Meditation

Meditation og koncentration

Meditation And Concentration

Koncentration er et biprodukt af meditation. Meditation er ikke-koncentration.

Er du af den opfattelse, at meditation er koncentration? Sådan er det ikke. Det er faktisk det modsatte af koncentration. Vi har brug for koncentration for at arbejde, men for at meditere har vi ikke brug for koncentration. Meditation fører til årvågenhed og et fokuseret sind.

Hvordan kan man skærpe koncentrationen?

Lær pranayam. Ved regelmæssigt at praktisere Sudarshan Kriya og meditation øges energiniveauet. Når energiniveauet ændrer sig, bliver sindet mere roligt og koncentreret.