Gurudev som åndelig lærer

Som lærer har Gurudev delt sin kunnskap på en måte som gjør det mulig å leve etter høye idealer i dagliglivet. Utover å fornye gammel visdom, har Gurudev skapt nye teknikker for personlig og sosial endring. Disse inkluderer Sudarshan Kriya®, som har hjulpet millioner av mennesker med stressavlastning, og latt dem oppdage indre lagre av energi og iboende stillhet i dagliglivet.

Gurudev som fredsambassadør

Gurudev besøker over 70 byer i året for å fremme fred og inspirere til global forandring gjennom etisk ledelse, antikorrupsjon, konfliktløsning og omsorg for alle mennesker og for planeten.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar stiftet Art of Living, Kunsten å leve, som en internasjonal, opplysende, humanitær velferdsorganisasjon. Organisasjonens utdannings- og selvutviklingskurs gir kraftige verktøy som reduserer stress og fremmer en følelse av velvære. Ikke bare appellerer øvelsene til en bestemt befolkning, de har vist seg effektive i global sammenheng og på alle nivåer i samfunnet. Nå tilbys Art of Livings kurs i over 180 land. I 1997 grunnla Sri Sri International Association for Human Values ​​(IAHV) - Den internasjonale stiftelsen for medmenneskelige verdier, for å, sammen med stiftelsen Art of Living, koordinere bærekraftige utviklingsprosjekter, nære medmenneskelige verdier og løse konflikter.

Som sin bemerkede humanitære leder, har Gurudevs kurs bidratt overfor mennesker av ulik bakgrunn, blant annet ofre for naturkatastrofer, overlevende etter terrorangrep og krig, barn fra truede befolkningsgrupper og fra konfliktfylte samfunn. Styrken i Gurudevs budskap har skapt en bølge av oppløftende bidrag gjennom det store antallet frivillige som driver prosjektene fremover i kritiske områder rundt om i verden.

Les mer om Gurudevs arbeid på den offisielle nettsiden hans:

Som en ambassadør for fred har Gurudev Sri Sri Ravi Shankar spilt en nøkkelrolle i konfliktløsning rundt om i verden, idet han deler sin visjon om ikke-vold i offentlige fora og på samlinger. Regnet for å være en nøytral skikkelse med et klart mål om fred, representerer han et håp for mennesker i konflikt. Han har særlig fått æren for å ha ført motstridende parter sammen i forhandlinger i Irak, Elfenbenskysten, Kashmir og Bihar. Gjennom sine initiativer og taler har Gurudev konsekvent understreket behovet for å styrke medmenneskelige verdier, og gi oss opplevelsen av at vi tilhører en verdensfamilie. Å fremme harmoni mellom trosliv, og å etterlyse flerkulturell utdanning som middel mot fanatisme, er viktige sider av arbeidet hans for bærekraftig fred.

Turnéoversikt

9 Dec

Dubai,
Dubai, United Arab Emirates
Learn more

10-15 Dec

Art of Living International Center,
21st km Kanakapura Road, Udaypura, Bengaluru, Karnataka, India

16-17 Dec

Madurai,
Madurai, Tamil Nadu, India

18-19 Dec

Art of Living International Center,
21st km Kanakapura Road, Udaypura, Bengaluru, Karnataka, India

20-21 Dec

Art of Living European Center,
Bad Antogast 1 77728, Oppenau, Germany

22-27 Dec

Côte D’Azur,
Côte d'Azur, France
Learn more

28 Dec - 1 Jan

Amsterdam,
Amsterdam, Netherlands
Learn more

4-7 Jan

Berlin,
Inter Continental Berlin, Budapester str 2, Berlin, Germany
Learn more

8-15 Jan

Art of Living International Center,
21st km Kanakapura Road, Udaypura, Bengaluru, Karnataka, India
Turnéoversikt til Gurudev

FØLG GURUDEV