International Association for Human Values

International Association for Human Values - Estonia MTÜ tegutseb Eestis avalikes huvides.

Organisatsiooni eesmärkideks on
- enesearengu, stressi maandumise ja emotsionaalse ning füüsilise enesetunne taastamise
programmide läbiviimine,
- tervisliku eluviisi populariseerimine;
- ühiskondlikute väärtuste taastamine.

 

Peamised tegevused:

- Heategevuslikud ja vabatahtlikud sündmused

- Stressi maandamise koolitused ja töötoad

- Vanemale põlvkonnale suunatud tegevused (Memme-Taadi Jooga)

- Prison Smart programm vanglas

- Noortele suunatud tegevused ja projektid

- Koostöö koolidega

 

https://drive.google.com/open?id=1gGUM8WDNDtdaJgNxWkGyitJnrSj-rXoO