Küsimused ja vastused

Meie elu kvaliteet määratakse meie meele seisundi läbi.Jälgides, kuidas toimib meie meel, imestame me selle üle, kuidas ta kas rändab minevikku või muretseb tuleviku  pärast. Miski minevikust vihastab meid, või siis miski tulevikust paneb meid muretsema. Meele selline kõikumine toimub pidevalt, pidevalt.Mida suuremad ja kestvamad on need kõikumised, seda rohkem stressi ja pinget koguneb meie närvisüsteemi. Ja jõuab kätte selline moment, kus meie elukvaliteet langeb ja halveneb tuntavalt. Ja isegi elu ise muutub inimestele koormaks. Nad ei koge mingit rõõmu ega armastust, mis sünnitaksid soovi elada ja muudavad meie elu kõvasti paremaks. Niisiis, teades meie meele sellist olemust, mis kas rändab minevikku, luues muret mineviku üle, või siis muretseb tuleviku pärast ja tuues ta tagasi praegusesse hetke, käesolevasse hetke, ärge muutke seda oma meele jaoks kontseptsiooniks: "Оh, ma pean elama praeguses hetkes!". Seda teab igaüks. Kui seda tegelikult teostada, see on tähtis. Näha seda hetke — elada seda iga oma keharakuga.

Kõik meie emotsioonid, meie mõtted kogunevad igasse meie keha rakku. Iga õpetlane võib öelda, et kui te vihastate, siis see ei tähenda, et vihastab ainult üks osa teie kehast. See viha tungib ja levib igasse rakku teie kehas. Täpselt samuti ka tujutus. Kui te olete tujust ära, koguneb tujutus igasse teie keha rakku. Aga kui viha ja tujutus igast rakust eemaldatakse, ärkab rõõm. Kui ilmub rõõm, mis on meis sügaval peidus, oleme me võimelised naeratama kogu südamest. Ja saabub selline rahu, mida pole võimalik millegagi kõigutada. Meie elu ei saa muutuda paremaks,kui me ei hakka elama igas hetkes rahus ja rõõmus. Kui me ei suuda seda tunnetada iga oma keharakuga, siis on see vaid meeleolu vaheldumine aga mitte reaalsus. Ja see ei valgusta meie elu nii reaalselt. Meil on vaja olla palju teadlikum, teadvustada endale omaenda võimeid. Meil on seitse taset eksisteerimiseks:keha, hingamine, meel, intellekt, mälu, ego, meie Mina. Kuid me ei teadvusta omaenda võimeid. Me ei teadvusta enda keha. Me ei teadvusta enda pead, kuni tunneme, et see on valutama hakanud. Me tunnetame oma käsi ja jalgu vaid siis, kui nad valutavad. Kogu see keha, kuigi me asume selles, elame me selles nagu meie jaoks võõras majas. Me ei tunne enda keha. Meile pole teada seadused,mis juhivad meie meelt. Kõik, mille vastu te seisate, säilub kindlalt teie meeles. Me ei tunne seadusi, lihtsaid seadusi, mis juhivad meie meelt, lihtsaid seadusi, mis juhivad meie hingamist. Me hingame päeval ja ööl, kuid me ei teadvusta oma hingamist. Me ei teadvusta, mida me tahame. Paljud inimesed ei teadvusta oma muresid, oma probleeme. Nad tunnevad muret, kuid selle juures ei tea selle põhjust. Ja see on sellepärast, et me pole kunagi vaadanud oma meelt, oma intellekti, mälu, ego. Pole jälginud seadusi, mis juhivad meie sisemist maailma, meie võimeid. Oma sisemiste võimete teadvustamisega, oma keha, hingamise teadvustamisega— pinged, sterssid, lahustuvad ja elu kasvab. See sarnaneb sellele,kuidas te annate ruumi lillele, et ta õide puhkeks. Me oleme sulgenud õienupu, sulgenud lilleõie. Lilleõis hingab, ta tahab avaneda. Tal on vaja värsket õhku, vabadust. Vaimse enesetäiustamise praktikad annavad õienupule võimaluse avaneda lilleõieks. Lill avaneb.

Kas teil on küsimusi?       

Küsimus: Rääkige meile natuke sellest, mida õpetatakse kursusel, mille suhtes meil on kahtlused?

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Kursuse ajal ei õpetata midagi, ei hingamisseanssi ega mõtlemisõpetust. Teile ei õpetata seda, kuid te avastate endas midagi väga sügavat, midagi sellist, väga heledat oma elus. Te avastate selle ise, enda sisse liikumise abil.

"Оo, see olen mina! Ma pole seda kunagi varem endas näinud!". Kuid see oli teis juba olemas! See pole midagi sellist, mis toimub väljastpoolt, see on iseenda avastamine. Te lähete sügavale endasisemusse ja avastate, leiate sealt vastavalt programmile. See toimub justkui ettemääratult. Te liigute väga lihtsate süstemaatiliste sammudega ja sukeldute iseendasse.

Küsimus: Kui me juba tegeleme mingi meditatsiooniga,kas me võime jätkata mediteerimist oma tehnikaga, või õpetatakse meile programmis teine tehnika?

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar:  Ei, ei. Kui te juba tegelesite mingi meditatsioonipraktikaga, siis on hästi. See programm ainult süvendab teie praktikat. Programm ei keela teile mingit tehnikat. Te jätkate mediteerimist ma tehnikaga, aga programm võimaldab teil mõista kõigi nende tehnikate tegelikku olemust. Iga meditatsioonitehnika eesmärk on jõuda enda olemuse teadvustamiseni. Selle abil teadvustate te oma olemust ja saate teada, milles seisneb teie olemuse tuum. Praegu räägitakse nii palju eneseteostusest. Kuid meis on Mina ise. Mis see selline on?Vaat selline küsimus esitatakse teile programmis. Programmis on hingamispraktika Sudarshan Kriya.

Küsimus: Ma sain aru, et programmis on hingamistehnika. Kas te võite sellest natuke rääkida.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar:  Jälgides loodust, jälgime me selles teatud rütmi. Toimuvad aastaaegade vaheldumised: sügis tuleb peale suve,Talve järel tuleb kevad, kevade järel  jälle suvi. See tähendab, et on mingi kindel mudel. Looduses eksisteerib kindel rütm.Vaadeldes ennast, võime me samuti avastada kindla rütmi. Mingil ajal tunnete te nälga, tahate magada, see tähendab, et keha allub teatud rütmile, elu toimub teatud rütmis. Täpselt samuti on hingamisel kindel rütm, ka sellel on kindel mudel. Ka emotsioonid omavad kindlat rütmi. Mõtted alluvad kindlale rütmile. Kõik need rütmid lähtuvad meie olemise sügavusest.

Mõtted alluvad kindlale rütmile. Kõik need rütmid,erinevatel tasanditel, lähtuvad teie olemuse sügavusest, millel on oma rütm. Sudarshan Kriya ajal läbime me kõik need oma olemuse rütmid ja jälgime, kuidas meie olemus tungib meie emotsioonidesse, mõtetesse, hingamisse, kehasse. Lühikese aja jooksu 20 - 30 - 40 - 50 minutiga toimub sügav puhastumine.Sudarshan Kriya ajal toimub järgmine, mõned teist on seda kogenud, iga teie keha rakk täitub eluga, vabaneb kõigist toksiinidest, kõigist negatiivsetest emotsioonidest, mis on tema sisse kogunenud. Ja inimene tunneb end täielikult uuenenuna nii füüsiliselt, mõistuslikult kui vaimselt. Juba paljud inimesed onsaanud suurt kasu Sudarshan Kriyast. See on tõepoolest suurepärane praktika — Sudarshan Kriya. «Sudarshan» —tähendab õiget nägemist, «Кriya» — tegevust, mis toimub teis tänu hingamisele ja eluenergiale, iga kord, kui me sügavalt siseneme sellesse hingamise rütmi. See on suurepärane tehnika.

Küsimus: Kuidas võib selgitada seda praktikat traditsioonilise psühholoogia vaatevinklist?

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Psühholoogia tegeleb mõistuse tundma õppimisega. Mõistus — see on lihtsalt nagu meie olemuse lainetus. Eksisteerimine, olemine — see on mõistuse allikas. Siin on meil tegemist ka Ookeani sügavusega. Psühholoogia — see on jälgida laineid pealispinnal. Praktika, millega meil on tegemist,lubab näha, mis asub meie mõtete, emotsioonide, tunnete piiridest väljaspool. See sarnaneb akvalangiga sukeldumisele Ookeani sügavustesse. Me tungime sügavale sissepoole ja meile avaneb mõõtmatu rikkus, mis lebab sügavustes.

Küsimus: Kas programm aitab muutuda loomingulisemaks inimeseks igapäeva elus, et probleeme lahendada.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar:  Teadvus on loomingu allikas. Aga mis blokeerib loomingulisuse? See on muretsemine, meele pendeldamine mineviku ja tuleviku vahel. Kriya protsessis tuleb meel käesolevasse hetke, nii et igasugused mineviku jäljed või tulevikuhirmud lihtsalt kaovad sellest hetkest. Inimese meel ja teadvus muutuvad selgeks ja teravaks.

Küsimus: Kuidas mõjutab praktika inimestevahelisi suhteid?

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar:  Teie meel mõjutab vastastikuseid suhteid inimestega. Praktika puhastab teie meele, muudab selle rahulikumaks ja loomulikult mõjutab positiivselt teie suhteid inimestega, teie suhteid ümbritsevaga.

Küsimus: Kas see praktika võib olla konfliktis minu vaimsete praktikate, religiooniga?

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar:  Ei, ei, hoopiski mitte. Sel pole midagi ühist religiooniga. See on seotud ainult meie endi peamiste sisemiste reeglitega, meie kehaga ja kogu seüsteemiga tervikuna. See võib muuta teie usu veel sügavamaks ning tuua rohkem andumust,armastust ja rahulolu teie igapäevaellu. Tee muutute palju, ma ei ütleks et tundlikumaks, kuid palju vastuvõtlikumaks ja avatumaks.

Küsimus: Kas see tehnika on samasugune nagu teised tehnikad? Või on selles midagi erilist?

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar:  See ei ole lihtsalt järjekordne hingamistehnika. Hingamine — see on kui lahutamatu osa selles tehnikas, kuid see pole kõik. See annab võimaluse minna mõistuse piiridest kaugemale, kaugemale oma eksisteerimise, emotsioonide, tunnete,kogu süsteemi piiridest kaugemale. Pranajama, sissehingamine,väljahingamine, ei oma midagi ühist selle praktikaga.  See on ilmselge. Niipea, kui te teete seda esimest korda, näete te erinevust. Ta kannab rütmi ja organismi. Ta tekib iseenesest.Kasutades seda tehnikat ei ole vaja teha mingeid jõupingutusi.Seda tehakse ilma igasuguse jõupingutuseta ja see kulgeb väga meeldivalt.

Küsimus: Kas seda on raske õppida?

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar:  Ei, ei. Paar päeva, kolm päeva instruktori juhendamisel. Nad õpetavad selle selgeks 2-3 päevaga.

Küsimus: Kas see on sama nagu meditatsioon?

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar:  Ei. Meditatsioon järgneb sellele tehnikale. Te teete Sudarshan Kriya ja siis toimub järgmine — teie meel muutub nii häirimatuks, rahulikuks, keskendunuks. See ongi meditatsioon.

Küsimus: Kas ma pean muutma oma elamise stiili?

Vastus: Pole vajadust. Te teate, inimesed, kes on teinud Sudarshan Kriyat ütlevad, et nad suudavad „endasse tagasi pöörduda” väga kiiresti. Oletame, et te olete millegi pärast kurb.Ma ei taha öelda, et te lakkate üldse kurb olemast. Kui keegi lubab teile, et peale teatud harjutusi ei kurvasta te enam kunagi — pole see tõsi. Te võite ikka olla kurb, muretseda, kuid nende tunnete kvaliteet on hoopis teine. Kui te varem olite kurb küllalt pikka aega (see kestis 3-4 nädalat, kolm päeva, mõned aastad), siis inimesed, kes teevad Sudarshan Kriyat ütlevad, et peale 5 -10 minutit muutuvad nad jälle iseendaks. Milliseid tundeid nad ka ei kogeks: viha, depressiooni, sisemise tasakaalu häiritust. Nad ei kuluta palju aega, et uuesti saavutada tasakaalu nagu see oli varem. Niipea kui nad teadvustavad oma seisukorda — see möödub ja nad naeratavad.

Küsimus: Kas see programm meenutab positiivse mõtlemise süsteemi?

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar:  Mina näen positiivse mõtlemise süsteemi teistmoodi.

Positiivne mõtlemine ei aita nii nagu siis, kui me hoolitseme mõtete allika eest, kust tulevad positiivsed ja negatiivsed mõtted. Vaatame, miks teil tekivad negatiivsed mõtted? Kas te näete, et iga negatiivse mõtte taga peitub pinge, sterss, hirm. Ja hirm, pinge,stress kutsuvad esile negtaiivseid emotsioone. Kui me ei kanna hoolt negatiivsete emotsioonide allika eest, kui me püüame neid katta positiivsete mõtetega, siis loob see meeles suure konflikti. Vaadake, mida rohkem te püüate mõelda positiivselt, seda rohkem negatiivseid mõtteid ilmub. Seega te tegelikult aitate kaasa negatiivsete mõtete tekkimisele, sidudes oma meelt positiivsega. See sarnaneb pendlile: mida suurema jõuga te seda tõukate ühes suunas — seda kaugemale ta liigub vastassuunas. See pole väga arukas moodus oma meelt kohelda. Mis moel me saame siis toime tulla oma negatiivsete mõtetega? Pöörduge negatiivsete mõtete allika poole, murede, pingete poole. See saab toimuda vaid siis,kui me sukeldume oma olemise sügavustesse. Kui me vabastame end negatiivsetest mõtetest, siis vabastame iga keha osakese.

Küsimus: Kuidas see praktika mõjutab seda, mida me sisemiselt tunneme, meie suhteid?

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar:  Kuidas te ka ei püüaks peita oma tundeid,avalduvad nad vältimatult teie näol, teie tegevustes. Te ei saa peitaoma tundeid 100 %. Seega, kui me tunneme end hästi, loomulikult— on meie suhted paremad. Püüe rajada vastastikuseid suhteid teistega välisilme põhjal, ennast sisemiselt mitte hästi tundes —tundub, et ei õnnestu. Me püüame olla need, kes me tegelikult ei ole, ehk siis ebaloomulikud — aga see loob kordades suurema pinge. Seega siis, mõnda aega inimene räägib: "Jaa-jaa, ma olen nõus", kuid saabub hetk, kui ta plahvatab. Vaat miks on vaja pöörduda allika enda poole. See pole üldse raske. Lihtne.

Küsimus: Mulle tundub, et mis praktikaga ma ka ei tegeleks, mu ego järgneb mulle. Kas te võiksite öelda midagi egosse klammerdumise kohta?

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar:  Me kuuleme sageli räägitavat: "Kaotage ego. Seda pole vaja. Ego peab purustama, hävitama". Ja kui te püüate seda teha, siis on see püüdlus teine ego. See tähendab, et selle samaga te tugevdate teda seesmiselt. Seda pole vaja teha. Lihtsalt olge loomulik, teie ise. Siis ego transformeerub, laieneb. Minu jaokstähendab omada egо — olla loomulik. Kui inimene on loomulik,avatud nagu laps, võtab vastu iga hetke, elab igas hetkes — siis ego pole. See tekib “teise” ilmumisega: see olen mina — aga see on teine.

Küsimus: Guruji, miks Teadmised, nagu alati tundub,tulevad Läände Idast? Meie Läänes eeldame, et me lihtsalt pole selleks võimelised, et ise Teadmisi luua. Aga me näeme — see,mis tuleb Idast toob kasu nii ameeriklasele kui ka lääneeurooplasele.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar:  Ei, ei. Ei saa öelda, et Teadmised kuuluvad Itta või Läände. Nii kuulub ka teadus kas Itta või Läände. Teadus kuulub kogu planeedile. Me ei ütle Idas, et kui lennukid leiutati läänes, siis pole meil nendega midagi pistmist. Või kui Newton avastas seadused Läänes, siis nad Idas ei kehti. Nii öelda on suur viga. Nii et Newtoni külgetõmbeseadused on ühised. Kuigi need avastati Läänes, kehtivad nad ühtviisi nii Läänes kui Idas. Nii sündisid ka Idas tuhandeid aastaid tagasi Teadmised, kusagil pidid need ju ilmuma. Seega siis, Idas tuhandeid aastaid tagasi sündisid Teadmised inimese olemusest, iseendast. See on subjektiivne teadmine, aga Lääs on tuntud oma objektiivsete teadmiste poolest. Kuigi see Teadmine tekkis Idas, ei tähenda see seda, et see on ainult ida teadmine. See on universaalne. Teadmised kuuluvad kogu planeedile. See on lihtne seadus, mis puudutab kõiki inimesi.