Vrede

Introductie

Sinds de oprichting van Art of Living in 1981 is haar oprichter, Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, bezig met een vredesmissie. In Art of Living geeft spiritualiteit zowel de kracht als de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de samenleving. De passie en energie komen vanuit het besef van de wereldwijde noodzaak tot vrede, en worden gedreven door Gurudev's visie van een stressvrije en geweldloze wereld. Handelen is hierbij cruciaal: Action for Peace.

Oorlog en rampen van alle soorten laten een bevolking achter die voortdurend leeft in angst, onrust en het gevoel te zijn verraden. In de mensen leven vaak diepe gevoelens van haat en wraak. Vanuit Action for Peace geeft Art of Living speciale cursussen die de stress verlichten en een nieuw perspectief op het leven geven. De daders en de slachtoffers worden met evenveel compassie behandeld. 

Gurudev - Vredesbemiddelaar

Gurudev heeft voor landen in een impasse regelmatig als vredesbemiddelaar opgetreden. Hij bracht de verschillende partijen aan de onderhandelingstafel bij elkaar, waardoor gewelddadige situaties werden getemperd. Daarnaast brengt Art of Living mensen van uiteenlopende geloofsrichtingen en culturen bij elkaar om interculturele en interreligieuze harmonie te bevorderen. Lees meer

Traumabestrijding

“Stress en spanning zijn de hoofdoorzaak van geweld,” zegt Gurudev. Als stress uit het systeem kan worden gehaald wordt de mens vredig, en ontstaan van nature menselijke waarden als samenwerking, vriendelijkheid en saamhorigheid. 

Dit is ook het uitgangspunt van de traumabestrijdingsworkshops in tijden van rampen en oorlogen. Slachtoffers ervaren dat angst en onrust oplossen en een gevoel van innerlijke vrede ontstaat, terwijl gevoelens van haat en wraak ten opzichte van de daders verdwijnen. Voor geweldplegers worden speciale cursussen gegeven om hen een bredere kijk op de samenleving te geven. Dit heeft grote veranderingen teweeggebracht bij terroristen en aanhangers van geweld, die later kozen voor de weg van vrede. Lees meer

Duurzame vrede

Art of Living heeft mensen wereldwijd geïnspireerd tot saamhorigheid. Hierdoor zijn mensen van de meest diverse achtergronden bijeengekomen, namen vooroordelen af en ontstond wederzijdse harmonie tussen mensen van alle rangen, standen en naties.