Pusteteknikken ble et vendepunkt i livet

Som 40-åring ble Randi Byre introdusert for pusteteknikken Sudarshan Kriya. – Alt falt på plass, det føltes som å ha kommet hjem, forteller hun.

Tekst: Jartrud Høstmælingen     Foto: Privat

For femogtyve år siden skjedde den store endringen i livet til Randi Byre. Da tok hun et kurs hos verdensomspennende the Art of Living, den ikke-statlige organisasjonen som finnes i mer enn 180 land.

 – I tiden før jeg tok kurset, kunne jeg ha veldig tunge dager. Jeg følte meg bare glad når jeg var sammen med andre, og nesten aldri når jeg var alene. Da følte jeg meg generelt utrygg og lettere nedstemt. Jeg hadde en pessimistisk innstilling til livet, enten det gjaldt tilværelsen der og da, eller tanker om fremtiden. Jeg hadde et kritisk syn på meg selv og det livet jeg levde. Jeg sammenlignet meg med andre, og var ofte plaget av tanker om at jeg skulle hatt det sånn eller slik, jeg skulle vært annerledes, gjort ting på en annen måte. Jeg så ofte bare det ytre skallet hos de andre, og lot meg blende, forteller hun.

Positiv livsinnstilling
Etter kurset kom endringene bit for bit, etter hvert som hun regelmessig praktiserte teknikkene hun hadde lært.
 – I begynnelsen hadde jeg mange reaksjoner, det var som en terapi uten ord. Jeg hadde en ryggsekk full av bagasje fra livet jeg hadde levd til da, men etter hvert merket jeg hvordan negative bilder fra fortiden tok stadig mindre plass i sinnet.

– Det er noe magisk med Sudarshan Kriya, for synet på meg selv har endret seg drastisk. Jeg føler meg så lett og glad og tilfreds med livet. Jeg er ofte fylt av takknemlighet, og ser ikke så mange problemer lenger. Når jeg våkner om morgenen, har jeg en optimistisk og samtidig realistisk forventning til dagen. Nå er jeg fornøyd med at jeg er meg, og jeg aksepterer fullt ut at dette er mitt liv.  Det er uendelig interessant å leve sitt eget liv. Slik er det for meg, og slik skulle jeg ønske at alle kunne føle det.

Hva er det med Sudarshan Kriya
Vi leser på hjemmesidene til the Art of Living at mer enn 30 millioner mennesker har lært pusteteknikken Sudarshan Kriya de siste 40 årene, og vi spør Randi hva som er så spesielt med den?


 – Man setter i gang rytmer i pusten som påvirker følelsene, så det blir et overskudd av positive følelser. Man får frigjort mye stress og traumer. Gamle mønstre gir slipp uten at man mentalt jobber med dem. Akkurat slik menneskekroppen og naturen består av rytmer, er teknikken bygget opp etter samme modell. Hver gang etter at jeg har utført den, kjenner jeg på en utrolig dyp, behagelig og avspennende hvile. Hvis jeg brygger på en influensa eller forkjølelse, er den ofte borte eller blitt bedre dagen etter. Fordøyelsen min er merkbart bedre. Av ulike pusteteknikker som finnes i verden, er Sudarshan Kriya blant de pusteteknikkene det har vært forsket mest på, og det viser seg at den er super for å styrke immunforsvaret, senke stresshormonet kortisol, bedre oksygennivået, regulere blodtrykket, gi bedre søvn, dempe eller fjerne angstrelaterte lidelser og mye mer. 

Randi Byre er oppvokst på en fruktgård på ei øy i Ryfylke. Hun utdannet seg til agronom og drev gård i ti år. Så studerte hun landbruksøkonomi før hun de siste tyve årene av sin yrkesaktive karriere jobbet som controller i økonomiavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus. Som ung var hun politisk aktiv, fordi hun alltid hadde hatt en sterk fornemmelse av at hun skulle bidra til en positiv forandring. Natur- og miljøvern, rettferdighet og sult var blant kampsakene hennes. Etter hvert så hun at politikk ikke var løsningen, og ble desillusjonert. Hun var sliten av å leve et stressende byliv, da hun tok det første kurset hos the Art of Living.

 – Jeg ble så imponert over konseptet: Et virkningsfullt stressmestringskurs som ble tilbudt til mennesker verden over, og hvor overskuddet blant annet gikk til fattigdomsbekjempelse der underpriviligerte grupper selv fikk lære de effektive selvhjelpsteknikkene.Begynte selv å undervise
 Nylig flyttet hun til Oslo, hvor hun har familie inkludert barnebarn. Hun er utdannet lærer i the Art of Living, og har i mange år undervist i kurset som forandret hennes eget liv.
 – Den revolusjonerende pusteteknikken Sudarshan Kriya, samt livsvisdommen som i praktiske øvelser deles i dette kurset, styrker oss og gjør oss i stand til å håndtere motgang og utfordringer. Det er en effektiv form for hjelp til selvhjelp. Folk blir mer veltilpass og føler mer harmoni med omgivelsene. De får mer å gi uten å gå på akkord med seg selv, enten det er til sine nærmeste, eller til samfunnet generelt. Som politiker var jeg opptatt av rettferdig fordeling. Det kan bare skje dersom bevissthetsendringen kommer innenfra, slik den gjør på disse kursene. Her får man overskudd, og lyst å gjøre noe for andre. Det er som grunnleggeren av the Art of Living, Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, sier: «Den mest virkningsfulle måten å bli deprimert på, er å sette seg ned og tenke: Men hva med meg?» Jeg mener at å føle seg til gavn og glede er et dypt behov hos alle mennesker, det å kunne bidra positivt til omgivelsene. Det er vinn-vinn, man kommer inn i en god sirkel, for man blir også selv løftet av det. 

Randi forteller at hun møtte grunnleggeren, ofte bare kalt Gurudev, for første gang på et ukeskurs i Grimstad i 1996.

 – Det var et stort, skandinavisk kurs. Hele kurset var lagt opp som en dialog, forsamlingen stilte spørsmål, og han svarte dagen lang, uten manus, hele uken. Det var så interessant! Da jeg hadde lyttet en stund, tenkte jeg at han umulig kunne ha lest alt dette i en bok. Jeg visste ikke at slike folk fantes, med en så dyp innsikt i menneskelivet. Jeg merket at svarene han ga var både personlige og allmennyttige. De var direkte rettet til den som spurte, for jeg kjente en del av dem fra før, samtidig som de var interessante og lærerike for oss alle.

 En unik grunnlegger
 – Gurudev Sri Sri Ravi Shankar har en helt enorm arbeidskapasitet og et gedigent nettverk. Han har en veldig sterk utstråling og tilstedeværelse. Han jobber utrettelig for hjelpeprosjektene sine verden over. Han har en ufattelig tålmodighet, og er så kunnskapsrik. Han bidrar i alle slags miljøer, enten det er innen WHO, FN eller toppidretten. Midt oppe i alt dette tar han seg tid til å legge ut et vell av ledede meditasjoner på YouTube-kanalen sin, som vi fritt kan benytte oss av. De er svært virkningsfulle. Han bryr seg så veldig mye om vanlige folk, og vet hva vi sliter med.

Randi gleder seg til å fortsette sitt aktive liv som frivillig i the Art of Living, og er innstilt på å legge til rette for fortsatt vekst av den norske avdelingen, slik at flest mulig får nytte av kurset som ga den positive vendingen i hennes eget liv. Hun vet at kursene kan være akkurat det som skal til for å skape seg et liv i glede og positivitet.

Noen nyttige Lenker
Forskning på Sudarhan Kriya (SKY): http://www.aolresearch.org/
Gurudev Sri Sri Ravi Shankar på YouTube: https://www.youtube.com/srisri
Gurudev på Instagram:
https://www.instagram.com/srisriravishankar/  

Denne saken ble først publisert hos www.alternativ.no