Seks veje til et
bedre parforhold

marts 21, 2017 Bangalore, Indien

Ways to have Healthy Relationships

Nøgler til at skabe bedre relationer

Hvis du kan ro en båd, så kan du ro hvilken som helst båd. Hvis du ikke ved, hvordan du ror, så hjælper det ikke at skifte båden ud. På samme måde vil det højst sandsynligt heller ikke hjælpe at skifte partner eller skifte dine venner ud. Før eller senere vil du befinde dig i den samme situation. Det vigtigste i alle relationer er din forståelse af dine egne følelser, dit eget sind, dine egne evner til at være ligevægtig og stabil og dine egne evner til at se tingene fra et større perspektiv. Derudover er visdom vigtig, da det er din visdom, som giver dig styrke, stabilitet og et større perspektiv i livet.

For det meste søger vi efter den perfekte, sunde relation alle mulige steder uden for os selv, få søger indad i dem selv, ind til det sted, hvor de relaterer fra. For at have en god relation, må du først se hvordan du relaterer til dig selv. Du må kigge indad.

Her er der nogle hemmeligheder til hvordan du kan skabe en sund relation og gå fremad i den rigtige retning.

6 gode øvelser til at skabe sunde relationer

#1 Giv slip på kontrollen

Det er et problem for mange at give slip på kontrollen. Dette resulterer i angst, rastløshed og forbitrede relationer.

Vågn op og se – hvor meget kontrol har du i virkeligheden? Hvad har du kontrol over? Kun en del af det som foregår af din vågne tid!

  • Du er ikke i kontrol, når du sover eller drømmer
  • Du har ikke kontrol over de tanker og følelser, der kommer til dig

Har du kontrol over alle de begivenheder, der sker i dit liv eller i verden? Når du ser på tingene fra denne vinkel, så er der ingen grund til at være bange for at miste kontrollen, for du har ikke nogen!

#2 Praktiser respekt

Det du respektere kan vokse sig stort og smukt. Når du har en respektfaktoren med i dine relationer, da vil din egen bevidsthed vokse og udvide sig. Da vil selv små ting forekomme betydningsfulde og store. Hvert lille væsen vil fremstå værdigfuldt. Det er respekten i hver relation, der bevarer relationen.

Ofte har du ikke respekt for det, som du ejer. Respekten går fløjten og det sker ubevidst. Respekt overfor det du ejer kan forhindre grådighed, jalousi og begær. Dyrk evnen til at have respekt og ærbødighed i hvert øjeblik i dit liv.

#3 Sæt fælles mål

Når to linjer bevæger sig parallelt med hinanden kan de fortsætte sammen for altid. Men når to linjer er fokuseret på hinanden vil de krydse hinanden og forsvinde væk fra hinanden. Det samme er gældende med relationer. Når begge parter har fælles mål i livet vil relationen vare længere og rumme mere harmoni. Men når de kun er fokuseret på hinanden, så vil partnerne hakke på hinanden; de vil elske og hade, og kæmpe med og mod hinanden.

#4 Drop konflikt

Når du befinder dig i et fredfyldt miljø, så vil dit sind opfinde konflikter. Små ting er ofte nok til at skabe store oprør. Har du lagt mærke til det?

Når dit liv er truet, så beklager du dig ikke over, at der ikke er nogen der elsker dig. Men når du føler dig tryg og sikker, så begynder du at gøre krav på opmærksomhed. Mange mennesker skaber konflikt for at få opmærksomhed. Spørg dig selv: Søger du harmoni i enhver situation eller forstørrer du forskelle og retfærdiggør du dig selv?

#5 Vid du har og får mere kærlighed end du fortjener

Du burde altid føle at du ikke er værdig til den kærlighed, som du modtager. Øv dig på denne indstilling: at den kærlighed som du modtager er meget større end hvad du fortjener. Hvis du kommer fra sådan et ydmygt sted vil du altid opføre dig ædelmodigt og værdigt i alle dine handlinger. Du vil ikke tygge på fortiden, du vil leve i nuet, du vil ære andres meninger, du vil forstå andres vanskelige situationer; storsind vil vokse frem indefra.

Hvis du har dette in mente, at jeg ikke fortjener denne kærlighed, så vil du ikke gøre krav på kærlighed. Når du ikke gør krav på kærlighed vil kærligheden blive ved med at vokse i dit liv.

#6 Giv plads til den andens mulighed for at give

En relation indebærer tilpasning, og at man giver. Samtidigt er det vigtigt at give plads til at den anden part også kan give. Dette kræver evner og færdigheder – at få den anden til at bidrage uden at gøre krav herpå. Hvis du stiller krav, vil relationen ikke vare ved. Krav og beskyldninger ødelægger kærligheden i relationen.