Biografie

Art of Living is in 1981 opgericht door Gurudev Sri Sri Ravi Shankar. In zijn werk kent hij vele hoedanigheden - die van humanitair ambassadeur, meditatieleraar, spirituele leraar en vredesambassadeur. Gurudev's visie is een stressvrije en geweldloze wereld en hij werkt zonder aflaten aan het bouwen van vrede tussen naties en individuen.

Het begin

Geboren in 1956 in het zuiden van India, was Gurudev Sri Sri Ravi Shankar een begaafd kind. Toen hij vier jaar oud was reciteerde hij delen uit de Bhagavad Gita, een oud geschrift in het Sanskriet, en werd hij vaak mediterend aangetroffen. Zijn eerste leraar was Sudhakar Chaturvedi, die lange tijd een vertrouweling van Mahatma Gandhi was geweest. In 1973, toen hij 17 jaar oud was, had hij diploma’s behaald in zowel Vedische literatuur als natuurkunde.

Oprichting van Art of Living en IAHV

In 1981 richtte Gurudev Art of Living op, een seculiere, educatieve en humanitaire NGO (Non-Governmental Organisation) die een speciale consultatieve status kreeg bij de Eonomische en Sociale Raad (ECOSOC) van de Verenigde Naties. Vertegenwoordigd in meer dan 150 landen bieden de programma’s van Art of Living krachtige hulpmiddelen om stress te elimineren en het algemeen welzijn te vergroten. De technieken zijn wereldwijd in alle lagen van de bevolking effectief gebleken.

In 1997 richtte hij de International Association for Human Values (IAHV) op, die zich in samenwerking met Art of Living bezighoudt met duurzame ontwikkelingsprojecten, het promoten van menselijke waarden en conflictbeheersing. In India, Afrika en Zuid-Amerika spelen de vrijwilligers van beide organisaties een belangrijke rol  in duurzame ontwikkeling van het platteland, waar zij al meer dan 36.000 dorpen hebben bereikt. Zowel Art of Living als IAHV zijn door de VN erkende NGO’s, die tot de grootste vrijwilligersorganisaties ter wereld behoren.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar geeft leiding aan de Art of Living Foundation en IAHV. De zelfontwikkelingsprogramma's die hij heeft ontwikkeld worden nu door tienduizenden instructeurs wereldwijd in 151 landen gegeven, maar als de tijd het toestaat woont Gurudev grote cursussen zelf bij om toepsraken te geven en met de deelnemers te praten.

Inspiratie tot dienstbaarheid

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar heeft vele hulpprogramma's opgezet om mensen te helpen met de meest uiteenlopende problemen - slachtoffers van natuurrampen, overlevenden van aanslagen en oorlog, kinderen van achtergestelde en conflicterende bevolkingsgroepen. De kracht van zijn filosofie heeft een enorm aantal vrijwilligers geïspireerd tot actie, en zij geven deze projecten wereldwijd vorm. Het merendeel van de vrijwilligers zijn mensen die zelf een van de cursussen van Art of Living hebben gevolgd.

Een man van vrede

Als ambassadeur van de vrede speelt Gurudev een belangrijke rol in verzoening en conflictbeheersing en deelt hij wereldwijd zijn visie van geweldloosheid op forums en congressen. Omdat hij als neutraal wordt beschouwd en als iemand die uitsluitend vrede op de agenda heeft staan, vertegenwoordigt hij hoop voor mensen in conflictgebieden. Met name is hij geprezen voor het tot stand brengen van onderhandelingen tussen strijdende partijen in Irak, Ivoorkust en de Indiase staten Jammu, Kasjmir en Bihar.