Organisatsiooni Struktuur

Sihtasutus Art of Living on mitmekülgne organisatsioon, mis on vabatahtlike arvu poolest üks maailma suuremaid.

Rahvusvaheline peakorter asub Indias Bangalore’is. Rahvusvahelisel tasandil tegutseb organisatsioon kui sihtasutus Art of Living, mis loodi 1989. a USA-s ja Saksamaal.

Sellest ajast peale asutati kohalikke keskusi muudes maailma piirkondades. Sihtasutuse Art of Living struktuuris on esindatud hooldusnõukogu, mille tegevusaeg on kaks aastat. Kaks kolmandikku usaldusisikutest vaheldub iga kahe aasta tagant. Kõikidel endistel sihtasutuse Art of Living õpetajatel ja usaldusisikutel on lubatud ametisse nimetada uut hooldusnõukogu.

Organisatsiooni juhatab ja selle tegevust jälgib eraldi nõukogu. Kõiki pangaarveid auditeerib regulaarselt välisvaatleja. Peale projektipõhiste kulude ei saa ükski usaldusisik preemiat tasulisel vm kujul. Sihtasutuse Art of Living programmid aitavad otseselt rahastada humanitaarprojekte. Sihtasutuse publikatsioonide ja ajurveeda toodete müügist saadav tulu läheb samuti ühiskondlikeks algatusteks.