Liikmelisus

CONGO (nõuandva eristaatusega MTÜ-de konverents ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu (ECOSOC) juures), Genf ja New York

  • International Alliance against Hunger (rahvusvaheline näljavastane allianss)
  • UN Mental Health Committee and UN Committee on Aging (ÜRO vaimse tervise komitee ja ÜRO vananemiskomitee), New York
  • International Union for Health Promotion and Education (rahvusvaheline tervise edendamise ja hariduse ühendus), Pariis
  • NGO Forum for Health (MTÜ-de tervisefoorum), Genf