Gyvenimo menas

Gyvenimo menas – visuomeninė švietėjiška pelno nesiekianti organizacija, daugiau kaip pusantro šimto pasaulio šalių įgyvendinanti švietimo, sveikatos apsaugos, reabilitacijos programas. Tarptautinis Gyvenimo meno fondas bendradarbiauja su JTO, PSO ir dalyvauja tarptautiniuose taikos palaikymo bei konfliktų sprendimo projektuose. Organizacijos tikslas – pasitarnauti visuomenei stiprinant asmenybę ir puoselėjant žmogiškąsias vertybes. Gyvenimo meno švietėjiškos ir asmeninio tobulėjimo programos siūlo būdus, padedančius šalinti stresą ir didinti sąmoningumą.

Gyvenimo meno veikla Lietuvoje vyksta nuo 1993 m., o 2001 m. buvo įregistruota Lietuvos „Gyvenimo meno“ draugija. 2007 metais įkurtas Baltijos Gyvenimo meno labdaros ir paramos fondas (toliau Fondas), kuris perėmė draugijos veiklą.

Fondo steigėjas – Jo Šventenybė Šri Šri Ravi Šankaras, pasaulyje pripažintas visuomenės veikėjas, oratorius ir taikdarys. Už įvairialypę humanistinę veiklą Šri Šri Ravi Šankaras yra nominuotas Nobelio taikos premijai; jo iniciatyva buvo įkurta Tarptautinė Žmogiškųjų Vertybių Asociacja (International Association for Human Values).

Dabartinė Fondo valdyba susideda iš 5 narių:

prezidentė Danutė Elena Speteliūnienė (Lietuva),
steigėjo atstovė Jurgita Piekutė (Lietuva),
Svamis Pragyapadas (Indija),
Dalia Balčiūnienė (Lietuva),
Algis Buraitis (Lietuva).

Baltijos "Gyvenimo meno" labdaros ir paramos fondo įstatai (.pdf)

Lietuvoje Baltijos Gyvenimo meno labdaros ir paramos fondas vykdo šiuos labdaringus projektus:

Prison SMART (nemokama Stresų valdymo ir reabilitacijos programa nuteistiesiems, vyksta nuo 2004 metų),
NAP (nemokama Neagresijos programa vaikams, vyksta nuo 2007 metų)
CITY YOGA (nemokami jogos užsiėmimai parkuose, vyksta nuo 2010 metų)
Yoga CHILL OUT (nemokami jogos užsiėmimai jaunimui, vyksta nuo 2013 metų)

Šias programas veda specialų pasirengimą įgyję “Gyvenimo meno” mokytojai - savanoriai