Rampenbestrijding
en traumahulp

Met haar wereldwijde netwerk van vrijwilligers kan Art of Living in veel gevallen snel reageren op rampen waar ook ter wereld, en fysieke, geestelijke en materiële ondersteuning bieden. Hierdoor heeft Art of Living zich geprofileerd als een van de belangrijkste aanbieders van herstelprogramma's en traumabestrijding.

Art of Living heeft samen met haar zusterorganisaties, de International Association for Human Values (IAHV) en Vyakti Vikas Kendra India (VVKI), de verantwoordelijkheid genomen van het herstel van samenlevingen die zijn getroffen door geweld of natuurrampen.

Van het bieden van verlichting en omvangrijke herstelwerkzaamheden na de tsunami tot hulp na de aardbeving in Gujarat zijn vrijwilligers van Art of Living voorbij gegaan aan zorgen om hun eigen veiligheid om zo te kunnen zorgen voor de geestelijke, emotonele en materiële behoeften van de slachtoffers van deze rampen.

Direkt materiële hulp en ondersteuning

Art of Living zorgt na rampen voor noodhulp en matriële hulp, waaronder voedsel, kleding, medicijnen en onderdak. Artsen, adviseurs en experts op het gebied van geestelijke en lichamelijke gezondheid vormen eveneens een integraal deel van deze hulp.

Traumabestrijding op de korte termijn

Voor overlevenden van rampen, die een zwaar emotioneel en fysiek trauma hebben opgelopen, is materiële hulp alleen niet voldoende. Voor het weer oppakken van hun leven is behandeling van het trauma essentieel. Een onderzoek naar de resultaten van de traumabestrijdingsprogramma's van Art of Living, die aan grote groepen overlevenden van de tsunami in Zuid-Oost Azië zijn gegeven, tonen een aanzienlijke verlichting van het post-traumatisch stress syndroom in slechts vier dagen.

Langetermijnherstel

Echt herstel kan pas gebeuren wanneer de overlevenden volledig worden gerehabiliteerd - zowel fysiek als emotioneel, op persoonlijk en op sociaalmaatschappelijk niveau. Mensen hebben ook een bron van inkomsten nodig. Om dit te bereiken werken onze vrijwilligers in dorpen samen met de lokale bevolking in het bouwen van nieuwe huizen, rioleringen, wegen, scholen, opleidingscentra en andere noodzakelijke infrastructuur.