Elu

Ärge suhtuge elusse tõsiselt. Kui te suhtute elusse liiga tõsiselt, olete määranud endale igasuguseid rahutusi. Ainuke võimalus säilitada rahu - on suhtuda elusse kui näidendisse, mängu, ja mitte midagi võtta liiga tõsiselt.