About Us

UAB “NAUJAS POŽIŪRIS” PASLAUGŲ TEIKIMO PIRKĖJUI TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. UAB “Naujas Požiūris” Paslaugų teikimo taisykles (toliau - Taisyklės) nustato paslaugų teikimo sąlygas, Organizatoriaus ir Pirkėjo teises ir pareigas, taikytina atsakomybe, bilietų grąžinimo sąlygas ir teikiamas paslaugas.

2. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Pirkėjas - juridinis ar fizinis asmuo, perkantis / nusipirkęs Bilietą per Paysera Tickets sistemą į Organizatoriaus organizuojamą Renginį.

2.2. Organizatorius – “Naujas Požiūris”, UAB (juridinio asmens kodas 303144635, buv. Šv. Stepono g. 5, Vinius), kuris, vykdydamas savo veiklą, siųlo ir atlygintinai/ neatlygintinai suteikia paslaugas pirkėjui.

2.3. Bilietas - dokumentas įsigytas internetu, patvirtinantis Pirkėjo ir Organizaroriaus sutarties sudarymą ir apmokėjimą už naudojimąsi paslaugomis.

2.4 Renginys – Organizatoriaus organizuojamas koncertas, išvyka, sporto ar bet koks kitas viešas renginys, į kurį patekti yra reikalingas Bilietas.

2.5. Paysera LT – „Paysera LT“, UAB (juridinio asmens kodas 300060819, buv. Mėnulio g. 7, Vilnius), kuri sukūrė, palaiko ir plėtoja Paysera Tickets sistemą ir kuriai priklauso visos šios sistemos intelektinės nuosavybės teisės.

2.6. Paysera Tickets – Paysera LT autorinėmis teisėmis priklausanti elektroninė Bilietų pardavimo sistema, pasiekiama adresu tickets.paysera.com.

3. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme (Žin., 1994, Nr. 94-1833;2007, Nr. 12-488), Lietuvos Respublikos teatro ir koncertinių istaigų istatyme (Zin., 2004, Nr. 96-3523), Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių istatyme (Žin.,1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4. Organizatorius sudaro sąlygas žiūrovams susipažinti su šiomis Taisyklėmis prieš įsigyjant bilietus interneto svetainėje www.gyvenimomenas.lt.

 

 

II. ORGANIZATORIAUS TEIKIAMA INFORMACIJA

 

5. Organizatorius užtikrina, kad paslaugų vartotojui būtų tinkamai suteikta LR Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. Nutarimo Nr. 623 ,,Dėl sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo" 6 punkte nurodyta informacija.

6. Organizatorius viešai skelbia informaciją apie teikiamas paslaugas bei šių paslaugų pasikeitimus šiose informacijos sklaidos priemonėse: interneto svetainėse www.srisrilietuva.org, www.gyvenimomenas.lt ir tickets.paysera.com.

 

III. BILIETŲ ĮSIGIJIMO BEI GRAŽINIMO TVARKA

 

7. Bilietus i Organizatoriaus organizuojamus renginius platina per bilietų platinimo sistemą Paysera Tickets.

8. Už Bilietą Pirkėjas gali sumokėti naudodamasis Paysera Tickets sistemoje integruotais elektroniniais mokėjimo būdais interneto svetainėje https://tickets.paysera.com/lt/.
9. Bilietai Pirkėjui išduodami tik sumokėjus pilną Bilietų kainą. Informacija apie Bilietų kainas yra pateikiama interneto svetainėje tickets.paysera.com bei Bilieto pirkimo metu. Pirkėjui tinkamai atsiskaičius už Bilietą, sugeneruotas elektroninis Bilietas yra išsiunčiamas Pirkėjo elektroninio pašto adresu. Pirkėjas yra atsakingas už tikslaus ir galiojančio elektroninio pašto adreso pateikimą. Pirkėjui pateikus netikslų ar negaliojantį elektroninio pašto adresą jis prisiima atsakomybę, kad Bilietai jam gali būti neišsiųsti. Tokiu atveju dėl Bilieto gavimo ar lėšų už Bilietą atgavimą Pirkėjas turi kreiptis tiesiogiai į Organizatorių;

10. Bilietai negrąžinami, nekeičiami ir pinigai už juos negrąžinami, išskyrus šią Taisyklių 24 punkte numatytą atvejį;

11. Jeigu renginys neįvyksta, žiūrovas turi teisę ne veliau kaip per 14 dienų nuo renginio dienos:

11.1. Dėl pinigų grąžinimo Pirkėjas turi kreiptis į Organizatorių.

11.2. Norint grąžinti bilietus, prašome atsiųsti užpildytą grąžinimo prašymą el. paštu info@srisrilietuva.org arba info@gyvenimomenas.lt

12. 11 punkte numatytais bilietų grąžinimo atvejais Pirkėjas privalo pateikti Organizatoriui bilietą.

Kontaktai

"GYVENIMO MENAS"

Komercinė veikla

UAB "Naujas požiūris"

Įmonės kodas: 303144635
PVM mokėtojo kodas: LT100010393310
Adresas: Šv. Stepono 5,01139 Vilnius
Sąskaita kursams apmokėti: LT13 7180 3000 2546 7095, Šiaulių bankas

Labdaros veikla

Baltijos "Gyvenimo meno" labdaros ir paramos fondas

Įmonės kodas: 300656616
PVM mokėtojo kodas: LT100004155110
Adresas: Kazliškių 19-27, 09204 Vilnius
Sąskaita labdarai ir paramai : LT32 7300 0101 0750 7393, Swedbank

Sąskaita Vilniaus miesto "Gyvenimo meno" centro patalpų įsigijimui 

LT61 7300 0101 2622 2633, Swedbank.

El. paštas : info@gyvenimomenas.lt
Tel : 8 657 77531  Kotryna Zdanavičiūtė