Meditation og bevidsthed

Meditation And The Consciousness

(denne tekst er allerede oversat på andre sider)

Vi kan have forskellige bevidsthedsniveauer. Meditation er et af de vigtigste af dem. Følgende er normale bevidsthedstilstande.

 • Vågentilstanden:
 • Vi er vågne og oplever verden gennem de fem sanser. Hvis en af disse mangler, mister vi hele dimensionen.

  På ethvert givet tidspunkt af den vågne bevidsthedstilstand dominerer en af vores sanser f.eks. synet, lugtesansen, følesansen, hørelsen, eller smagssansen.

  Hvad er formålet med de enkelte sanser?

  Vi ønsker at opleve følelsen af opløftelse og glæde, gennem en hvilken som helst af disse sanser. Vi vil kun betragte noget, hvis det er kilde til glæde, ikke noget som gør os kede af det. Sindet rangerer højere end sansen, fordi vores sanser har en begrænset kapacitet til nydelse.

 • Søvntilstanden:
 • Den dybe søvntilstand er det eneste tidspunkt, hvor vi får en “rigtig god hvile.”Men for meget søvn kan resultere i sløvhed, da energien bruges der.

 • Drømmetilstanden:
 • Vi mindes oplevelser i drømmetilstanden.

 • Meditationstilstanden:
 • Det er nødvendigt, at vi bevæger os til et højere bevidsthedsniveau, det fjerde bevidsthedsniveau, som vi alle kender gennem vores meditation, også kaldet ”Shiva”. Dette niveau giver den dybest mulige hvile, vi nogensinde kan få. Sindet bliver friskt, fintmærkende og smukt.

Meditation forhindrer stress i at komme ind i kroppens system, og allerede opbygget stress bliver ledt ud. Begge dele sker samtidigt, og vi tapper fra kilden og glæden, som er det, vi er. I takt med at denne tilstand indtager os mere og mere, bliver vi mere lykkelige. Alt, hvad vi ser på eller føler, bliver mere intenst og smukkere. Hver enkelt af vore sanser gør også alle de øvrige sansers arbejde. Vores viden forøges og bliver mere intuitiv. Vores bevidsthed får os til at føle, at vores krop er en del af helheden, en del af hele skabelsen, og at alt skabt er en del af os.

Når først dette fjerde niveau bliver mere og mere fremherskende i vores daglige liv, bevæger vi os til det femte bevidsthedsniveau, kaldet kosmisk bevidsthed. Det betyder, at opfatte hele kosmos som en del af en selv.

Når verden er en del af os, strømmer så megen kærlighed mellem os og hele verden. Denne bevidsthedstilstand giver os styrken til at udholde de modsatrettede kræfter i vores liv, at håndtere de ting som forstyrrer os, vrede og skuffelser. Vi holder ikke fast ved dem.

Det første resultat af en voksende bevidsthed er evnen til at lægge de negative følelser bag sig. Vi vænner os til at leve i nuet og give slip på ting, for lige meget hvor gode de mennesker, vi omgås, er, kan misforståelser ikke undgås. En højere bevidsthedstilstand er, når intuitionen udvikles og evnen til at se og opfatte øges.

Det højeste er det enkleste. Det eneste, man behøver at gøre, er, at lære at give slip.