World, Universe

"Išvara pradnidhaana" - armastus Jumaliku suhtes. Alistuge Jumalikule kui te tunnete ennast absoluutselt abituna ja andke ära oma tunded.