Kohaloleku tunnetamine

Ainult see, kellel on silmad, võib näha ja ainult see, kellel on kõrvad, võib kuulda. See, mis peab olema nähtud, ei saa olla kuuldud, see peab olema nähtud. Elul on viis mõõdet või viis taju: kuulmine, haistmine, maitsmine, nägemine, kompimine. Kuid on veel üks mõõde, mis on väljaspool nägemisvälja, see on tunnetamine. Kohalolu tunnetamine. Valgust pole võimalik kuulda silmadega, seda on võimalik näha silmadega. Heli ei ole võimalik näha silmadega, kuid võib kuulda kõrvadega. Nii on ka kohalolekut vaja tunda südamega.

Jumal ei ole tunnete objekt vaid tunnetuse tunnetamine, kohaloleku kohalolek, vaikuse hääl, elu valgus, maailma olemus ja õndsuse maitse. Ja meie inimelu on vääristatud ainult siis, kui me saame elada kõigi nende kuue olemise tundega, tunnetamise tundega. Mõistate, mida ma räägin?

Praegu räägitakse palju ümbritsevast keskkonnast. Te näete, et kõikjal töötavad ökoloogid. Räägitakse metsade kaitsest, haljastamisest, prügitöötlemisest, materjalidest, plastmassist, naturaalsemate ja orgaanilisemate ainete kasutamisest. Mõned aastad tagasi ei räägitud sellest üldse, kas pole nii? Kakskümmend, kolmkümmend aastat tagasi ei kuulnud keegi ümbritseva keskkonna puhtuse säilitamisest, selle kaitsest ega muust sellisest. Täna on kõik rahvad leppinud kokku planeedi kaitsmises.

Samuti nagu me reostame maad, reostame vett, reostame me ka meid ümbritsevat õrna tunnetuse ja emotsioonide keskkonda. Kui te olete depressioonis ja jätkate selle tunnetamist, loote enda ümber depressiooni osakesi. Need depressiooniioonid lenduvad ja takerduvad ümbritsevas keskkonnas. Kui keegi satub sellesse kohta isegi peale seda, kui teie olete sealt lahkunud, hakkab see inimene ilma igasuguse põhjuseta tundma depressiooni. Olete te seda kogenud? Te sisenete tuppa ja tunnete kohe viha vibratsiooni. Mõned minutid tagasi oli teiega veel kõik korras, aga sel hetkel, kui te sisenete, kõik see viha, stress ja pinge vallutavad teid.

Täna on inimene ümbritseva ohver. Te ei kontrolli oma meelt, kuid te olete ümbritseva ja selles olevate stressidesumma ohver. Kas pole nii?

Me reostame oma ümbrust väga peenel moel oma negatiivsete emotsioonide läbi. Kuid vahel on vaja piisavalt palju aega, et ümbritsevat keskkonda sellest puhastada. Milline on siis lahendus? Vaat kus me laseme käiku alusprintsiibi, mis valitseb meie ümbrust, meie meelt, meie emotsioone ja meie elu üldse. Hingamise abil võime me kerge vaevaga toime tulla oma negatiivsete emotsioonidega lühikese aja jooksul. Aga mõned minutid meditatsiooni võivad puhastada keskkonda mitmete aastate negatiivsetest väljunditest, kõigest mõned minutid.

Teie kehal on võime palju kauem säilitada õndsuse, rahu ja rõõmu vibratsioone kui negatiivseid emotsioone, kuna positiivne asub meie olemuse keskmes. Samuti nagu aatomi ülesehituses, asuvad prootonid ja neutronid aatomi keskmes, aga elektronid perifeerias. Sama on ka meie eludega, meie olemise keskne tuum on õndsus, positiivsus ja rõõm, kuid see on ümbritsetud negatiivsete osakeste pilvega. Aga meditatsiooni abiga, teatud hingamispraktikate abiga võite te puhastada selle negatiivse pilve ja kogeda kohalolekut, Jumalikkust, mis on meie olemise tõeline kese.

Vaadake, me kuulame elus palju teistest asjadest, kuid veedame väga vähe aega kuulates iseennast. Kuidas oma meelega toime tulla? Kuidas olla käesolevas hetkes? Kuidas olla õnnelik ja tänulik? See on vältimatu, et te tunnete vahel stressi, vahel tunnete end negatiivselt, vahel tunnete kahtlusi, teil esineb kõiki liike meeleolusid – see on vältimatu. See juhtub. Keegi ei soovi seda. Kuid kui see juhtub, kuidas sellega toime tulla? Seda pole meile õpetatud. See on suurim ebaõnn. Pühendage natuke aega, kõigest üks nädal aastas, et minna sügavale enda sisse ja rahustada oma meel ning pesta välja kõik muljed, mida me kanname oma meeltes ning kogege elu teisel tasandil.

Aga see elu pakub meile nii palju. Me saame seda näha puhastades, noorendades hinge. Teie hing januneb teie naeratuse järele. Kui te suudate talle selle anda, tunnete te end energilisena terve aasta ja mitte miski, mis seal ka poleks, ei saa teilt ära võtta naeratust. Vaadake, teie naeratus on nii õrn, et isegi kui juhtub selline tähtsusetu asi nagu telefonikõne, on see piisav, et häirida teie tasakaalu ja muuta teid õnnetuks järgmisteks päevadeks. Te ei tee mitte ainult ennast õnnetuks, vaid loote ka sellise kannatusevibratsiooni enda ümber, teie hääles, teie toas ja ümbruses ning see jääb sageli küllalt kauaks.

Ma arvan, et tulevikus kehtestatakse reegel, et igaüht, kes tunneb depressiooni, trahvitakse. Viissada dollarit stressis olemise eest. Mis teie jaoks stressisolemises on? Nii või teisiti olete te siin mõned aastad, kõigest mõned aastad sellel planeedil. Ja kuni te olete siin, võite te olla ka õnnelik. Siis palutakse teil minna hingama ja mediteerima ja vabaneda kogu depressioonist neelamata ühtki tabletti.

Igaüks tahab elus edasi jõuda. Kuid te tahate olla edukas, teadmata, misasi on edu. Vaadake neid kõiki, kes teatavad, et on edukad – jõuavad nad edasi? Millised on edu tunnused? Omada lihtsalt palju raha – on see edu? Edu tunnus on ääretu rõõm, õigus? Kindlus, kaastunne, õilsus ja naeratus, mida ei saa peita, olla tõeliselt õnnelik – need on edu tunnused. Samuti oskus olla vabam.

Mis te arvate, miks raha tähendab edu? Sest raha annab teile vabaduse teha seda, mida te tahate. Edukas inimene – mida see tähendab? Seda, et ta võib teha kõike, mida tahab. Kui te vaatate neid inimesi, keda peetakse edukateks – on nad seda tõesti? Ei, nad on õnnetud.

Teil võib olla suur pangaarve, kuid teil on suur kõht, kasvaja, teile on võibolla vajalik operatsioon, te ei saa süüa seda, ei saa süüa teist, ei saa teha seda, ei saa teha teist. Me kulutame poole oma tervisest, et saavutada rikkust ning kulutame poole oma rikkusest, et tervist tagasi saada. Kas see pole naljakas? Ja see on edu? See on väga halb matemaatika.

Mis te ütlete? Olete minuga nõus?

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar