Rehabilitering av innsatte

“I enhver skyldig er det et offer som roper om hjelp. Den personen er også et offer for uvitenhet og snever bevissthet. Det er stresset, mangelen av en større visjon om livet, feilaktig forståelse og dårlig kommunikasjon som fører til vold i samfunnet."

~ Gurudev Sri Sri Ravi Shankar

Fengselskurset tar sikte på å forvandle livet til dem som arbeider i fengslet eller i det strafferettslige systemetet, til gjerningspersonene, rettshåndheverne og ofrene. Det inkluderer avdelingene for prøvetid, familiesaker og ungdom, administrasjon- og kriminalomsorgsansvarlige, og domstoler.

Den grunnleggende holdningen i fengselskurset er at ingen enkeltpersoner er dårlige mennesker, men at de tiltrekkes av kriminalitet på grunn av et stress som de ikke klarer å håndtere. Når de sitter i fengsel, øker voldelige tendenser og negative følelser, noe som forårsaker ytterligere skade på psyken.

Fengselskurset lærer bort ferdigheter som reduserer stress, leger traumer og gir praktisk kunnskap om hvordan man kan håndtere negative følelser for å kunne leve ut sitt eget, høyeste potensiale og kunne bidra i samfunnet på en positiv måte.

Omfang:

Virksomt i mer enn 45 land,

og fortsetter øke.

Over 100 fengsler

har implementert kurset i India.

Mer enn 500 000 innsatte

har endret seg etter kurset.

Utvalgte historier:

 • India
 • Argentina
 • Sør-Afrika
 • Taiwan
 • USA
 • Siden 1999 har mer enn 120 000 innsatte fra fengsler i India gjennomgått fengselskurset med gode resultater. I Tihar fengsel - Asias største fengsel, har over 48 000 straffedømte og 130 ansatte hatt godt av programmet. To kurs gjennomføres nå hver måned med oppfølgingsøkter hver helg.

  ”I en dyster sinnstilstand ble jeg introdusert for grunnkurset til Art of Living. Det var en åpenbaring, en øyeåpner. Da jeg hadde forlatt drømmene om å bli løslatt, forlot også frykten meg for aldri å slippe ut." - Sunil, tidligere innsatt.

  "Innsatte og betjenter har oppnådd enorme fordeler gjennom fysisk, mentalt, åndelig og sosialt velvære. - D.R. Karthikeyan, tidligere generaldirektør for den nasjonale menneskerettighetskommisjonen." - D.R. Karthikeyan, Former Director General, National Human Rights Commission

  SRIJAN - Sosial rehabilitering av innsatte og hjelp til dem som behøver det, er et prosjekt skapt for å avdekke skjulte talenter på en god måte. Det lar ikke bare innsatte uttrykke kreativitet som et utløp for stress, men gir dem også ferdigheter og lar dem leve et respektfullt liv. Over 1800 innsatte og 1300 soldater fra tidligere opprørsstyrker har blitt opplært og har fått muligheten til å gjenvinne egenverdet.

  Dette prosjektet lager gjenstander som papirposer, kontorrekvisita, lampeskjermer, fotorammer og esker. Deretter leveres de til selskaper og avdelinger, eller eksporteres til andre land.

  SRIJAN-prosjektet i Tinsukia Jail, Assam, gir elektriker- og tømreropplæring til innsatte. I Central Jail i Bangalore hjelper prosjektet “Punarnava” 45 kvinnelige innsatte til å lage og selge røkelsepinner, gaveartikler og klær.

 • Siden 2006 har tusenvis av argentinske innsatte gjennomført vanlige kurs i Art of Living, inkludert avanserte meditasjonskurs (del 2), og forberedelseskurs for å bli Art of Living-lærere. 15 fengsler i provinsen Buenos Aires, 2 i Mendoza, Chaco, Tucuman, Rio Negro, Santa Fe og Tierra del Fuego deltar på kursene. I ett av fengslene er det en egen Art of Living-del der de innsatte som gjør øvelsene regelmessig blir innlosjert, slik at de kan meditere uforstyrret.

 • Over 9000 sørafrikanske innsatte i 11 fengsler har siden 2002 hatt glede av kurset. Etter anbefalinger fra kriminalomsorgen i Sør-Afrika har kurset for de innsatte spredt seg til Zimbabwe, Tanzania og Kenya.

  En undersøkelse av fengselskursets innvirkning på de innsattes oppførsel og helse, viste en markant nedgang i sinne og aggresjonsnivå.

  • 75,6% opplevde å ha et lavere aggresjonnivå.
  • 68,3% opplevde større klarhet i sinnet.
  • 75,6% rapporterte økning i energinivået, og 2% så ingen forandring.
  • Søvnkvaliteten ble forbedret med 78%
 • Gjennom innføringen av Taiwans ettervernsforening, ble fengselskurset brakt til Taipei Tu-Chen interneringssenter i 2004. I løpet av et år deltok mer enn 1000 innsatte. Nå gjennomføres kurset regelmessig i Taipei Tu-Chen og Taichung interneringssenter. En studie med 600 innsatte som informanter, viste at over 80% av de innsatte opplevde fordeler som klarere sinn, økt emosjonell stabilitet og bedre søvn.

 • I Lancaster, California, ble det etter fengeselskurset i 2001, utført en studie med innsatte mellom 13-18 år og som var dømt for voldelige forbrytelser som drap, voldtekt, væpnet ran og terrortrusler mot andre. Resultatet av denne studien viste en betydelig reduksjon i angst, som igjen førte til reduksjon av sinne, frykt og reaktiv atferd. Antall mindreårige involvert i voldsepisoder gikk betydelig ned i løpet av den fire måneders lange perioden hvor kursene ble holdt. Personalet rapporterte at det ikke var forstyrrelser på nattestid, og at Sudarshan Kriya og meditasjoner ble utført. Disse resultatene kom til tross for styremedlemsskifte, en massiv omstilling og betydelige underskudd i bemanningsforholdene i samme periode.

  ”Kriminelle som kom inn med sitt harde, sinte kroppsspråk og kriminelle holdninger ble omgjort i løpet av uken til glade, smilende unggutter. Gjennom de 33 årene jeg har arbeidet med varetektsfengslede, har jeg aldri sett en slik respons.” - William Richardson, tidligere direktør i Los Angeles County V.A.P. Anger Management Program, Camp Michael Smith, Camp Francis Scobee, Lancaster, CA.