Sideme tugevdamine juurtega (Deepening Roots)

Programmi “Deepening Roots” lõid 2005. aastal Elamise Kunsti vabatahtlikud, et pakkuda noortele ainulaadset kogemust tutvuda lähemalt säästliku põllumajanduse ja juhtimisega. “Deepening Roots” ühendab permakultuuri, tervise ja heaolu, meditatsiooni ja juhtimise alal tegevaid õpetajaid, kes aitavad kaasa suvel toimuvale kolmenädalasele intensiivprogrammile. Õppekava on järgmine.

1. Praktilised kogemused olemasolevas (0,8 ha) maheaias töötades.

2.Seminarid mahepõllumajanduse ja permakultuuri uusimate töövõtete kohta.

3. Tutvumine tervisliku toitumise ja heaoluga.

Lisaks saavad osalejad juhtimiskoolituse, mis arendab suhtlemisoskust, konfliktide lahendamise, stressiga toimetuleku ja meeskonna loomise oskust. See valmistab neid tõhusalt ette kasutama ära õpingute ajal omandatud oskusi ja teadmisi ning edendama säästvat majandamist kohalikul tasandil.

2009. aastal lõid programmi “Deepening Roots” töötajad täiendava haridusprogrammi – säästvat põllumajandust ja toitumist käsitleva mitmekülgse, praktilise ja lõbusa nädalavahetusseminari. Selle seminari eesmärk on jagada oskusi ja teadmisi suve intensiivprogrammi kohta kohalikes kogukondades üle maailma. Intensiivkursuse lõpetajad läbivad lisakoolituse, et õpetada neid teadmisi oma kogukonna liikmetele. See nädalalõpuseminar on oluline programmi “Deepening Roots” läbimise jaoks ning aitab edendada säästlikku põllumajandust ja teadlikkust sellest ning selle kaudu omakorda luua tervislikumaid ökosüsteeme, tagada varustatus kohaliku toiduga ja võimaldada inimesel taasühineda loodusega tervislikul ja tootlikul viisil.

 Visioon

Noored on innustanud kogukondi üle maailma

  • * muutma muruplatsid ja kogukonna alad isehoolduvateks aiasaadusi kasvatavateks maastikeks

  • * toetama kohalikke väikseid mahetalusid ja kogukonna toidusüsteeme

  • * väärtustama tervislikku ja täisväärtuslikku toitu

  • * õppima meditatsiooni kaudu suurendama energiataset, teadlikkust ja tõhusust

  • * elama, pühitsedes elu

Programmi “Deepening Roots” viis koostisosa

Programm koosneb viiest osast: meditatsioon, tervis ja heaolu, säästev põllumajandus ja kogukond. Koostisosad on omavahel seotud ja moodustavad tervikprogrammi.

1. Meditatsioon

Kui me kanname hoolt praeguste keskkondlike ja sotsiaalsete vajaduste eest, on ülioluline, et me teeme seda ka sihikindla, keskendunud, rõõmsa ja pühendunud meeleseisundiga. Meditatsioon on vahend, mis aitab luua ja arendada neid positiivseid omadusi.

2.Tervis ja heaolu

Koos oma keha eest hoolitsemise ja iseenda mõistmisega arenevad isiksuse võimed oluliselt. Mõistes, et oleme osake loodusest, saame me vahendeiks teistele ja keskkonnale meie ümber.

3. Säästev põllumajandus

See, millise toiduga me oma keha toidame, peegeldab meie suhet maailmaga. Programm “Deepening Roots” arendab säästlikku ja dünaamilist ühiskonda, edendades uuenduslikku säästlikku põllumajandust, mis on oluline kõigile.

4. Mõjuvõim

Noored inimesed võivad aidata kutsuda esile sotsiaalseid ja keskkonnamuutusi, kui nad on pühendunud, enesekindlad, entusiastlikud ja tahtekindlad ning võtavad endale vastutuse olla juht.

5. Kogukond

Koos õppimine, teabe jagamine ja koostöö heakskiitvas ning inspireerivas keskkonnas on oluline, et meie programmid oleksid edukad. Üheskoos loome ideid ja leiame lahendusi, mis aitavad kaasa uute sotsiaalsete ja majanduslike süsteemide arengule.