Karštligiškumas

Kai karštligiškumas užblokuoja tavo galvą, tavo protas tampa neaiškus; tuomet negali pasireikšti poezija. Jei yra karštligiškumo, neateis jokia kūrybinė mintis.