Wat is Sudarshan Kriya?

Beïnvloed emoties door de ademBij elke emotie hoort een bepaald patroon van ademen. Bijvoorbeeld, we zijn:

 Angry: Your breath comes in short, quick cycles Sad or upset: Your breath comes in long and deep cycles

Boos: de adem wordt kort en snel

Verdrietig: de adem wordt lang en diep

Het omgekeerde is ook waar, namelijk dat het ademen in een bepaald ritme bepaalde emoties kan oproepen. Dus in plaats van de worden overweldigd door onze emoties, kunnen we ze transformeren door bepaalde ademtechnieken toe te passen.

Sudarshan Kriya kent specifieke natuurlijke ritmes van ademen die lichaam, geest en emoties in harmonie brengen. Deze unieke ademtechniek verwijdert stress, vermoeidheid en negatieve emoties als woede, frustratie en depressie, en maakt je kalm en toch energiek, gefocust en toch ontspannen. Door Sudarshan Kriya leren we hoe we, door de adem, kunnen veranderen hoe we ons voelen, door af te komen van negatieve emoties die stress veroorzaken - woede, angst, depressie en bezorgdheid. Dan voelen we ons gelukkig, ontspannen en energiek.

Leef een gezonder en productiever leven Sudarshan Kriya Research

Sudarshan Kriya harmoniseert het hele systeem door het te zuiveren van dagelijkse en opgehoopte stress. Studies laten zien dat Prolactin - een gelukshormoon - beduidend toeneemt vanaf de eerste sessie van Sudarshan Kriya.

Miljoenen mensen zijn wereldwijd geraakt door de helende kracht van de Sudarshan Kriya. Studenten, zakenmensen, bedrijfsleiders, huisvrouwen, tieners, slachtoffers van trauma's, beoefenaars van yoga en gedetineerden, soldaten en fabrieksarbeiders; allemaal doen ze verslag van de vele voordelen van deze krachtige en unieke ademtechiek.

Het is bekend dat emotioneel welzijn direct gerelateerd is aan productiviteit, concentratie, leervermogen en succes. De voordelen van Sudarshan Kriya zijn overduidelijk voor elke familie of organisatie. En de resultaten nemen met de tijd alleen maar toe.