Archive

Search results

 1. Utvikling av landsbygda

  Fremskrittene til ethvert land er direkte knyttet til bygdeutvikling. Varig landlig forbedring kan bare oppnås med en helhetlig tilnærming, en som vurderer og integrerer alle aspekter, inkludert de økonomiske, sosiale og miljømessige. For at enhver endrin ...
 2. Utdanning

  “Utdanning er det som aller mest kan løfte nivået i vår sivilisasjon. Den har kraft til å styrke de svakeste av de svake, bringe fred til verden og utrydde fattigdom. Utdanning er ofte ansett som den eneste opplyste stien i jakten på lykke.”- Gurudev Sri ...
 3. Krisehjelp

  Art of Living har en allsidig tilnærming i arbeidet som gir trøst til katastroferammede. Med sitt verdensomspennende nettverk av frivillige, er organisasjonen ofte i stand til å bidra raskt i katastrofesituasjoner hvor som helst i verden. “Med mindre trau ...
 4. Å styrke kvinnene

  Kvinner spesielt i landlige regioner, møter utfordringer som er særegne for dem. Art of Living hjelper dem med å møte disse utfordringene og gir kvinner mulighet til å bruke tre verktøy: Styrke individet Skape en følelse av fellesskap Hjelp til å finne en ...
 5. Bærekraftig miljø

  Art of Living, med sine røtter i spiritualitet, har gjennom tusenvis av mennesker rundt om i verden vist en grunnleggende respekt for planeten vår. Jorden består av steiner, sand og vann, men åndelighet bidrar til å oppfatte jorden som en levende enhet so ...
 6. Rehabilitering av innsatte

  “I enhver skyldig er det et offer som roper om hjelp. Den personen er også et offer for uvitenhet og snever bevissthet. Det er stresset, mangelen av en større visjon om livet, feilaktig forståelse og dårlig kommunikasjon som fører til vold i samfunnet.&qu ...
 7. Flood relief work in Germany- Your help is needed

  Art of Living volunteers join hands with local aid troops- additional help still needed ** Volunteers needed! Come and help the flood victims in Germany ** Tuesday, 11 Jun 2013- Germany is currently experiencing one of the biggest floods in over a decade ...
 8. Seva-prosjekt/humanitært prosjekt i Uganda

  Vil du være med å støtte kvinner på landsbydga i Uganda i å nå sine mål om et bedre liv? Livet til våre kvinner i regionen Mubende er preget av typiske fattigdomstrekk: Lav inntekt, lite forutsigbarhet, diskriminering, lite kontroll over egne liv og mange ...
 9. Brystkreft forskningsprosjekt ved Ullevål universitetssykehus

  En forskningsstudie blir utført ved Kreftklinikken, Oslo Universitetssykehus Ullevål, og Universitetet i Oslo, Norge. Målgruppen er kvinner med brystkreft. Det er en randomisert, kontrollert studie med 60 pasienter i hver gruppe. Ved rekruttering blir pas ...
 10. Pust for velvære- etter 22. juli

  Art of Living Foundation- Norge har satt opp et eget tilpasset kurs for alle som ønsker hjelp med å takle tanker og følelser etter de traumatiske hendelsene etter 22. juli. Kurset er gratis og heter "Pust for velvære". Det går over 3 dager, en t ...