Meditation

Wat is meditatie?

Meditatie is universeel. Het overstijgt alle verschillen zoals religie, land en cultuur. Het is een geschenk aan de mensheid om het oneindige te kunnen ervaren en niet begrensd te worden door een identiteit. Het is het enige middel dat iemand kan helpen om terug te keren naar onschuld.

Het moderne leven staat vaak bloot aan boosheid, haat, angst en andere negatieven emoties, die sterk de neiging hebben zich te vermeerderen en te verspreiden. Wanneer bijvoorbeeld iemand wordt bedrogen, dan begint hij iedereen om zich heen te verdenken. Dit heeft ook een effect op mensen om hem heen. Deze emoties creëren sterke impressies en meningen op een individueel en sociaal niveau. Het gevolg is een onzeker individu en een onstabiele samenleving.

Meditatie helpt mensen om deze emoties te overwinnen en in plaats daarvan een kalme, vredige geest te krijgen en een gezond en stressvrij lichaam. Bij dagelijkse beoefening wordt dit een solide gemoedstoestand. Wanneer het aantal mensen dat kalm, vredig en gezond is toeneemt, zal dit zijn weerslag vinden in een gelukkige en tevreden samenleving.

Voordelen van meditatie

 
Individuele voordelen van meditatie
Sociale voordelen van meditatie
 
Lichamelijk – lagere bloeddruk, beter immuunsysteem, meer vitaliteit, betere slaap en betere algemene gezondheid
Geweldloze samenleving – Meditatie ontwikkelt geluk, tevredenheid en kalmte. Wanneer meer mensen meditatie toepassen heeft dat een kalmerend effect op de omgeving. Dit is een krachtige manier om een geweldloze samenleving te creëren.
 
Mentaal – Emotionele stabiliteit, angst, minder spanning en onrust, geluk neemt toe,  meer intuïtie, helderheid, focus en gemoedsrust.
Waarden nemen toe – Tot de effecten van meditatie behoren geluk, respect voor het milieu en anderen, waardering van de diversiteit in de natuur, sterk gevoel voor sociale waarden. Deze kwaliteiten in individuen helpen een samenleving te creëren die op waarden stoelt.
 

Spiritueel – Bewustzijn groeit, harmonie ontstaat, persoonlijke transformatie, realisatie van het ZELF
Een samenleving van vertrouwen, geluk en tevredenheid - de belangrijkste doelstellingen van elke samenleving. Door meditatie kan een samenleving deze kwaliteiten verkrijgen.
 
 

    SUBSCRIBE