Ayurveda

Ayurveda är en uråldrig Indisk holistisk lära. Översatt från Sanskrit betyder Ayurveda ”Livets vetenskap” (ordet Ayur betyder ”livslängd” eller ”liv” på Sanskrit och veda betyder ”vetenskap”).

Medan västerländsk medicin tenderar att fokusera på symtom och att hantera sjukdom, ger Ayurveda oss kunskap om hur sjukdom kan förebyggas och hur själva grundsorsaken till sjukdomen kan åtgärdas.

Grundprinciper

Kunskapen om Ayurveda fördes vidare genom en muntlig tradition från generation till nästa, tills den i Indien nedtecknades för över femtusen år sedan. De äldsta kända Ayurvediska texterna är Charaka Samhita, Sushruta Samhita och Ashtanga Hrudaya. De beskriver villken påverkan de fem elementen – rymd, luft, eld, vatten jord – har på vårt individuella system, och förklarar vikten av att hålla de här elementen i balans för att leva ett hälsosamt och lyckligt liv.

Enligt Ayurveda påverkas varje person mer av vissa element än av andra. Detta beror på personens egen naturliga sammansättning eller konstitution, som på sanskrit heter prakriti. Ayurveda organiserar elementen i tre doshor, som i sin tur i oilika kombinationer utgör en persons prakriti:

  • Vata dosha, där elementen luft och rymd dominerar.
  • Pitta dosha, där elementet eld dominerar.
  • Kapha dosha, där elementen jord och vatten dominerar.

Doshan påverkar inte bara kroppsform utan också kroppens tendenser (till exempel matpreferenser och matsmältning) samt temperament. Till exempel, jordelementet i personer med Kapha-dosha tar sig ofta uttryck som kraftig kroppstyp, tendens till långsammare matsmältning, gott minne och emotionell stabilitet.

Medan allas prakriti har inslag från samtliga doshor så tenderar en kombination av två att vara vanligast, med en dosha lite starkare än den andra. Till exempel, personer som har ”Pitta Kapha” har tendenser från både Pitta-doshan och Kapha-doshan, men Pitta dominerar.

Genom att förstå vår naturliga konstitutions egenskaper så har vi lättare att göra vad som behövs för att hålla oss i balans.

Pulsdiagnos

Om vi är sjuka så betyder det enligt Ayurveda att våra doshor är i obalans, och nyckeln till att bli frisk är att balansera systemet igen. Ayurveda har ett effektivt verktyg för att diagnostisera sjukdom som kallas nadi pareeksha, eller pulsdiagnos. Genom att läsa av din puls kan en Ayurvedisk läkare lätt upptäcka obalanser i kroppen och föreskriva en effektiv behandling.

Behandlingen sker vanligen på två sätt:

1. Panchakarma, en intensiv, renande kur för kroppen

2. Örtmediciner för att balansera kroppen

Ayurveda understödjer hälsan utan att störa kroppens naturliga intelligens; Ayurvediska behandlingar har inga negativa sidoeffekter. Av den anledningen vänder sig människor från hela världen till den uråldriga vetenskapen Ayurveda för att få hjälp att återfå och behålla optimal hälsa.

Ayurveda kan användas i sig självt eller som ett komplement till västerländsk medicin.

Ayurvedisk livsstil 

Ayurveda lägger också stor vikt vid personens pathya, eller livsstil. Ayurveda kan därför ge vägledning till hur matvanor och dagliga rutiner kan anpassas efter inte bara individen, utan också för att ta naturens rytmer och de olika årsstiderna i beaktning.