Zorg voor het milieu

De stichting Art of Living, die haar wortels heeft spiritualiteit, heeft in duizenden mensen wereldwijd een diep respect gevoed voor onze planeet. De aarde bestaat welliswaar uit steen, zand en water, maar spiritualiteit kan ons helpen de planeet als een levende entiteit te zien, die onze zorg en aandacht beantwoordt.

Geïnspireerd door de visie van Gurudev Sri Sri Ravi Shankar en opererend als een team, hebben vrijwilligers wereldwijd verschillende milieuprojecten opgezet: het grootschalig planten van bomen in Mission Green Earth, het conserveren en beschermen van water, waaronder het schoonmaken van vervuilde rivieren, en organische landbouw die arme boeren helpt om economisch en ecologisch gezonde landbouw te bedrijven.

Art of Living gelooft ook dat het bewaren van onze natuur afhangt van de waarden die jonge mensen meekriigen. Daarom zijn speciale programma's voor jongeren en kinderen een integraal onderdeel van de langetermijnvisie en planning.