ANBI

ANBI

Stichting Art of Living Nederland is sinds 2007 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Een ANBI is een instelling zonder winstoogmerk die zich voor tenminste 90% inzet voor het algemeen nut. In praktisch opzicht betekent de ANBI status voor donateurs dat giften aan Art of Living Nederland fiscaal aftrekbaar zijn.

Stichting Art of Living Nederland

Bank IBAN : NL87 INGB 0007 0249 40
BIC : INGBNL2A
KvK-nummer : 412.168.81
BTW-nummer :  NL 8062.916.18.B.01
RSIN nummer : 8062.91.618
E-mail: info@aofl.nl

Bestuurssamenstelling:


Voorzitter: Mevr. N. Francken (noor.francken@aofl.nl / 0615113321)
Penningmeester: Dhr.  J. van Zoen (jos.vanzoen@aofl.nl)
Bestuurslid: Dhr. Jan Roelfs
Bestuurslid: Mevr. J. Marijn (julika.marijn@aofl.nl)
Bestuurslid: Dhr. S. Vadalkar (sandeep.vadalkar@aofl.nl / 0652390593)

Bestuurslid: Dhr. K. Vollenhoven (kimvollenhoven@gmail.com)

 

Beloningsbeleid:
Leden van het bestuur van de stichting Art of Living Nederland ontvangen geen salaris en geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor deze stichting.

Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel de bevordering van de geestelijke, lichamelijke en sociale ontwikkeling van de mens in als zijn facetten in de ruimste zin nodig voor de vorming tot gelukkig, evenwichtig en sociaal lid van de samenleving, zonder onderscheid van ras, levensbeschouwing of sekse.

Hieronder vind u onze inhoudelijke en financiële jaarverslagen.

 

PDF iconJaarrekening 2019.pdf

 

PDF iconJaarrekening 2018.pdf

PDF iconInhoudelijk jaarverslag AOL 2018.pdf

 

PDF iconJaarrekening 2017.pdf

PDF iconInhoudelijk jaarverslag AOL 2017.pdf
 

PDF iconJaarrekening 2016.pdf

PDF iconInhoudelijk jaarverslag AOL 2016.pdf

 

PDF iconJaarrekening 2015.pdf

PDF iconInhoudelijk jaarverslag AOL 2015.pdf

 

PDF iconJaarrekening 2014.pdf

 

PDF iconInhoudelijk jaarverslag AOL 2014.pdf

 

PDF iconJaarrekening 2013 .pdf

PDF iconInhoudelijk jaarverslag AOL 2013.pdf

 

Inhoudelijk jaarverslag AOL 2012.pdf

PDF iconJaarrekening en beleidsplan 2012-2017.pdf