Prison Smart

Vad är Prison Smart?

Prison SMART Program

"När folk blir sjuka läggs de in på sjukhus och får rätt medicin för att bli bättre. När folks uppförande är sjukt, skickar vi dem till fängelset, men vi glömmer medicinen"
Sri Sri Ravi Shankar

Målet

Prison Smart har som mål att göra en livsavgörande skillnad för de intagna, de som arbetar i fängelse och de som arbetar inom rättsväsendet. Prison SMART lär ut färdigheter som reducerar stress, läker trauman och tillhandahåller praktisk kunskap om hur man hanterar negativa känslor, allt för att kunna leva ens högsta potential och för att bidra till samhället på ett positivt sätt.

  • Hitintills har mer än 3 500 000 fängslade transformerats genom "Prison Smart" programmet 

Utgångspunkten

Utgångspunkten för programmet är förståelsen att ingen person egentligen är ´dålig´ utan tar till kriminalitet för att de har yttre stressfaktorer som de inte klarar av att hantera effektivt.