Дуугаа хураахуйн Урлаг (Дээд курс)

Дуугаа Хураахуйн Урлаг курс нь өөрийн дотроо орж, сэтгэлийнхээ дэмий яриаг намжаан, гүн амралт, дотоод амар амгалангаа мэдрэх боломжийг олгодог. Үеийн үед олон соёлын хүмүүс хэрэглэж ирсэн дуугаа хураахуйн ачаар бид гадаад зугаа цэнгэлд автагдсан энергээ ухамсартайгаар дотогш татан, бие, сэтгэл, сүнсний шинэчлэлийг хийж чаддаг. Биднийг байнгын идэвхтэй “сармагчин сэтгэл”-ээс чанагш аваачихаар тусгайлан зориулагдсан курсын процессуудын тусламжтайгаар өөрийн амар амгалангийн ер бусын мэдрэмж болон дотроо агуулан явдаг энергийнхээ шинэчлэлтийг мэдэрдэг. Курсын хөтөлбөрөөс дурдвал:

  • Залуужуулах йог
  • 2-3 хоногийн багшийн удирдлагатай дуу хураалт
  • Шри Шри Рави Шанкарын удирдсан хосгүй бясалгалууд
  • Курсын дараа гэртээ хийж болох дээд шатны амьсгалын дасгалууд
  • Сэтгэл болон сэтгэлийн хөдөлгөөнийг захирах хуулиудыг гүнзгийрүүлэн мэднэ. Курс ихэнхдээ амар тайван байгалийн сайханд байрлаж, явагддаг бөгөөд үүнийг олон оролцогчид бие, сэтгэл, сүнсний туйлын амралт хэмээн ярилцдаг.

Prerequisite

Амьдрах Урлагийн Үндсэн курс (Амьсгалах Урлаг)


Upcoming Art of Living Courses

Minimum 1 km