Korduma kippuvad küsimused sihtasutusest Art of Living

 
K: Kas programmis võib osaleda igaüks?
Jah! Kursused on avatud igas vanuses inimestele kogu maailmast sõltumata nende taustast, kultuurist ja traditsioonidest. Kursused ei ole konfliktis mitte kellegi religioossete või vaimsete praktikatega. "Meie identifitseerime ennast kui kedagi – mina kuulun sellesse religiooni, sellesse kultuuri, sellesse traditsiooni; aga me unustame, et meie algseks identiteediks on olla inimene." - Gurudev Sri Sri Ravi Shankar
K: Kust pärinevad kursuse tehnikad? Indiast? Joogast?
Paljud meie kursustel kasutatavad tehnikad baseeruvad tõepoolest joogal, samuti on ka see tõsi, et üldiselt eksisteerib „Idas“ pikk stressiga toimetuleku tehnikate traditsioon. Võib öelda, et idamaised kultuurid on mõnes mõttes spetsialiseerunud stressi uurimisele, isiku arengule ja erinevate emotsioonide valdamisele. Ning sihtasutuse Art of Living asutaja, Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, on samuti Indiast. Kuigi tehnikad, mida me õpetame ja inimlikud väärtused, mida me edendame, on täiesti universaalsed. Näiteks hingamistehnikad on võtmeks stressi maandamisele – aga me kõik hingame, sõltumata sellest, kas elame nii nimetatud „Läänes“ või „Idas“ !
K: Kuidas võib saada teie organisatsiooni liikmeks?
Meil ei ole formaalset liikmeks saamise protsessi. Liikmeks võib saada igaüks, kes soovib tulla kursusele, vabatahtlikule tööle (vaata eelmist KKK-d, nr 13) või annetada. Kui teie soovite osaleda tasuta sissejuhatuses meie kursustesse, võtke ühendust meie esindusega teie piirkonnas. Kui te soovite külastada meie regulaarseid tunde, siis kõigepealt peate läbima kursuse Art of Living 1. osa (täiskasvanutele) või ART Excel (lastele) või YES! (teismelistele) või YES+ (üliõpilastele ja noortele).
K: Teie organisatsioon teeb tihti koostööd Rahvusvahelise Inimväärtuste Assotsiatsiooniga (International Association for Human Values). Mis ühendab neid kahte organisatsiooni?
Sihtasutus Art of Living teeb tihedat koostööd Rahvusvahelise Inimväärtuste Assotsiatsiooniga; mõlemad organisatsioonid on asutatud Gurudev Sri Sri Ravi Shankari poolt. Koostöö näitena võib tuua need juhud, kus mõnes riigis on Art of Living asutanud suurema organisatsiooni või vastupidi ning teine organisatsioon on tütarorganisatsiooniks.Nende asutuste sagedaseks koostöö vormiks on üksteise toetamine tütarorganisatsioonina riigis, kus näiteks Art of Living on saavutanud suurema tegevuspinna või vastupidi. Rahvusvaheline Inimväärtuste Assotsiatsioon tegutseb viiel põhilisel suunal, need on: maapiirkondade areng ja sotsiaal-majanduslik progress; inimlikel väärtustel põhinev haridus; konfliktide lahendamine läbi dialoogi; humanitaarabi ja katastroofijärgne abi/rehabilitatsioon; ärieetika. Kuna kursuste läbiviimine on suur osa Art of Living’i tegevusest, seisneb koostöö humanitaarprojektides tihtipeale vabatahtlike instruktorite suunamisel traumajärgse psühhoteraapia või sotsiaalse rehabilitatsiooni programmidesse. Kui tahate rohkem teada saada meie organisatsioonide koostööst, vajutage siia.
K: Kuidas võib teha vabatahtlikku tööd teie organisatsioonis?
Kui teie olete läbinud meie kursuse, logige lihtsalt sisse sellele saidile, kasutades parooli, mille saite meie esindusest teie piirkonnas, ning peale sisselogimist täitke vorm. Kui teie veel ei ole läbinud meie kursust, võtke palun ühendust lähima õpetaja või organiseerijaga, seletades neile, kuidas sooviksite teha vabatahtlikku tööd. Samuti võite teie panna end kirja meie kursusele!
K: Teie pressiteadetes on mainitud, et teie tegevus on “vabatahtlikel põhinev”. Miks nii paljud inimesed soovivad selle liikumisega liituda? Mida nad sellest saavad?
Suurem osa inimesi, kes aitavad kaasa meie tegevusele, on tõepoolest vabatahtlikud.
Igas riigis on palgatud administratiivpersonal, mis sellise ulatusliku organisatsiooni puhul võib koosneda sageli kõigest 10-st inimesest. Miks inimesed pakuvad ennast vabatahtlikeks? Rahuldus millegi tegemisest teiste jaoks on väga suur. Teiste aitamine on loomulik impulss – see on midagi, mida väikesed lapsed välja näitavad, või mis mõnikord blokeerib stressi, hirmu ja teised negatiivsed emotsioonid. Lõdvestumine ja rahulolu tekitab ühtekuuluvustunde teistega ning tulenevalt sellest ühtekuuluvustundest muutub teenimine spontaanseks!
K: Mida tähendab ‘seva’?
Te olete pressiteadetes sellest mõnikord rääkinud.
'Seva' on Sanskrit sõna, mis tähendab teenimist. Sanskrit on iidne keel, mida kasutasid muistsed jooga õpetajad ning kelle tehnikad on Gurudev Sri Sri Ravi Shankar kohandanud tänapäeva ellu Art of Livingu kursustel. Üks peamisi Art of Livingu eesmärke on luua koht, kus kõik inimesed võivad tulla kokku pühitsemiseks ja teenimiseks (või "sevaks"), see on organisatsioon, kus on oodatud kõik kui ühe osana rahu loomise algatusest. Isegi väga erinevate kultuuride, keelte, kommete või religioonide puhul võime me koos teha vabatahtlikku tööd.
K: Oma kodulehel räägite Te “spirituaalsetest” väärtustest. Kas see tähendab, et Art of Living  on religioosne organisatsioon?
Ei, see ei ole religioosne organisatsioon. “Spirituaalsete väärtuste” all peame me silmas universaalseid inimväärtusi nagu sõprus, heldus, kaastunne, hoolimine keskkonna pärast ja teenimine inimkonna heaks – need on väärtused, mida hindavad kõik rahvused ja traditsioonid. Kusjuures üks meie eesmärke on edendada spirituaalseid väärtusi hoolimata inimeste religioossest, kultuursest või sotsiaalsest kuuluvusest, sealjuures austades ja mitte kaheldes üheski religioonis, mida inimene praktiseerib.
K: Kuidas toimub rahastamine?
Te küsite osalemistasu mõne programmi eest, nagu näiteks Art of Livingu kursuse I osa eest, kuid muid asju, nagu näiteks traumajärgset toetust, sponsoreerib organisatsioon?
Üks osa meie humanitaarabist tuleb heategevuslikest annetustest – just nagu traditsioonilise heategevuse puhul. Teisalt viime läbi tasulisi kursuseid nagu Art of Livingu kuruse I osa täiskasvanutele. Neil võib olla hea töökoht, nad võivad mitte kannatada vaesust, kuid siiski soovivad nad edasi liikuda spirituaalsel teel ning õppida tehnikaid, et olla vaba stressist ja negatiivsetest emotsioonidest. Laekumisi meie makstud kursuste eest kasutame meie humanitaarprogrammide jaoks. Lõppude lõpuks võib igalühel tekkida elus raskusi, olgu siis rikas või vaene. Nagu iga juhtivtöötaja teab, on stressi juhtimine võtmeks isegi kõige edukamate puhul!