Warunki Korzystania

Akceptacja warunków użytkowania

 

Witamy na stronie Art of Living Education Sp. o. o. w imieniu własnym oraz jej podmiotów stowarzyszonych i licencjodawców, licencjobiorców lub usługodawców („Organizacja”, określana również jako „nas”, „nasza” lub „my”). Niniejsze Warunki użytkowania regulują użytkowników („Ty” lub „Twój ”) Dostęp do naszej strony internetowej i korzystanie z niej, w tym wszelkie treści, funkcje i usługi oferowane na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, a także traktowanie wszelkich danych osobowych, które zdecydujesz się przesłać.

 

Za każdym razem, gdy korzystasz z tej strony, akceptujesz i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania i naszej Polityki prywatności, włączonych tutaj przez odniesienie. Niniejsze Warunki użytkowania obowiązują na czas nieokreślony, a użytkownik rozumie i zgadza się, że jest związany tymi warunkami, jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania lub Polityką prywatności, nie uzyskuj dostępu ani nie korzystaj ze strony internetowej.

 

Zmiany w warunkach użytkowania

 

Możemy od czasu do czasu zmieniać i aktualizować niniejsze Warunki użytkowania według własnego uznania. Wszystkie przyszłe zmiany są skuteczne i wiążące, gdy zostaną opublikowane.

 

Jeśli korzystasz ze strony internetowej po opublikowaniu zmienionych Warunków użytkowania, akceptujesz zmiany. Twoim obowiązkiem jest sprawdzanie tej strony od czasu do czasu, abyś wiedział o wszelkich zmianach, ponieważ są one dla Ciebie wiążące, jeśli zdecydujesz się nadal korzystać z witryny.

 

Dostęp do witryny i bezpieczeństwo konta

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji Warunków korzystania z tej strony internetowej, w tym między innymi do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia jakichkolwiek usług lub materiałów, które udostępniamy na stronie internetowej, według naszego wyłącznego uznania, w dowolnym momencie bez powiadomienia, wprowadzenia modyfikacji i zmian w wszelkie lub wszystkie treści, produkty i usługi zawarte na stronie bez uprzedniego powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu część lub część strony jest niedostępna w dowolnym momencie lub na dowolny okres. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części strony internetowej lub całej witryny do użytkowników, w tym zarejestrowanych użytkowników. Uznasz, że zaakceptowałeś taką zmianę (zmiany), jeśli nadal uzyskasz dostęp do tej strony internetowej po takich zmianach.

 

Jesteś odpowiedzialny za:

 

Dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do strony internetowej.

Zapewnienie, że wszystkie osoby uzyskujące dostęp do strony internetowej za pośrednictwem połączenia internetowego są świadome niniejszych Warunków użytkowania i stosują się do nich.


 

Aby uzyskać dostęp do strony internetowej lub niektórych zasobów, które oferuje, w tym rejestracji kursów, możesz zostać poproszony o podanie pewnych danych rejestracyjnych, w tym danych osobowych. Warunkiem korzystania z witryny jest poprawność, aktualność i kompletność wszystkich informacji podanych na stronie. Zgadzasz się, że wszystkie informacje, które nam przekazujesz, aby zarejestrować się w tej witrynie lub w inny sposób, w tym między innymi poprzez wykorzystanie jakichkolwiek interaktywnych funkcji na stronie internetowej, podlegają naszej Polityce prywatności i zgadzasz się na wszystkie działania, które podejmujemy w odniesieniu do Twoje informacje są zgodne z naszą Polityką prywatności.

Jeśli wybierzesz lub otrzymasz nazwę użytkownika, hasło lub inny identyfikator lub inną informację („Dane użytkownika”) w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować takie informacje jako poufne i nie wolno Ci ujawniać do każdej innej osoby lub podmiotu. Potwierdzasz również, że twoje konto jest dla Ciebie osobiste i zgadzasz się nie udostępniać żadnej innej osobie dostępu do tej strony lub jej części za pomocą Danych Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia nas o nieautoryzowanym dostępie do Danych użytkownika lub korzystaniu z nich lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Zgadzasz się również na to, abyś opuścił swoje konto na koniec każdej sesji. Należy zachować szczególną ostrożność podczas uzyskiwania dostępu do konta z publicznego lub udostępnionego komputera, aby inni nie mogli wyświetlać ani zapisywać danych użytkownika ani innych danych osobowych.

Mamy prawo do wyłączenia dowolnych Danych użytkownika, niezależnie od tego, czy zostały wybrane przez użytkownika, czy dostarczone przez nas, w dowolnym momencie według naszego wyłącznego uznania, jeśli naszym zdaniem naruszyli Państwo którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania lub dowiemy się o potencjalnym naruszeniu bezpieczeństwa poprzez wykorzystanie danych użytkownika.


 

Prawa własności intelektualnej

Witryna i cała jej zawartość, funkcje i funkcje (w tym między innymi wszystkie informacje, oprogramowanie, tekst, ekrany, obrazy, wideo i audio oraz ich projekt, wybór i układ) są własnością organizacji, jej podmiotów stowarzyszonych, jej licencjodawcy lub inni dostawcy takich materiałów i są chronieni krajowymi i międzynarodowymi prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicą handlową i innymi prawami własności intelektualnej lub prawami własności. Wszelkie naruszenia będą stanowczo ścigane i prowadzone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Niniejsze Warunki użytkowania pozwalają na korzystanie z witryny wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Nie wolno reprodukować, rozpowszechniać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, publikować, pobierać, przechowywać ani przesyłać żadnych materiałów na naszej stronie internetowej, z wyjątkiem następujących przypadków:


 

Komputer może tymczasowo przechowywać kopie takich materiałów w pamięci RAM przypadkowo związane z dostępem i przeglądaniem tych materiałów.

Możesz przechowywać pliki, które są automatycznie buforowane przez twoją przeglądarkę internetową w celu ulepszenia wyświetlania.

Możesz wydrukować lub pobrać jedną kopię rozsądnej liczby stron witryny do własnego, niekomercyjnego użytku, a nie do dalszej reprodukcji, publikacji lub dystrybucji.

Jeśli udostępniamy do pobrania aplikacje na komputery stacjonarne, telefony komórkowe lub inne aplikacje, możesz pobrać pojedynczą kopię na swój komputer lub urządzenie mobilne wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek, pod warunkiem, że zgadzasz się na związanie naszą umową licencyjną użytkownika końcowego dla takich aplikacji .

Jeśli udostępnimy media społecznościowe pewnym funkcjom, możesz podjąć takie działania, jakie umożliwiają takie funkcje.


 

Nie wolno Ci:

Modyfikować kopii dowolnych materiałów z tej strony.

Używać dowolnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio lub dowolnej grafiki oddzielnie od dołączonego tekstu.

Usuwać lub zmieniać wszelkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności z kopii materiałów z tej strony.

Nie wolno uzyskiwać dostępu ani wykorzystywać do jakichkolwiek celów komercyjnych jakiejkolwiek części strony internetowej ani żadnych usług lub materiałów dostępnych za pośrednictwem strony internetowej.

Jeśli chcesz wykorzystać materiał na stronie inny niż określony w tej sekcji, prześlij swoją prośbę na adres: office@artofliving.pl.

Jeśli drukujesz, kopiujesz, modyfikujesz, pobierasz lub w inny sposób używasz lub udostępniasz jakiejkolwiek innej osobie dostęp do jakiejkolwiek części strony internetowej z naruszeniem Warunków użytkowania, Twoje prawo do korzystania ze strony internetowej natychmiast ustanie i musisz, według naszego uznania, zwróć lub zniszcz wszystkie kopie twoich materiałów. Żadne prawa, tytuły lub udziały w witrynie lub treści na stronie nie są przekazywane użytkownikowi, a wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone, są zastrzeżone przez Organizację. Jakiekolwiek wykorzystanie strony internetowej, które nie jest wyraźnie dozwolone przez niniejsze Warunki użytkowania, stanowi naruszenie niniejszych Warunków użytkowania i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa.

Zabronione zastosowania

 

Możesz uzyskać dostęp do strony i korzystać z niej wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Poniżej znajduje się częściowa lista rodzajów treści nielegalnych lub zabronionych do publikowania na stronie lub za jej pośrednictwem. Organizacja zastrzega sobie prawo do zbadania i podjęcia odpowiednich działań prawnych przeciwko każdemu, kto według własnego uznania narusza ten przepis, w tym między innymi usuwając obraźliwą informację ze strony internetowej i przerywając korzystanie z takich naruszających. Zabronione treści obejmują między innymi treść, która według wyłącznego uznania organizacji:

jest wyraźnie obraźliwy i promuje rasizm, bigoterię, nienawiść lub wszelkiego rodzaju krzywdy fizyczne przeciwko jakiejkolwiek grupie lub osobie;

nęka lub opowiada się za nękaniem innego użytkownika;

wykorzystuje ludzi w sposób seksualny lub gwałtowny;

zawiera nagość, przemoc lub obraźliwą tematykę lub zawiera link do strony dla dorosłych;

prosi o informacje osobiste od osób poniżej 18 roku życia;

zapewnia wszelkie numery telefonów, adresy, nazwiska, adresy URL lub adresy e-mail;

promuje informacje, które według Ciebie są fałszywe lub wprowadzają w błąd lub promują nielegalne działania lub zachowania, które są obraźliwe, groźne, obsceniczne, oszczercze lub oszczercze;

narusza jakiekolwiek obowiązujące krajowe lub stanowe, lokalne lub międzynarodowe prawo lub regulacje (w tym, bez ograniczeń, wszelkie przepisy dotyczące eksportu danych lub oprogramowania do iz innych krajów);

szkodzi lub usiłuje wykorzystywać lub krzywdzić nieletnich w jakikolwiek sposób, narażając ich na niewłaściwe treści, prosząc o podanie danych osobowych lub w inny sposób.

promuje nielegalną lub nieautoryzowaną kopię dzieła chronionego prawem autorskim innej osoby, na przykład dostarczanie pirackich programów komputerowych lub linków do nich, dostarczanie informacji w celu obejścia zainstalowanych fabrycznie urządzeń chroniących przed kopiowaniem lub dostarczanie pirackich utworów muzycznych lub linków do pirackich plików muzycznych;

wysyła, świadomie odbiera, ładuje, pobiera, wykorzystuje lub ponownie wykorzystuje dowolny materiał, który nie spełnia standardów określonych w niniejszym dokumencie;

Obejmuje transmisję wszelkich materiałów reklamowych lub promocyjnych bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody, w tym „śmieciowej poczty”, „listu łańcuszkowego” lub „spamu” lub jakiegokolwiek innego podobnego niezamówionego, zawierającego strony z ograniczonym dostępem lub tylko hasła lub ukryte strony lub obrazy (te nie są połączone z lub z innej dostępnej strony);

wspiera lub promuje jakąkolwiek działalność przestępczą lub przedsiębiorstwo lub dostarcza informacji instruktażowych na temat nielegalnej działalności, w tym, ale nie ograniczając się do tworzenia lub kupowania nielegalnej broni, naruszania czyjejś prywatności, lub dostarczania lub tworzenia wirusów komputerowych;

prosi hasła lub osobiste dane identyfikacyjne do celów komercyjnych lub niezgodnych z prawem od innych użytkowników;

obejmuje działalność komercyjną i / lub sprzedaż bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, takiej jak konkursy, loterie, barter, reklama lub piramidy;

zawiera fotografię lub film innej osoby, którą opublikowałeś bez zgody tej osoby;

działalność przestępcza lub torturująca, w tym pornografia dziecięca, oszustwo, handel materiałami obscenicznymi, handel narkotykami, hazard, nękanie, prześladowanie, spamowanie, wysyłanie wirusów lub innych szkodliwych plików, naruszenie praw autorskich, naruszenie patentów lub kradzież tajemnic handlowych;

reklamowanie lub namawianie jakiegokolwiek Użytkownika do zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem usług Organizacji. Nie możesz przesyłać żadnych łańcuszkowych listów lub wiadomości-śmieci do innych użytkowników. Używanie wszelkich informacji uzyskanych ze strony internetowej Organizacji w celu kontaktowania się, reklamowania, pozyskiwania lub sprzedaży dowolnemu Użytkownikowi bez ich uprzedniej wyraźnej zgody jest również naruszeniem tych zasad. Jeśli naruszysz jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków użytkowania i prześlesz niezamówioną korespondencję jakiegokolwiek rodzaju za pośrednictwem strony internetowej, potwierdzasz, że spowodowałeś znaczną szkodę dla Organizacji, ale kwota takiej szkody byłaby niezwykle trudna do ustalenia;

zakrywanie lub zasłanianie reklam banerowych na osobistej stronie profilu lub na dowolnej stronie organizacji;

wszelkie automatyczne korzystanie z systemu, takie jak używanie skryptów do dodawania znajomych lub wysyłania komentarzy lub wiadomości;

próbuje podszywać się pod Organizację, pracownika Organizacji, innego użytkownika lub inną osobę lub podmiot (w tym, bez ograniczeń, za pomocą adresów e-mail związanych z którymkolwiek z powyższych);

angażuje się w jakiekolwiek inne działania, które ograniczają lub utrudniają czyjejkolwiek korzystanie lub korzystanie ze strony internetowej, lub które, jak określono przez nas, mogą zaszkodzić Organizacji lub użytkownikom strony internetowej lub narazić ich na odpowiedzialność;

używanie konta, nazwy użytkownika lub hasła innego użytkownika w dowolnym momencie lub ujawnianie hasła osobom trzecim lub zezwalanie osobom trzecim na dostęp do konta;

sprzedaż lub inny sposób przekazywania Twojego profilu;

wykorzystywanie jakichkolwiek informacji uzyskanych ze strony w celu nękania, nadużywania lub krzywdzenia innej osoby;

wyświetlanie reklamy na swoim profilu lub przyjmowanie płatności lub czegoś wartościowego od osoby trzeciej w zamian za wykonywanie jakiejkolwiek działalności komercyjnej na lub za pośrednictwem strony internetowej w imieniu tej osoby, takie jak umieszczanie treści komercyjnych w swoim profilu, publikowanie blogów lub biuletynów w celach komercyjnych, wybierając profil w celach komercyjnych lub wysyłając prywatne wiadomości w celach komercyjnych


 

Ponadto zgadzasz się nie:

Korzystać z witryny w jakikolwiek sposób, który mógłby potencjalnie wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub zaszkodzić stronie internetowej lub zakłócać korzystanie z witryny przez inne osoby, w tym ich zdolność do angażowania się w działania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem strony internetowej.

Używać dowolnego robota, pająka lub innego automatycznego urządzenia, procesu lub środków, aby uzyskać dostęp do strony internetowej w dowolnym celu, w tym do monitorowania lub kopiowania dowolnego materiału na stronie internetowej.

Korzystać żadnego procesu ręcznego do monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów na stronie internetowej lub w jakimkolwiek innym nieautoryzowanym celu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Używać dowolnego urządzenia, oprogramowania lub procedury, które zakłócają prawidłowe działanie strony.

Używać wszelkich programów typu wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby logiczne lub inne materiały, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe.

Próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp, zakłócać, uszkadzać lub zakłócać dowolne części strony internetowej, serwer, na którym przechowywana jest witryna, lub dowolny serwer, komputer lub bazę danych połączoną ze stroną internetową.

Atakować witrynę za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”.

W żaden inny sposób próbować zakłócić prawidłowe działanie strony.

Wkłady użytkownika

 

Witryna może zawierać tablice ogłoszeń, pokoje rozmów, osobiste strony internetowe lub profile, fora, tablice ogłoszeń i inne interaktywne funkcje (łącznie „Usługi interaktywne”), które umożliwiają użytkownikom publikowanie, przesyłanie, publikowanie, wyświetlanie lub przesyłanie innym użytkownikom lub innym treści (dalej „post”) treści lub materiałów (zbiorczo „Wkłady użytkownika”) na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem.

 

Wszystkie Treści użytkownika muszą być zgodne ze standardami treści określonymi powyżej w zakazanych zastosowaniach.

 

Wszelkie Wkłady użytkownika, które publikujesz na stronie, będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone. Udostępniając dowolne Wkłady użytkownika na stronie internetowej, udzielasz nam oraz naszym podmiotom stowarzyszonym i dostawcom usług, a także ich licencjobiorcom, następcom i każdemu z nich prawa do używania, powielania, modyfikowania, wykonywania, wyświetlania, dystrybucji i ujawniania w inny sposób osobom trzecim strony takie materiały.

 

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

 

Użytkownik jest właścicielem lub kontroluje wszystkie prawa do Wkładów użytkownika i ma prawo do udzielenia udzielonej powyżej licencji nam i naszym podmiotom stowarzyszonym i dostawcom usług, a także każdemu z nich oraz naszym licencjobiorcom, następcom i cesjonariuszom.

Wszystkie Twoje wkłady użytkownika działają i będą zgodne z niniejszymi Warunkami użytkowania.

Rozumiesz i zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za wszelkie Wkłady użytkowników, które przesyłasz lub wnosisz, a Ty, a nie Organizacja, ponosisz pełną odpowiedzialność za takie treści, w tym ich legalność, wiarygodność, dokładność i stosowność.

Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności ani nie jesteśmy odpowiedzialni wobec osób trzecich za treść lub dokładność jakichkolwiek Wkładów użytkownika opublikowanych przez użytkownika lub jakiegokolwiek innego użytkownika witryny.


 

Monitorowanie i egzekwowanie; Zakończenie

 

Mamy prawo do:

 

Usuń lub odmów opublikowania jakichkolwiek Wkładów użytkownika z dowolnego powodu lub bez podania przyczyny.

Podejmuj wszelkie działania w odniesieniu do jakichkolwiek Wkładów użytkownika, które uznamy za konieczne lub odpowiednie według naszego wyłącznego uznania, w tym, jeśli uważamy, że takie Wkłady użytkownika naruszają Warunki użytkowania, naruszają jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, grożąc bezpieczeństwo osobiste użytkowników strony internetowej lub społeczeństwa lub może stworzyć odpowiedzialność dla organizacji.

Ujawnij swoją tożsamość lub inne informacje o Tobie osobie trzeciej, która twierdzi, że materiały zamieszczone przez Ciebie naruszają ich prawa, w tym prawa własności intelektualnej lub prawo do prywatności.

Podejmij odpowiednie kroki prawne, w tym bez ograniczeń, skierowanie do organów ścigania, za każde nielegalne lub nieuprawnione korzystanie ze strony internetowej.

Zakończyć lub zawiesić dostęp do całości lub części strony internetowej z powodu naruszenia niniejszych Warunków użytkowania.

 

Nie ograniczając powyższego, mamy prawo do pełnej współpracy z wszelkimi organami ścigania lub nakazem sądowym, żądającym lub nakazującym nam ujawnienie tożsamości lub innych informacji o jakichkolwiek użytkownikach umieszczających jakiekolwiek materiały na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem.

 

Wyrażasz zgodę na nieszkodliwość Organizacji w stosunku do wszelkich roszczeń wynikających z jakichkolwiek działań podjętych przez Organizację lub w jej imieniu w trakcie lub w wyniku dochodzenia oraz wszelkich działań podjętych w wyniku dochodzeń prowadzonych przez organizację / takie strony lub organy ścigania władzom w odniesieniu do Wkładów Użytkownika i zgadzam się zrzec wszelkie roszczenia wobec Organizacji wynikające z takich działań, w przypadku których stwierdzono, że Twój wkład użytkownika narusza niniejsze Warunki użytkowania.

 

Nie zobowiązujemy się jednak do przeglądania wszystkich materiałów przed ich opublikowaniem na stronie internetowej i nie możemy zapewnić szybkiego usunięcia niepożądanych materiałów po ich opublikowaniu. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania dotyczące transmisji, komunikacji lub treści dostarczonych przez dowolnego użytkownika lub stronę trzecią lub za wykonanie lub niewykonanie działań opisanych w tej sekcji.

Brak zaufania do przesyłanych informacji

 

Informacje prezentowane na stronie lub za jej pośrednictwem są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani przydatności jakichkolwiek informacji na stronie internetowej. Wszelkie poleganie na takich informacjach odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności i odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez ciebie lub innego gościa na stronie internetowej lub przez kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o jakiejkolwiek jego zawartości.

 

Ta strona internetowa może zawierać treści dostarczane przez osoby trzecie, w tym materiały dostarczone przez innych użytkowników, blogerów i zewnętrznych licencjodawców, syndykatorów, agregatorów i / lub usługi raportowania. Wszystkie oświadczenia i / lub opinie wyrażone w tych materiałach oraz wszystkie artykuły i odpowiedzi na pytania oraz inne treści, inne niż treści dostarczane przez Organizację, są wyłącznie opiniami i obowiązkiem osoby lub podmiotu dostarczającego te materiały. Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za treść lub dokładność jakichkolwiek materiałów dostarczonych przez osoby trzecie.

Materiał reklamowy

 

Część strony internetowej może zawierać reklamy / inne materiały przekazane nam przez osoby trzecie. Odpowiedzialność za zapewnienie, że materiały przekazane do umieszczenia na stronie internetowej są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa międzynarodowego i krajowego, spoczywa wyłącznie na reklamodawcach i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, błędy, pominięcia lub niedokładności w materiałach reklamowych. Zastrzegamy sobie prawo do pominięcia, zawieszenia lub zmiany pozycji wszelkich materiałów reklamowych przesłanych do wstawienia.

 

Informacje o Tobie i Twoich wizytach na stronie internetowej

 

Wszystkie informacje gromadzone na tej stronie podlegają naszej Polityce prywatności. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wszelkie działania podjęte przez nas w odniesieniu do Twoich informacji zgodnie z Polityką prywatności. Od czasu do czasu możemy wysyłać do Ciebie informacje i oferty produktów i usług. Więcej szczegółów dotyczących naszej polityki dotyczącej takiej oferty można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 

Brak możliwości przenoszenia

 

Zgadzasz się, że twoje konto na stronie internetowej jest niezbywalne, a wszelkie prawa do Twojego ID lub treści z tym kontem automatycznie wygasają z chwilą Twojej śmierci. Po otrzymaniu kopii aktu zgonu Twoje konto może zostać usunięte, a cała zawarta w nim treść trwale usunięta.

 

Łączenie do witryny i funkcji mediów społecznościowych

 

Możesz umieścić link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób uczciwy i legalny i nie zaszkodzi naszej reputacji ani z niej nie skorzysta, ale nie możesz ustanowić linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, zatwierdzenie lub potwierdzenie z naszej strony bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

 

Ta witryna może udostępniać pewne funkcje mediów społecznościowych, które umożliwiają:

 

Odsyłaj z własnych lub niektórych stron internetowych osób trzecich do określonych treści na tej stronie.

Na tej stronie internetowej wysyłaj e-maile lub inne wiadomości z określoną treścią lub linkami do określonych treści.

Powoduje, że ograniczone fragmenty treści na tej stronie internetowej będą wyświetlane lub będą wyświetlane na stronach własnych lub niektórych witrynach osób trzecich.

 

Użytkownik może korzystać z tych funkcji wyłącznie w takim zakresie, w jakim zostały przez nas dostarczone, i wyłącznie w odniesieniu do treści, w których są wyświetlane, oraz w inny sposób zgodnie z wszelkimi dodatkowymi warunkami, które zapewniamy w odniesieniu do takich funkcji. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień nie wolno:

 

Utwórz link z dowolnej strony internetowej, która nie jest Twoją własnością.

Powoduje, że witryna lub jej fragmenty są wyświetlane lub wyglądają na wyświetlane, na przykład, przez kadrowanie, głębokie linkowanie lub linkowanie w dowolnej innej witrynie.

 

Link do dowolnej części strony internetowej innej niż strona główna.

 

W przeciwnym razie podejmij wszelkie działania w odniesieniu do materiałów na tej stronie, które są niezgodne z jakimkolwiek innym postanowieniem niniejszych Warunków użytkowania.

 

Zgadzasz się współpracować z nami w celu natychmiastowego zaprzestania nieautoryzowanego tworzenia ramek lub łączenia. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania pozwolenia na linkowanie bez powiadomienia.

 

Możemy wyłączyć wszystkie lub wszystkie funkcje mediów społecznościowych i wszelkie linki w dowolnym momencie, bez powiadomienia, według naszego uznania.

 

Ciasteczka

 

Strona internetowa tej organizacji wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika dla każdej wizyty. Pliki cookie są używane w niektórych obszarach naszej strony internetowej, aby umożliwić funkcjonowanie tego obszaru i łatwość użytkowania dla osób odwiedzających. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych mogą również korzystać z plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

 

Linki ze strony internetowej

 

Jeśli witryna zawiera linki do innych stron i zasobów dostarczonych przez strony trzecie, linki te są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Obejmuje to linki zawarte w reklamach, w tym reklamy banerowe i linki sponsorowane. Pamiętaj, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani treści tych stron. Zachęcamy naszych użytkowników do bycia świadomym, kiedy opuszczają naszą stronę i do przeczytania oświadczeń o ochronie prywatności tych stron. Przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych powinieneś ocenić bezpieczeństwo i wiarygodność jakiejkolwiek innej strony internetowej połączonej z tą stroną internetową lub dostępnej za pośrednictwem tej strony internetowej. Nie mamy kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nie lub za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z ich użytkowania. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do stron internetowych osób trzecich połączonych z tą witryną, robisz to całkowicie na własne ryzyko i zgodnie z warunkami korzystania z takich stron.

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności

 

Przyjmujesz do wiadomości i rozumiesz, że nie możemy i nie gwarantujemy, że pliki dostępne do pobrania z Internetu lub strony internetowej będą wolne od wirusów lub innego destrukcyjnego kodu. Użytkownik jest odpowiedzialny za wdrożenie wystarczających procedur i kontroli w celu spełnienia określonych wymagań dotyczących ochrony antywirusowej i dokładności danych wejściowych i wyjściowych oraz za utrzymanie środków zewnętrznych w stosunku do naszej strony w celu rekonstrukcji utraconych danych.

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane rozproszonym atakiem typu odmowa usługi, wirusami lub innym szkodliwym technologicznie materiałem, który może zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały zastrzeżone z powodu korzystania z witryny lub wszelkie usługi lub przedmioty uzyskane za pośrednictwem strony internetowej lub do pobierania jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na tej stronie lub na dowolnej stronie z nią związanej.

 

Korzystanie ze strony internetowej odbywa się na własne ryzyko, a jej treść i wszelkie usługi lub przedmioty uzyskane za pośrednictwem strony internetowej są udostępniane na zasadzie „tak, jak jest” i „w miarę dostępności”.

 

Cała zawartość strony służy jedynie do ogólnych informacji lub użytkowania. Nie stanowią one porady i nie należy polegać na podejmowaniu (lub powstrzymywaniu się od podejmowania) jakiejkolwiek decyzji i powinieneś skonsultować się z odpowiednim specjalistą w celu uzyskania konkretnych porad dostosowanych do Twojej sytuacji. Wszelkie konkretne porady lub odpowiedzi na zapytania w dowolnej części strony internetowej są / są osobistą opinią takich osób i nie są subskrybowane przez stronę internetową lub przez nas. Informacje z witryny lub za jej pośrednictwem są udostępniane na zasadzie „TAK JAK JEST” oraz wszystkie gwarancje, wyrażone lub domniemane, w odniesieniu do wszelkich kwestii dotyczących towarów, usług lub kanałów, w tym bez ograniczeń dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności w określonym celu, a brak naruszenia jest wykluczony i wykluczony.

 

Organizacja niniejszym zrzeka się wszelkiej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, ustawowej lub innej, w tym, ale nie wyłącznie, gwarancji przydatności handlowej, nienaruszalności i przydatności do określonego celu, kompletności, bezpieczeństwa, niezawodności, jakości, dokładności lub nieprzerwanego lub wolnego od błędów dostępność strony internetowej, jej treści lub wszelkich usług lub przedmiotów uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej, że wady zostaną naprawione, że strona internetowa organizacji lub serwer, który ją udostępnia, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników lub że witryna lub jakiekolwiek usługi lub przedmioty uzyskane za pośrednictwem strony internetowej w inny sposób spełnią Twoje potrzeby lub oczekiwania.

 

Powyższe nie ma wpływu na żadne gwarancje, których nie można wykluczyć ani ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

 

W żadnym wypadku Organizacja ani jej pracownicy, agenci, kierownicy lub dyrektorzy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z jakiejkolwiek teorii prawnej, wynikające z lub w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania ze strony internetowej, jakichkolwiek stron internetowych powiązanych do tego wszelkie treści na stronie lub takie inne strony internetowe lub jakiekolwiek usługi lub przedmioty uzyskane za pośrednictwem strony internetowej lub innych stron internetowych, w tym wszelkie bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, wynikowe lub karne odszkodowania, w tym między innymi szkody osobowe, ból i cierpienie, stres emocjonalny, utrata dochodów, utrata zysków, utrata interesów lub przewidywane oszczędności, utrata użytkowania, utrata dobrej woli, utrata danych i czy to spowodowane czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem umowy lub w inny sposób, nawet jeśli można to przewidzieć.

 

Powyższe nie wpływa na żadną odpowiedzialność, której nie można wykluczyć ani ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Odszkodowanie

 

Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i zabezpieczyć Organizację, a także jej odpowiednich urzędników, dyrektorów, pracowników, wykonawców, agentów, licencjodawców, dostawców, następców i cesjonariuszy przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, odszkodowaniami, dochodzeniami, wyrokami, nagrodami, straty, koszty, wydatki lub opłaty (w tym uzasadnione honoraria adwokackie) wynikające z lub związane z naruszeniem przez Użytkownika niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z witryny, w tym, ale nie ograniczając się do, Wkładów użytkownika, jakiegokolwiek wykorzystania strony internetowej treści, usług i produktów innych niż wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach użytkowania lub wykorzystywania jakichkolwiek informacji uzyskanych ze strony internetowej.

 

Prawo właściwe i jurysdykcja

 

Wszelkie sprawy związane ze stroną internetową i niniejszymi Warunkami użytkowania oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub z nimi związane (w każdym przypadku, w tym spory lub roszczenia pozaumowne), podlegają prawu wewnętrznemu Polskiej bez wprowadzenie w życie jakiegokolwiek wyboru lub konfliktu przepisów lub zasad (niezależnie od tego, czy jest to Polska, czy jakakolwiek inna jurysdykcja).

 

Wszelkie pozwy prawne, działania lub postępowania wynikające z niniejszych Warunków użytkowania lub strony internetowej lub z nimi związane zostaną wszczęte wyłącznie w Polsce, chociaż zachowujemy prawo do wniesienia wszelkich pozwów, działań lub postępowań przeciwko Państwu za naruszenie niniejszych Warunków Użyj w swoim kraju zamieszkania lub innym odpowiednim kraju, jeśli to konieczne. Zrzekacie się wszelkich zastrzeżeń do sprawowania jurysdykcji nad wami przez takie sądy i do sądu w takich sądach.

 

Siła wyższa

 

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy lub opóźnienia w dostępie do strony internetowej niezależnie od przyczyny.

 

Zrzeczenie się i rozdzielność

 

Żadne zrzeczenie się przez Organizację jakiegokolwiek warunku lub warunku określonego w niniejszych Warunkach użytkowania nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego warunku lub warunku lub zrzeczenie się jakiegokolwiek innego warunku lub warunku, a także za nieprzestrzeganie przez Organizację prawo lub postanowienie na podstawie niniejszych Warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

 

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania jest uznane przez sąd lub inny właściwy sąd za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie wyeliminowane lub ograniczone do minimum, tak aby pozostałe postanowienia Warunków Użytkowanie będzie kontynuowane z pełną siłą i efektem.

 

Całość porozumienia

 

Warunki użytkowania i nasza Polityka prywatności stanowią jedyną i całą umowę między użytkownikiem a Organizacją w odniesieniu do strony internetowej i zastępują wszystkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia, umowy, oświadczenia i gwarancje, zarówno pisemne, jak i ustne, w odniesieniu do strony internetowej.

 

Twoje uwagi i obawy

 

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez Art of Living Education Sp. z o.o. Wszelkie opinie, komentarze, prośby o pomoc techniczną i inne informacje dotyczące strony internetowej należy kierować na adres: office@artofliving.pl.

 

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej.