Развитие на изостанали райони (5H): Международни проекти на Изкуството да живееш

Хуманитарната дейност на организация "Изкуството да живееш" обхваща мащабни международни проекти. Дейностите се осъществяват изцяло от доброволци, което я прави една от най-големите доброволчески организации в света.

Програма 5H (Health – здраве, Homes – домове, Hygiene – хигиена, Harmony in diversity – хармония в различията, Human Values – човешки ценности), чиято цел е да:

 • повиши стандарта на живот в най-бедните зони на света
 • образова на всички нива – умствено, емоционално, духовно
 • създаде модел за прогресивна социална промяна
 • даде на всеки човек възможност да живее с тяло без болести и с ум без стрес
 • стимулира хармонията в разнообразието и културната толерантност

Резултати от програмата:

 • достигнала е до 40 212 села и е подпомогнала изграждането на 1474 жилища
 • построила е 1895 домове, 5418 тоалетни и 1152 кладенци за вода
 • провела е 165 000 безплатни анти-стрес програми за над 5 688 000 души
 • организирала е 25 950 медицински лагера за 2 300 000 души
 • изградила е 55 села с идеални битови условия, облагодетелствали над 115 000 души
 • обучила е 6 000 фермери на биоземеделие
 • образовала е 21 706 деца в 174 безплатни училища на фондацията
 • засадила е над 10 милиона дървета

YLTP (Youth Leadership Training Programme) Програма за обучение на млади лидери

От 1999 г. досега над 110 000 младежи са преминали през обучението YLTP, което ги подготвя за силни лидери с умения да реализират програмата за развитие на обществото в Индия, САЩ и Европа, Мексико, Белийз, Бразилия, Индонезия, Южна Африка, Кения, Камерун, Кот д’Ивоар.

Електрификация в селски райони | Светъл Дом

Инициативата „Светъл Дом”, започва през октомври 2012 г.. Целта на тази инициатива е да осигури достъпно осветление за 360 милиона души в Индия, живеещи в 74 милиона селски домакинства, които нямат достъп до електричество. По-голямата част от тези хора разчитат на керосин и други горива, за да покрият нуждите си от осветление, което е опасно както за тяхното здраве, така и за околната среда.

До сега, проектът „Светъл Дом” е докоснал живота на повече от 6000 от тези хора чрез предоставяне на соларни системи за домашно осветление за 1100 такива домове в Бихар, UP, Асам и Джаркханд. Идеята е да се достигне до 1,00,000 неелектрифицирани домове до 2015 г..

Биологичното земеделие

Фондация ”Изкуството да живееш” провежда безплатни семинари за екологично чисто земеделие от 2007 г. насам. През последните години, повече от 32 000 земеделски стопани са участвали в семинара. Семинарът обхваща техники за биологично земеделие, запознава фермерите с вредата, причинена от използването на химикали в почвата и как добива постепенно намалява поради използването на химикали.