Conditional Love

Ärge nähke tahtlikkust teiste inimeste vigades.