Pružanje pomoći u katastrofama

Sa svojom svjetskom mrežom volontera, Art of Living fondacija često je u mogućnosti brzo odgovoriti na katastrofe bilo gdje u svijetu, pružajući fizičku i psihičku pomoć, isto kao i materijalnu. Kroz ovu mrežu, Art of Living fondacija afirmirala se kao jedan od važnih pružatelja rehabilitacijskih programa u katastrofama diljem svijeta.

Od opsežnih programa pomoći i rehabilitacije u područjima pogođenim tsunamijem, do pomoći kod potresa u državi Gujarat, Art of Living volonteri rade izvan zabrinutosti za vlastitu sigurnost, kako bi služili mentalnim, emocionalnim i materijalnim potrebama žrtava prirodnih katastrofa ili katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem.

Art of Living fondacija, zajedno sa svojim sestrinskim organizacijama, Međunarodnom udrugom za ljudske vrijednosti (IAHV) i Vyakti Vikas Kendra India (VVKI), preuzela je na sebe odgovornost rehabilitacije zajednica, pogođenih nasiljem i ostalim prirodnim katastrofama.

Neposredna materijalna pomoć i usluge

Art of Living pruža hitne usluge i materijalnu pomoć kod posljedica katastrofa. One uključuju hranu, odjeću, lijekove i sklonište. Doktori, savjetnici i ostali stručnjaci iz područja fizičke i mentalne skrbi sastavni su dio takve neposredne pomoći.

Kratkoročna pomoć kod katastrofa

Za preživjele u katastrofama, koji su doživjeli teške psihičke i emocionalne traume, sama materijalna pomoć nije dovoljna. Ublažavanje trauma i pomoć ljudima da povrate vlastite živote je neophodno. Studija o Art of Living programima pružanja pomoći u katastrofama, koja je uključila velike skupine preživjelih u tsunami pogođenom području jugoistočne Azije, pokazala je značajno olakšanje kod posttraumatskog stresnog poremećaja u samo četiri dana.

Dugoročna rehabilitacija

Istinska pomoć može se dogoditi samo kad su žrtve katastrofa potpuno rehabilitirane - fizički i emocionalno, i na osobnoj i na društvenoj razini. Ljudi također trebaju imati održivi način zarađivanja za život. Kako bi se to postiglo, naši volonteri rade u selima i sa lokalnim zajednicama, na izgradnji domova, sanitarnih sistema, cesta, škola, centara za strukovnu izobrazbu i ostaloj potrebnoj infrastrukturi.