Få et glimt av Sudarshan KriyaTM 

Pusteteknikken som revolusjonerer millioner av liv

Behersk pustens
KRAFT til å
​forvandle livet ditt.

Hva var det første vi gjorde i livet? Pustet inn.

Hva blir det siste vi gjør i dette livet? Puste ut.

Og mellom disse to skjer det vi kaller LIVET.

1.

Hver eneste dag puster vi inn 10 000 liter luft!

2.

Pusten har evnen til å rense kropp, sinn og følelser. 

3.

Vi kvitter oss med mange avfallsstoffer gjennom pusten. Men vi bruker bare ca. 30% av lungekapasiteten vår. 

4.

Hver følelse har et spesifikt pustemønster. Ved å lære å kontrollere pusten kan vi håndtere følelsene våre.

5.

Gjennom pusten kan du få tilgang til dyp meditasjon.

WOW

Fakta om pusten

Master
thePower of breath to Transform
your Life

What was the first act of our life? Breathing in.

What will be the last act of our life? Breathing out.

And in between is what we call LIFE.

WOW

Facts about your breath

1.

Every single day we breathe in 10,000 liters of air! 

2.

Breath has the ability to purify our body, mind, and emotions. 

3.

We eliminate many toxins through the breath. But we use only 30% of our lung capacity! 

4.

Every emotion has a specific breathing pattern. By learning to control our breath we can manage our emotions.

5.

Through the breath you can access deep states of meditation

Håndter pusten og vinn over sinnet

Dette vil du

oppdage på

MER ENN PUST

En øyeblikkelig energitilførsel som vekker opp og gir hvile til sinnet. Ta det med eg hjem og praktiser daglig!

Opplev indre fred og ro gjennom en unik veiledet meditasjon.

Hemmelige nøkler for å håndtere sinnet.

Kraften i å omgås positive, likesinnede mennesker.

En smakebit av Sudarshan KriyaTM, en livsforvandlende pusteteknikk, som undervises på Happiness-kurset.

What you’ll

discover at

BEYOND BREATH

An instant energy booster that awakens & relaxes your mind.  -
Take it home and practice daily! 

The peace & calm of a unique guided meditation

Secret keys to manage your mind

The power of surrounding yourself with positive, like minded people.

A taste of the Sudarshan KriyaTM, a life transforming breathing technique taught in the Happiness Program

MER ENN PUST

Workshops over hele verden

Bangalore, India

München, Tyskland

Buenos Aires, Argentina

Budapest, Ungarn

Moskva, Russland

Quito, Ecuador

Edinburgh, Storbritannnia

Sao Paolo, Brasil

Vancouver, Canada

160

LAND

3000+

VERDEN RUNDT

30+ millioner 

LIV BERØRT

160

LAND

3000+

VERDEN RUNDT

30+ millioner 

LIV BERØRT

Hvordan Sudarshan Kriya forandrer liv

Hvordan Sudarshan KriyaTM forandrer liv

Registrer meg på gratis arrangement 'Mer enn pust'

OM ART OF LIVING

38 år
10,000+ sentre
155 land
370M+ liv