Utvikling av landsbygda

Fremskrittene til ethvert land er direkte knyttet til bygdeutvikling. Varig landlig forbedring kan bare oppnås med en helhetlig tilnærming, en som vurderer og integrerer alle aspekter, inkludert de økonomiske, sosiale og miljømessige. For at enhver endring skal være bærekraftig, må den begynne innenfra. I landlige utviklingsprogram som er drevet av Art of Living, legges det vekt på å styrke lokalsamfunnene og gjøre dem til fakkelbærere for endring. Ungdomslederkurs, ‘Youth Leadership Training Program’ (YLTP), gir ungdom ferdigheter, motivasjon og evner til å sette i gang og til å lede frivillighetsprosjekter i sine egne landsbyer og i lokalsamfunn ut fra behovene der. Det er kombinasjonen av personlig indre styrke, ferdigheter og lederopplæring, som gjør dem i stand til å utvikle landsbyene.


Tilnærming

Sentralt i den landlige utviklingen Art of Living driver i India, står kraften til den unge ungdomslederen som blir kalt 'Yuvacharya.' Dette er unge kvinner og menn fra det samme bygdemiljøet, som har utviklet seg gjennom ungdomslederkurset til Art of Living.

Kurset gir dem ferdigheter, motivasjon og evner til å sette i gang og lede serviceprosjekter i sine egne landsbyer og lokalsamfunn basert på behov. Det er kombinasjonen av indre styrke så vel som ferdigheter og ledertrening, som gjør dem i stand til å drive bygdeutvikling.

Yuvacharyaene utnytter utviklingsmodellen 5H fra Art of Living:

 • Helse - fysisk, psykisk, økonomisk og miljømessig
 • Hjem for hjemløse
 • Hygiene
 • Medmenneskelige verdier
 • Harmoni i mangfold

5H skaper sosial endring og har som mål å utrydde fattigdom, elendighet og sykdommer, og sikre fred og harmoni i bygde- og stammesamfunnsområder over hele verden.

Innvirkning i India

70.000 landsbyer i India

Nådde

203.220 bygdeungdom

gjennom ungdomslederkurset Youth Leadership Training Program.

165.000 gratis stressavlastningskurs

gjennomført, til hjelp for mer enn 5.688.000 mennesker.

52.466 hygieneleirer

opprettet, med hjelp til 7.869.900 mennesker.

27 427 medisinske leirer

har hjulpet 577.400 mennesker.

3.819 hjem

bygget, noe som påvirker familienes samfunnsøkonomiske muligheter.

15.000 toaletter

bygget, noe som forbedrer helsen til lokale landsbyboere.

1.199 borebrønner

drillet, som gir regelmessig vanntilførsel.

904 biogassanlegg

bygget, som tilbyr alternative drivstoffløsninger.

55 modellbyer

utviklet.

Mer enn 65.000 mennesker og

over 16.500 husstander har fått sollysenergi.

98 solenergiingeniører

utdannet, som bidrar til ren energi til 4.000 landsbyfamilier.

Frivillighetsprosjekter på landsbygda

 • Elektrisitet på landsbygda
 • Helhetlig utvikling
 • Arbeid i lokalsamfunnet
 • Renhet & hygiene
 • Ungdomslederskap
 • 360 millioner mennesker i India, dvs. omtrent 40 prosent av husholdningene, har ikke tilgang til strøm. Et flertall av disse menneskene er avhengige av parafin og annet drivstoff for å dekke lysbehovet, noe som er farlig for både helse og miljø. Hvert år forbrennes omtrent 2,2 millioner liter parafin for belysning, og det slippes ut cirka 5,5 millioner tonn karbondioksid. Tradisjonell brennstoffforbrenning, den viktigste kilden til innendørs luftforurensning, forårsaker mellom 3-400 000 dødsfall hvert år i India alene.

  Art of Livings visjon om å "lysne en million hjem" ble initiert i 2012, og er en pågående kampanje som inspirerer enkeltpersoner og bedriftspartnere til å samarbeide med organisasjonen ​​for å bringe rene og rimelige belysningsløsninger til hjem uten elektrisitet i India og i Nepal.

  Initiativet Lysne et hjem, Light a Home, følger en integrert tilnærming som kombinerer flere elementer av landsbyendring, inkludert å utdanne landlige gründere. Selv om det fremdeles er mye som skal gjøres, smiler allerede tusenvis av ansikter når de opplever fordelene av prosjektet.

  Noen høydepunkter:

  Assam: Indias største ladestasjon for solenergibatteri, ble lansert for å drive 287 hus på en avsidesliggende øy i Dibrugarh, Assam i desember 2016. Med kvinner som leder implementeringen, har den bærbare løsningen blitt installert på en sandøy.

  Vest-Bengal: India får sin solcelledrevne landsby i Bengal gjennom prosjektet Lysne en million hjem (Light a Million Homes). Dette er det første, desentraliserte solelenergiprosjektet i India.

  • Arunachal Pradesh: 33 hjem lyser opp i de fjerne regionene.
  • Jammu & Kashmir: To skoler gitt strøm etter flom i 2014.
  • Tamil Nadu: Et avsidesliggende stammesamfunn, Kodamban Kombai i Nilgiri-skogen, fikk strøm for første gang.
  • Karnataka: Tre avsidesliggende landsbyer på grensen til Karnataka og Goa, fikk strøm for første gang.
  • Maharashtra: Solcellelamper gir bærbar strøm til nomadiske arbeidere som er migranter og reiser fra sted til sted.

 • Landsbyutviklingsprogrammet tar sikte på å utvikle en landsby og endre de samfunnsøkonomiske problemene. Utviklingen skjer ved å styrke individet og lage bærekraftige løsninger.      

  KAPSI: Skape endring fra grasrota.

  Livet har forandret seg fullstendig for Dadasaheb Khatar, en bonde som bor i Kapsi-landsbyen på den støvete tofelts Phalton-Satara-motorveien. Hans ventedager er over. Han leter ikke lenger etter tankskipene fra Phalton som pleide å bringe 12 000 liter vann annenhver dag til kyrne, familien og åkrene hans. Han får nå vann fra en av de mange dammene som er bygget i landsbyen hans av frivillige fra Art of Living. Kapsi er en av 1200 landsbyer i Maharashtra, som har blitt forbedret på flere måter etter den enorme innsatsen fra Art of Livings frivillige.

  Med en befolkning på omtrent 1700 mennesker og uten industriell aktivitet, selv i landsbyene i nærheten, hadde tørkeforhold fra 2000 til 2003 satt landsbyen nesten 20 år tilbake i utvikling. Dr. Madhav Pol, en Art of Living-lærer, bestemte seg for å gjøre noe. Med inspirasjon fra 5H, som er utviklet av Sri Sri Ravi Shankar, bestemte han seg for å ta tak i grunnproblemet sammen med landsbylederne og noen få beboere. I dag blomstrer landsbyen.

  “Hva kan være bedre? I dag er det vann overalt. Vannnivået har steget, og når vi tenker på hvordan det var før, er det utrolig. Hva kan være bedre for en bonde enn å ha nok vann?”

  - Dr. Madhav Pol, Art of Living-prosjektkoordinator

 • Å styrke et lokalsamfunn begynner med individet. Gjennom lederprogrammene er målet å styrke hver person, få frem mulighetene og inspirere til samfunnstjeneste. Det er flere eksempler på at lokalsamfunn blir forbedret gjennom initiativene våre.  

  Nouvelle Vie Haiti - Nytt liv Haiti

  Nouvelle Vie, en ny generasjon av Haitisk ledelse, med en visjon om å skape nye bærekraftige løsninger i ånden av uselvisk arbeid.

  Haitianere var allerede kuet av fattigdom og miljøkatastrofer, og led store traumer etter jordskjelvet 12. januar 2007.

  Nouvelle Vie, som ble anerkjent som et av Haitis viktigste lederutviklingsprogrammer av Verdensbanken og UNICEF, og som ble delvis finansiert gjennom USAID, tilbød 150-200 borgere styrke og miljørelaterte og sosiale kurs hver måned i 5 år. Novelle Vie utviklet frivillige til å bli ledere og trenere.

  Initiativet ble drevet fra 2007 til 2012 av dedikerte frivillige og Art of Living-lærere. Nouvelle Vie Haiti, som er forpliktet til å skape bærekraft og lokal ledelse, trente en gruppe av 19 deltakere til å bli lederskapstrenere. Fra juli 2011 tjente disse lokalkjente samfunnet sitt gjennom å holde Art of Livings traumeavlastnings- og styrkende kurs, og lede bærekraftig samfunnsutviklingsarbeid. Arbeidet har nådd rundt 2000 mennesker siden 2012.

  Our Impact

  350

  youth leaders trained

  19

  leaders trained as trainers

  9,867

  community members gain trauma and empowerment skills

  602

  youth trained in sex education

  152

  vulnerable children mentored by the community

  3,152

  children and adults learn to grow their own food

 • En studie fra 2003 ved SNDT-universitetet i Mumbai, fant at blant de 1017 kvinnene på landsbygda som ble intervjuet, hadde fem av dem toalett hjemme. Andre brukte åkre og åpne områder for avføring. Dette fikk Art of Living til å bygge toaletter som et av nøkkelelementene til sosiale forbedring.

  Manek Chaudhari, en jordbruker, ble lurt ut av virksomheten sin. Bitter forlot han hjemmet og begynte med pengespill. Da han kom tilbake etter tre år, skrev vennen ham inn i Art of Livings ungdomslederskurs. Pessimismen forsvant.

  Manek begynte å undervise i landsbyer og bevisstgjorde folk om behovet for toaletter. Landsbyboerne motsatte seg, ettersom toaletter i landsbyen kan bety at landsbyen blir skitten; de hadde brukt naturens store vidder utenfor landsbyene sine som toaletter i århundrer. Begrepet lukkede toaletter og drenering måtte forklares.

  Tidligere hadde bare 3-4 hjem toaletter. Gjennom dette prosjektet fikk alle hus toalett.

  “Det var vanskelig for damer som pleide å vente helt til solnedgang, slik at de kunne gjøre sitt fornødne usett. Toalettene er en velsignelse for kvinnene i landsbyen,” forteller Govind Bhai, en landsbyboer fra Surat.

  Bhavesh Patel og teamet hans konstruerte nærmere 400 toaletter i forskjellige landsbyer i Umarpuda Thaluka i Surat-distriktet, i henhold til regjeringens plan.

  I 2007 ble Art of Living invitert av regjeringen til å hjelpe til med implementeringen av Rajiv Awas Yojana, og bygge 60 hus i Khoutharampura.

  “Vi hadde ikke noe valg i forhold til hvor vi kunne gjøre vårt fornødne. Når vi bruker åkre og åpne områder for avføring, er vi alltid utsatt for frykt for å bli ropt til, ydmykelser og fornærmelser. Mange av våre flerårige helseproblemer forsvant etter at vi fikk dette toalettet.” - Gangamma, en av mottakerne i et initiativ som bygget 175 toaletter.

  • Toalettenes historie - MH (Mer enn 300 bygget på 20 dager)
  • Sanitetsbindbeholdere installert på skoler kvinnedagen 8. mars 2017.
 • Å utvikle lokalt lederskap er en viktig del av 5H-programmet. Gjennom lederprogrammene blir ungdom oppfordret til å utvikle sine ferdigheter og evner, og ta ansvar for lokalsamfunnene.

  Denne gangen, i Afrika

  Den første saka i South Africa-gruppen, Bygg Sør-Afrika-prosjektets frivillige, gjennomførte det første opplæringskurset for ungdomsledelse i november 2004. Ungdom kom fra fjern og nær, fra Cape Town, Gauteng, Mpumalanga og KwaZulu Natal. 40 av dem ble uteksaminert som ungdomsledere.

  Breath Water Sound-kurslærere, pust-vann-lyd-kurslærere, og yogalærere for barn, jobber i byene i Sør-Afrika. Våre Saka iSouth Africa-ledere fikk ikke bare ledelsestrening, de fikk også opplæring i økologisk jordbruk, kommunikasjon og selvtillit, prosjektledelse, søknadsskriving, UBUNTU, demokrati og medborgerskap, avfallshåndtering og mye mer for å gjøre dem til de beste lederne de kan være.

  5Hs frivillighets- og bærekraftsprosjekter, som å drive et dataferdighetssenter, en syltetøyvirksomhet, et mosaikkprosjekt, økologisk hagearbeid og mer, ble utført av ungdomslederne i byene.