Utdanning

“Utdanning er det som aller mest kan løfte nivået i vår sivilisasjon. Den har kraft til å styrke de svakeste av de svake, bringe fred til verden og utrydde fattigdom. Utdanning er ofte ansett som den eneste opplyste stien i jakten på lykke.”

- Gurudev Sri Sri Ravi Shankar

Kort sammendrag

Inspirert av Gurudev Sri Sri Ravi Shankars visjon om verdiutdanning for alle, gir Art of Living gratis helhetlig og verdibasert opplæring til barn som er utenfor rekkevidden av andre regjerings- eller private initiativer. Dette gjør Art of Living gjennom initiativet Omsorg for barnet, 'The Care for Child', kjent som Gi et smil, 'Gift A Smile'.

Effekten av utdannelsen som gis måles gjennom:

 • Akademisk ytelse
 • Generell suksess og tilfredshet hos barnet
 • Utvikling av barn på alle livsområder: sosiale, psykologiske og materielle.
   

Våre utfordringer og vår tilnærming.

Mange skoler i Art of Living opererer i avsidesliggende områder, der økonomisk nød i familien får barn til å frafalle skolegangen slik at de isteden bidrar til familieinntekten. I noen tilfeller er sikkerhet en bekymring på grunn av opprør i regionen.

Fokuset er verdibasert utdanning som bidrar til å styrke sinnet gjennom yoga, meditasjon og andre indre endringsteknikker. Metodikken fremmer kognitiv, fysisk, emosjonell, sosial og åndelig vekst, og er altså en helhetlig utdanning.

Schools under the Gift a Smile program fall into three categories: rural, tribal and slum schools.

Besøk prosjektets nettside

Landsbyskoler

Skoler under Gi et smil-prosjeket (Gift a Smile), utgjør tre ulike kategorier: bygdeskoler, stammesamfunnsskoler og slumskoler.

Tribal Schools

Begrepet stammesamfunn refererer til små grupper i India med en etnisk opprinnelse, kultur og livsstil som skiller seg fra det generelle indiske samfunnet. Vanligvis bor de i avsidesliggende områder omgitt av skog, og har verken veier og strøm. De fleste har økonomiske utfordringer. Kulturen til stammer som er bevart i tusenvis av år, er nå utryddelsestruet.

De første skolene ble opprettet i 1999 i stammesamfunnsområdene Jharkhand, Vest-Bengal og Tripura. Nå er det 20 stammesamfunnsskoler som utdanner over 2800 barn. Disse skolene har 97% oppmøte med frafall på under 15%. 48% av elevene er jenter. Det er ikke vanlig i disse områdene. Lærerne rekrutteres fra lokale områder og får opplæring ved lærerutdanningsinstituttet.

Slumskoler

Byens slum står overfor spesielle utfordringer som fattigdom, hygieneproblemer og overbefolkning. Barn fra slummen er ofte underernært og fanget i nettet av kriminalitet og vold. Slummen ligger i sentrum av byene, og forskjellen mellom bylivet og livet i slummen gjør konstant inntrykk på de unges sinn. Manglende gratis utdanning gjør dem sårbare overfor avhengighet av narkotika og alkohol, og de utsettes for kriminalitet for å tjene penger.

Innvirkning:

Over 53.361 elever får gratis utdanning på 422 skoler i over 20 indiske stater

hvor landsby-, stammesamfunns- og slumområdene er preget av barnearbeid og fattigdom.

Mange av elevene er den første generasjonen

som får skolegang.

Nedsatt barnearbeid og ekteskap med unge jentebarn

i landsbyer med Art of Living-skoler.

Utvalgte prosjekter:

 • Art of Livings første skole
 • Jharkhand stammesamfunnskole
 • Et nytt håp @ dødens mur
 • Dharavi-skolen
 • Offer for barnearbeid starter skole
 • Ved Vignan Maha Vidhya Peeth (VVMVP) var den første bygdeskolen som ble startet av Gurudev Sri Sri Ravi Shankar i 1981. Prosjektet startet da Gurudev Sri Sri Ravi Shankar observerte noen lokale barn som lekte i støvet nær Art of Living-senteret uten tilgang til utdanning. En lokal frivillig ble utnevnt til å passe barna for å gi dem grunnleggende leksjoner i hygiene, lære dem pedagogiske spill og servere dem gratis, sunn mat til lunsj. Skolen tiltrakk seg flere elever, og en formell utdanningsstruktur ble opprettet. Opprinnelig var barn som tjente penger til familien motvillige, og bare barn fra to landsbyer deltok i skolelivet. I dag har tallene vokst eksepsjonelt.

  En av elevene var en ung jente som heter Priyanka. Hun ble undervist fra 8. til 10. klasse og toppet skolens avgangseksamen i 10. klasse, gikk videre til et diplomkurs i strøm og elektronikk, og fikk deretter en jobb i Bangalores t-baneforbund (Namma Metro). Hun styrte den første Bangalore t-banen som togoperatør.

  ”I en så ung alder, ville datteren min jobbet på de ulike gårdene. Vi drømte aldri om at hun skulle få en utdanning! Jeg er så glad for å se henne gå på skolen!”

  -Fru Savitri, forelder til et barn av første generasjons skolegjenger

 • I 1999, da Gurudev Sri Sri Ravi Shankar ba Brij Chawla om å gjøre noe for utdanning i stammesamfunnsområder, trakk han seg som daglig leder i Bhartiya Cutler Hammer for å jobbe for Naxal-berørte stammer i Jharkhand. Han valgte Ghatsila, dypt inne i stammesamfunnsbeltet. I løpet av noen få minutter må man hoppe flere meter for å gå av toget i mørket. Chawla er i 70-årene, og reiser ofte med store esker med uniformer eller bøker eller annet skolemateriell.

  I dag er det 20 stammesamfunnsskoler merket av på Jharkhands kart. Det er skoler som har infrastruktur av høy kvalitet, inkludert et multimedierom som drives av solenergi. Undervisningen begynner på lokale språk; Mundari og Oraon, og bruker Akiki-manuset.

  ”Datteren min, Dukhi, er den første personen i hele familien som får utdanning. De andre vet ikke en gang hvordan de skal lese eller skrive. Vi er veldig takknemlige for dette.”

  - Jaba Soren, Jharkhand, dattereren er elev ved en av stammesamfunnsskolene drevet av Art of Living

 • Etter å ha gjennomgått Art of Livings ungdomslederkurs, bestemte Hiramati Sinha seg for å åpne en gratis engelsk grunnskole ved "Dødens mur", "Wall of Death", på India-Bangladesh grensen i Bhuvaneshwarnagar, Assam, i 2003. Hun besøkte 1500 familier og oppfordret foreldre til å sende barna sine til skolen. Til tross for en lunken respons, startet Hiramati Sri Sri Gyan Mandir med 15 barn. Skolen har nå nesten 600 elever. Flere er fra lokale fiskerfamilier som ikke er utdannet selv. En rekke barn fra væpnede styrker har også fått skolegang her.

  Hiramati fikk Dr. B.R Ambedkar National Philosopher Award av Bharath Dalit Sahitya Academy i desember 2015 for å ha åpnet denne skolen. Hun har også startet skoler i Broninglo og Keipleo i N. C. Hills District, i Dhargarband i Karimgaj-distriktet, og i Khasiapuji i Kasar-distriktet, hvorav noen er opprørsområder.

 • Dharavi-skole: Et utdanningssenter i Asias største slum

  Sri Sri Vidya Mandir er den første engelske ungdomsskolen i Dharavi, Asias største slum. Til tross for mange utfordringer, som barnas vanskelige bakgrunn preget av overgrep, manglende landområder, og foreldres likegyldighet overfor utdanning, har skolen lykkes i å gi de lokale innbyggerne utdanning. Over 400 barn er elever ved Dharavi-skolen.

 • Vinod Chauhans far var en alkoholisert skredder og moren sesonggårdsarbeider. På grunn av farens avhengighet måtte Vinod og broren jobbe i en tebutikk fra morgen til midnatt, etterfulgt av en rekke småjobber, som å selge drager, grønnsaker, drive hagearbeid, og annet. "Vi ble ikke oppfordret til å fokusere på utdannelse. Jeg mislyktes i 10. klasse to ganger. Jeg visste ikke engang hvordan jeg skulle lese eller skrive på hindi.”

  Etter endt ungdomslederkurs i regi av Art of Living, fikk Vinod inspirasjon til å studere. Han fullførte 10. klasse og tok handelsskoleeksamen. ”Forandringen i livet mitt ga meg mer og mer selvtillit og besluttsomhet i forhold til å gi utdanning til barn i fattige samfunn. Jeg vil hjelpe barn, slik at de ikke går igjennom det jeg gjorde. Drømmen min er å se alle barn få utdanning og blomstre til selvstendige individer.” I dag driver han en gratis skole for over 250 elever fra fattige samfunn i Dhar, Madhya Pradesh.