YES Plus

Yoga + Empowerment + Service

YES Plus är en dynamisk kurs för studenter och unga vuxna. Den sträcker sig som mest över fem dagar och kvällar - totalt ca 22 timmar - vilket gör den både intensiv och utmanande.

Entusiasm och energi

För att uppnå allt vi strävar efter i livet behöver vi en hög energinivå, lära oss hushålla med den energi vi har samt hantera vår tid på ett smart sätt. Processerna i YES Plus är designade för att åstadkomma just det, och samtidigt visa hur hög energi och entusiasm kombineras med och kompletteras av lugn och fokus. Kursen varvar kraftfulla andningstekniker, yoga, meditation och praktisk visdom om hur sinnet fungerar och hur vi kan hantera det för att uppleva mer entusiasm och hantera negativa känslor.

Kursens innehåll

 • Praktisk kunskap om hur du kan handskas med vardagens utmaningar
 • Grupprocesser för att stärka social kompetens och teamwork
 • Dynamisk och utmanande yoga
 • Meditation och kraftfulla andningstekniker
 • Sudarshan Kriya, en unik andningsteknik
 • Tonvis av lekar och interaktiva övningar
 • En plattform för att genomföra något bra för andra
 • Metoder för att nå bättre studieresultat

Upplevelser efter kursen

 • Minskad stress
 • Mer energi, glädje och entusiasm
 • Förbättrad effektivitet och produktivitet (både på fritiden och i skolan)
 • Starkare självkänsla
 • Förbättrad hälsa och känsla av välbefinnande
 • Förbättrad social kompetens
 • Förhöjd k​oncentrationsförmåga och bättre minne

 

Hitta nästa kurs

Kommande Art of Livingkurser

Minimum 1 km