som fredsambassadør

Gurudev besøker over 70 byer i året for å fremme fred og inspirere til global forandring gjennom etisk ledelse, antikorrupsjon, konfliktløsning og omsorg for alle mennesker og for planeten.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar stiftet Art of Living, Kunsten å leve, som en internasjonal, opplysende, humanitær velferdsorganisasjon. Organisasjonens utdannings- og selvutviklingskurs gir kraftige verktøy som reduserer stress og fremmer en følelse av velvære. Ikke bare appellerer øvelsene til en bestemt befolkning, de har vist seg effektive i global sammenheng og på alle nivåer i samfunnet. Nå tilbys Art of Livings kurs i over 180 land. I 1997 grunnla Sri Sri International Association for Human Values ​​(IAHV) - Den internasjonale stiftelsen for medmenneskelige verdier, for å, sammen med stiftelsen Art of Living, koordinere bærekraftige utviklingsprosjekter, nære medmenneskelige verdier og løse konflikter.

Som sin bemerkede humanitære leder, har Gurudevs kurs bidratt overfor mennesker av ulik bakgrunn, blant annet ofre for naturkatastrofer, overlevende etter terrorangrep og krig, barn fra truede befolkningsgrupper og fra konfliktfylte samfunn. Styrken i Gurudevs budskap har skapt en bølge av oppløftende bidrag gjennom det store antallet frivillige som driver prosjektene fremover i kritiske områder rundt om i verden.

Les mer om Gurudevs arbeid på den offisielle nettsiden hans:

Som en ambassadør for fred har Gurudev Sri Sri Ravi Shankar spilt en nøkkelrolle i konfliktløsning rundt om i verden, idet han deler sin visjon om ikke-vold i offentlige fora og på samlinger. Regnet for å være en nøytral skikkelse med et klart mål om fred, representerer han et håp for mennesker i konflikt. Han har særlig fått æren for å ha ført motstridende parter sammen i forhandlinger i Irak, Elfenbenskysten, Kashmir og Bihar. Gjennom sine initiativer og taler har Gurudev konsekvent understreket behovet for å styrke medmenneskelige verdier, og gi oss opplevelsen av at vi tilhører en verdensfamilie. Å fremme harmoni mellom trosliv, og å etterlyse flerkulturell utdanning som middel mot fanatisme, er viktige sider av arbeidet hans for bærekraftig fred.

Turnéoversikt

13-14 Apr

New Delhi,
New Delhi, India

15-23 Apr

Art of Living International Center,
21st km Kanakapura Road, Udaypura, Bengaluru, Karnataka, India

16-21 Apr

Art of Living International Center,
21st km Kanakapura Road, Udaypura, Bengaluru, Karnataka, India

22 Apr

Mehandipur,
Mehandipur, Rajasthan, India

3-25 May

Art of Living International Center,
21st km Kanakapura Road, Udaypura, Bengaluru, Karnataka, India

6-25 May

Art of Living International Center,
21st km Kanakapura Road, Udaypura, Bengaluru, Karnataka, India

10 Jun

Istanbul,
Istanbul, Turkey

10 Jun

Istanbul,
Istanbul, Turkey

11 Jun

Bratislava,
Bratislava

11 Jun

Bratislava,
Bratislava

12 Jun

Prague,
Prague, Czech Republic

12 Jun

Prague,
Prague, Czech Republic

13 Jun

Art of Living European Center,
Bad Antogast 1 77728, Oppenau, Germany

13 Jun

Art of Living European Center,
Bad Antogast 1 77728, Oppenau, Germany

14-15 Jun

Tallinn,
Tallinn, Estonia

14-15 Jun

Tallinn,
Tallinn, Estonia

16-17 Jun

Stockholm,
Stockholm, Sweden

16-17 Jun

Stockholm,
Stockholm, Sweden

18-19 Jun

Copenhagen,
Copenhagen, Denmark

18-19 Jun

Copenhagen,
Copenhagen, Denmark

20-21 Jun

Geneva,
Geneva, Switzerland

20-21 Jun

Geneva,
Geneva, Switzerland
Turnéoversikt til Gurudev

FØLG GURUDEV