Изкуството да живееш: Правен статут

Статут към ООН

Документ за липса на данъчни задължения

Лиценз на ДАЗД

Актуално състояние

Съдебно решение

 

 
Founded in 1981 by Sri Sri Ravi Shankar,The Art of Living is an educational and humanitarian movement engaged in stress-management and service initiatives. Read More