Meditasjon i dagliglivet

Meditation in daily life

Å meditere er som å ta et bad for å vaske sinnet. Du tar en morgendusj for å rense kroppen, og tar deretter til med hverdagens aktiviteter. Du fortsetter ikke å dusje resten av dagen. På samme måte mediterer du for å roe sinnet, og så tar du til med andre aktiviteter. Det er ikke enkelt å holde sinnet uforstyrret, men mediterer du jevnlig, blir det lett.

Utforsk ditt fulle potensiale gjennom meditasjon

Hver eneste celle i kroppen har kapasitet til å bære det uendelige.

Også en orm spiser, sover, våkner og utfører sine daglige aktiviteter. For oss gir det liten mening å leve slik. Du må benytte deg av det fulle potensialet som naturen har skjenket deg.
 

Hva gjør meditasjon for kroppen vår?

Vår fysiologi gjennomgår en forandring og hver celle i kroppen fylles med prana, livsenergi. Som nivået av prana i kroppen stiger, bobler vi av glede.

Å kultivere meditasjonen til den er en del av kroppens system, er normalt. Noen få minutter med meditasjon fyller hele systemet med energi.

Noen kaller det en høyere bevissthetstilstand. Gurudev Sri Sri Ravi Shankar kaller det en normaltilstand av bevisstheten fordi vi nettopp er gitt evnen til å leve i denne tilstanden.

Å meditere daglig bidrar til en god livskvalitet på to måter – det forhindrer mer stress i systemet og samtidig bidrar det til å slippe ut stress som allerede er lagret i systemet.

Fordeler av å meditere daglig:

  • forhindrer stress fra å komme inn i systemet og bidrar til at du gir slipp på stress som alt er lagret der
  • gir lykke og selvrealisering
  • sanseorganene forbedres. (En musiker hører for eksempel lett finere toner, skriver musikk lettere osv.).
  • øker intuisjonen
  • reduserer sinne
  • gir en klarere beslutningsevne

Ved å la meditasjon bli en del av dagliglivet:

  • Den femte bevissthetstilstand, den såkalte kosmiske bevisstheten, våkner. Kosmisk bevissthet innebærer at du oppfatter hele kosmos som en del av seg selv.
  • Når vi oppfatter hele verden som en del av oss selv, beveger kjærligheten seg tydelig mellom verden og oss

(Kjærlighet er, igjen, ikke en følelse, men en tilstand av væren. Det er ikke et melodrama uttrykt gjennom erklæringer, men selve eksistensen vår.)

  • Denne kjærligheten gir oss styrke til å bære de motsetningsfylte kreftene og forstyrrelsene i livene våre.
  • Sinne og skuffelser blir flyktige følelser som oppstår i et øyeblikk og forsvinner i det neste.

Vær glad og fornøyd

Samspillet mellom kunnskap, forståelse og handling gjør livet komplett. Når du vokser mot høyere bevissthetstilstander, vil du merke at du ikke lenger blir skjøvet ut av balanse av ulike situasjoner og forstyrrelser.

Du blir vakker og samtidig sterk – en myk, delikat og vakker blomst med kapasitet til betingelsesløst å romme ulike verdier i livet.

For den åndelige søkeren i deg, er meditasjon en form for overskridelse av kropp og sinn for å oppleve dypere aspekter av Selvet.

Q: Meditasjon roer sinnet. Det føles bra. Men i dagliglivet må vi håndtere det å betale regninger, parkeringsbøter og andre enkelheter. Hvordan kan vi gjøre dette med den samme, rolige sinnsstemningen uten å bli irritert eller opprørt?

Gurudev: Du tar en dusj om morgenen for å rense kroppen. Etterpå tar du til med de daglige aktivitetene. Du trenger ikke fortsette å dusje hele dagen. Det er sånn.

Du mediterer og roer sinnet, så går du videre med andre aktiviteter. Det er ikke lett å holde sinnet uforstyrret, men det vil skje gjør du øvelsene regelmessig. Da blir det enkelt.

Meditasjon er å godta øyeblikket og å leve hvert øyeblikk med full dybde. Bare denne forståelsen og noen få dager med jevn praktisering av meditasjon, kan forandre livskvaliteten vår.