తెలంగాణాలో ప్రాక్టీస్ కేంద్రాలు

S.NOTEACHER CODECONTACT NAMECENTRE NAMECONTACT NOADDRESSDAYTIMINGSEMAIL ID
1AP0471OMPRAKASH REDDY YELTIADILABAD9492226999A.C.N COMPLEX, ADILABADSUNDAY6AM TO 8AM  yeltiprakash@yahoo.co.in
2GJ0436VENKAT GOPAL PILLALAMARIKHAMMAM9866092343 / 8019208654VDOS COLONY, SAI BABA TEMPLE GYANA MANDIRAM, KHAMMAMSUNDAY5AM TO 7.30AMvenkat2343@gmail.com
3AP0516SRINIVASA REDDY GUJJULAKHAMMAM9848280166GANDHI CHOWK, BUDGET HOTEL, KHAMMAMMONDAY5AM TO 7:30AMgujjulasrinivasareddy@gmail.com
4AP0144Jaya Pratap ReddyHUZUR NAGR9440033034INDIRA BHAVAN, CONGRESS OFFICE, OPP.SAI BABA TEMPLE THEATRE, HUZUR NAGAR, NALGONDA DISTMONDAY5AM TO 6AM 
5AP0144Jaya Pratap ReddyHUZUR NAGR9440033034VASAVI BHAVAN BUILDING , GANDHI PARK CENTRE, HUZUR NAGAR, NALGONDASUNDAY5AM TO 6AM 
6AP0463Mallesham Goud GulariBHONGIRI9246100115GENIUS HIGH SCHOOL, OPP. AREA HOSPITAL, BHONGIRI.NALGONDASUNDAY6AM TO 7.30AMmalleshamgulari@gmail.com
7AP0019Kranthi KumarNIZAMABAD9866477876THE NIZAMABAD CHEMISTS & DRUGGISTS ASSOCIATION BUILDING, NEAR LIC OFFICE, YELLAMMA GUTTA, NIZAMABADSUNDAY 6.30AM  TO  8.30AMkranti_aolnzb@yahoo.co.in
8AP0076Sobha GopalakrishnaWARANGAL9390743869SRI SRI GURU NILAYAM, ART OF LIVING CENTRE, KOTTAWADA , NEAR VAARTHA OFFICE, WARANGALSUNDAY6.15AM TO 7.30AMsobhaaol@gmail.com
9AP0268Anil AgarwalHANAMKONDA9848613151NEAR MAHESHWARI GARDENS, STATION ROAD, WARANGALTHURSDAY11AM TO 12.30PManilag.999@gmail.com
10AP0268Anil AgarwalHANAMKONDA9704666444ART OF LIVING HALL, D.NO.2-2-430,  KISHANPURA, HANAMKONDA SATURDAY6PM TO 7.30PManilag.999@gmail.com
11AP0268Anil AgarwalHANAMKONDA9704666444ART OF LIVING HALL, D.NO.2-2-430,  KISHANPURA, HANAMKONDA SUNDAY6.30AM TO 8AManilag.999@gmail.com