Krisehjelp

Art of Living har en allsidig tilnærming i arbeidet som gir trøst til katastroferammede. Med sitt verdensomspennende nettverk av frivillige, er organisasjonen ofte i stand til å bidra raskt i katastrofesituasjoner hvor som helst i verden.

“Med mindre traumene leges, vil ikke mat og medisiner fungere. Folk kan ikke spise eller sove, fordi tankene deres kretser rundt den forferdelige tragedien som har hendt dem. Med en helbredende form, støtte og en visjon for fremtiden, er katastrofeofre i stand til å ta livene sine tilbake.”

- Gurudev Sri Sri Ravi Shankar

Selv om det er første prioritering å gi materiell hjelp i øyeblikkelige, medisinske kriser og matkriser, erkjenner Art of Living at fullstendig rehabilitering først skjer når traumene blir behandlet på et emosjonelt nivå.

Art of livings katastrofehjelp følger derfor en tilnærming i tre trinn:

 • Umiddelbar hjelp: Inkluderer materiell hjelp og forsyning av nødvendigheter som mat, klær, medisiner og midlertidig husly. Leger, rådgivere og fysiske hjelpearbeidere er vanligvis en del av innsatsen.
 • Kortsiktig hjelp: Traumeavlastningskurs for å hjelpe ofre å takle noe emosjonelt stress. Dette er pustebaserte, praktiske teknikker som har vist seg å roe sinnet, forbedre søvnen og forhindre depresjon.
 • Langsiktig hjelp: Sann lettelse skjer bare når mennesker har en bærekraftig fremtid. Frivillige jobber med lokalsamfunn, bygger hjem, sanitetssystemer, veier, skoler, yrkesopplæringssentre og annen nødvendig infrastruktur.
   

Utvalgte katastrofehjelpsprosjekter

 • Tsunamien i det indiske hav (2004)
 • Jordskjelvet på Haiti i 2010
 • Jordskjelvet i Nepal i 2015
 • Flommen I Chennai i 2015
 • Uttarakhand-flommen
 • 26. desember 2004 rystet et jordskjelv med en styrke på 9,0 på Richters skala, vestkysten av Nord-Sumatra. Jordskjelvet forårsaket en serie tsunamier fra Det indiske hav fra Indonesia til Afrikas østkyst, og drepte over 230 000 mennesker i fjorten land. Det var en av de dødeligste naturkatastrofene i nyere historie.

  Umiddelbar hjelp

  • I løpet av timer etter katastrofen, bidro mer enn 500 frivillige til å dele ut mat, klær, medisiner og annet hjelpemateriell fra India.
  • 250 tonn med forsyninger og 100 000 liter drikkevann ble sendt til Sri Lanka.
  • Medisinske leire ble organisert for å håndtere plager etter katastrofen.

  Kortsiktig hjelp

  • I Sør-India hadde over 50.000 mennesker nytte av traumeavlastningskursene.
  • Collectorat of Nagapattinam (lokalstyret i Nagapattinam) anerkjente Art of Living som den offisielle frivillige organisasjonen som gjennomfører traumeavlastningskurs.
  • På Sri Lanka ble det gjennomført hundrevis av traumeavlastningskurs og rådgivningsøkter som hjalp mer enn 25.000 mennesker i over 20 byer i landet.

  Langsiktig hjelp

  • Yrkesopplæringssentre ble reist for å undervise i nødvendige ferdigheter for alternativt levebrød.
  • Sri Sri Vidya Mandir-skolen startet i 2007 i Anaikoil-landsbyen, Tarangambadi Taluk, Nagapattinam-distriktet, Tamil Nadu, med over 600 elever fra førskolen til tiende klasse.
  • En barnehjemsskole er i drift på Sri Lanka.
  • 104 hus sto ferdig i Periamanikapangu-landsbyen Tharangambadi, nord i Nagapattinam.
  • Beboere konstruerte 10 hus i landsbyen Kallimedu, Nagapattinam, og gav en følelse av egenverd til landsbyboerne.

  Art of Living har gjort lignende arbeid i flere katastrofferammede områder:

  • Jordskjelvet i Sichuan i mai 2008
  • Jordskjelvet i Kashmir-Pakistan i oktober 2005
  • Jordskjelvet i Gujarat i India i januar 2001
  • Bihar, India i september 2008
  • Mumbai, India i juli 2005
  • Flom i Øst-India i 2008
  • Flom i Surat i India i august 2006
  • Orkanen Katrina i USA i august 2005
  • Tsunamien i desember 2004
  • Jordskjelvet i Bam i Iran i desember 2003
  • Flom i Jakarta, Indonesia i januar 2002 og februar 2007
  • Flom i Elbe, Tyskland i august 2002
  • Syklonen Odisha i Nord-India i oktober 1999
 • Jordskjelvet i januar 2010 rystet en nasjon som allerede var sårbare gjennom politisk ustabilitet og fattigdom. Art of Living gav materiell hjelp og kurs som bidro til å lette traumene til befolkningen rammet av ødeleggelsen.

  Umiddelbar hjelp

  • Frivillige delte ut viktige materialer, inkludert mat, klær og medisiner. De frivillige besøkte sykehus, gav råd til flyktninger og hjalp til med å roe folk under etterskjelvene.

  Kortsiktig hjelp

  • 16 lovende haitiske ungdomsledere ble valgt ut av de nyutdannede fra Art of Livings ungdomslederkurs (YLTP), som ble gjennomført i 2007, og ble opplært i bærekraftig landbruk.
  • Art of Livings traumeavlastningskurs kom 350 mennesker som bodde i gater, i leirer og i provisoriske tilfluktsrom, til gode.
  • Ytterligere 1.000 mennesker, inkludert foreldreløse barn, voldtektsofre og ungdom fra Site Soliel (den mest voldelige slummen på Haiti), tok kurset Breath-Water-Sound (BWS) - pust-vann-lyd, som er laget spesielt for å møte de særegne problemene til mennesker som bor i områder med svært lav inntekt.

  Langsiktig hjelp

  • Art of Living lanserte et intensivt kurs kalt Nouvelle Vie Youth Corps eller Ungdomskorpset nytt liv, som var forpliktet til å bidra i det haitiske samfunnet i to år, for å styrke individet og utvikle samfunnet.
  • Ungdomskorpset lærte folk hvordan man lager kompost og utvikler småbruk, og skaper større selvforsyning.
  • 100 frukt- og grønnsaksfrøplanter ble pakket sammen med husdyrgjødsel i resirkulerte beholdere som rissekker. Disse ble delt ut til foreldreløse, skolebarn og ungdomsledere i Site Soliel.
 • Da jordskjelvet i Himalaya slo til, skapte det massiv ødeleggelse.

  Art of Livings katastrofehjelp startet i løpet av få timer. Over 8000 frivillige ble mobilisert, og lokale ungdomsledere valgt ut for å delta i gjenoppbyggingsprosessen.

  Umiddelbar hjelp.

  • Delte ut mat, medisiner, telt, tepper og mer til 150.000 ofre.
  • Art of Living-senteret ble åpnet som et ly for de som hadde mistet hjemmene sine.
  • Delte ut masker og såper, og bevisstgjorde folk om faren for sykdomsutbrudd etter katastrofer.
  • Distribuerte sollys til 500 familier.

  Bildetekst: Naturkatastrofer etterlater seg ofte betydelige tap.

  Kortsiktig hjelp.

  • Gjennomførte mer enn 225 traumeravlastningskurs som kom 30.000 ofre til gode.
  • Det pågår et arbeid for å gjennomføre 5.000 traumelindringskurs som vil helbrede 1,5 millioner mennesker.
  • Trente 1000 lokale ungdommer og valgte ut 300 ungdomsledere som vil støtte infrastrukturbygging og gjennomføre traumeravlastningskurs.

  Langsiktig hjelp

  • Etablere yrkesopplæringssentre, velværesentre, klinikker for eldre og toaletter i Bhagmati.
  • Bygge boliger som er sikre mot jordskjelv og flom i de 13 mest berørte distriktene i Nepal, og bruke dem som tilfluktsrom for trengende og for å formidle yrkesfaglige ferdigheter.
  • Bygge 300 tilfluktsrom for trengende.
 • Chennai, en storby sør i India, opplevde en av de verste flommene på over 100 år. Alt fra da den tunge nedbøren begynte 15. november, var Art of Livings frivillige engasjert.

  Umiddelbar hjelp.

  • Den første hjelpen var å tilberede fersk mat og levere den til de innestengte husstandene.
  • Brød, kjeks og boller ble tilgjengelig for over 200 000 mennesker over hele Chennai.

   

  Kortsiktig hjelp

  • Art of Livings frivillige satte opp 9 frivillige distribusjonsavdelinger for å motta, sortere og pakke inn hjelpematerialet som strømmet inn fra forskjellige distrikter i Tamil Nadu, Kerala og Bangalore.
  • De jobbet på 65 steder i Chennai og på 15 steder i nærheten Cuddalore.

  Langsiktig hjelp.

  Den neste fasen av rehabilitering og traumelindring, fokuserer på fysisk og psykisk helse og hygiene gjennom rengjøring og oppretting av medisinske leirer for å forhindre sykdomsutbrudd, da flere tonn søppel ble strødd rundt i byen. Gratis traumelindringskurs.

 • I kjølvannet av Uttarakhand-flommene i India bidro Art of Living med hjelpearbeid som inkluderer:

  • 5 distribusjonsavdelinger og 23 avlastningsleire for koordinering og distribusjon av avlastningsmateriell.
  • Frakt av 100 lastebiler med nødvendige forsyninger innen 3 dager, blant annet mat, tepper, telt og medisiner.
  • Traumelindring for mer enn 3.000 rammede.
  • Organisering av medisinske leire og avlastningsleire som hjalp rundt 4000 evakuerte turister.
  • Gjennomføring av traumelindringskurs for rundt 250 ansatte fra det indisk-tibetanske grensvaktpolitiet (ITBP), 50 personer fra grenseovergangorganisasjonen (Border Road Organization), og 100 personer fra den indiske hæren.

  Mer enn 250 frivillige spredte seg ut i forskjellige deler av staten for å nå ut til mennesker som ikke hadde fått hjelp tidligere, som Srinagar, Guptkashi, Silli, Tilwara og andre. Frivillige måtte finne lengre, alternative ruter og krysse brofrie elver og rydde veisperringer manuelt. Mange forserte fjellterreng, og bar ris og mel som veide opptil 20 kg.

  Seks unge, dynamiske jenter jobbet med traumelindringskurs for over 250 kvinner på tvers av områder som Guptkashi, Badasu, Kalimuth, Toshi, Triyugi Narayan, Rudrapur og Phata.

  Seks unge, dynamiske jenter jobbet med traumeavlastningskurs for over 250 kvinner på tvers av områder som Guptkashi, Badasu, Kalimuth, Toshi, Triyugi Narayan, Rudrapur og Phata.

  Dette meddelte en av dem, Garima Sharma, senior markedsføringsleder i Deutsche Bank:

  ”Mens vi delte ut hjelpemateriell og matrasjoner, innså vi at det var like viktig å få kvinner ut av den traumatiske tilstanden. Mange hadde også mistet det eneste inntektsgivende medlemmet av familien. Ja, det var veldig utfordrende for oss alle å overleve, og å tåle de ugjestmilde forholdene. Vi forserte skred og krysset fjell med ryggsekker lastet med hjelpemateriale. Da steinblokker plutselig falt ut av et fjell vi passerte, trodde vi at vi ville miste livet. Vi dukket, og ble reddet i en brøkdel av et sekund.”