Fundacija Art of Living

15-LETNICA ZAVODA ZA RAZVOJ ČLOVEKOVIH VREDNOT

Sri Sri Ravi Shankar je ustanovil neprofitno, izobraževalno in humanitarno organizacijo The Art of Living Foundation, ki deluje v več kot 152-ih državah sveta, katere namen je prispevati h kakovosti življenja človeka v vseh pogledih ter izboljšanju družbenih razmer v različnih državah po svetu. V Sloveniji na podlagi prostovoljnega dela pod njenim okriljem deluje Zavod za razvoj za človekovih vrednot, ki prav letos praznuje 15-letnico svojega delovanja.

Zavod za razvoj človekovih vrednot izvaja v Sloveniji različne programe razvoja celovite kakovosti življenja, obvladovanja stresa in razvoja človekovih potencialov tako za splošno populacijo, kot tudi za populacije, ki so v posebnem zdravstvenem ali socialnem stanju. Pri tem velja poleg programa krepitve in varovanja zdravja, namenjenega splošni populaciji, ki se izvaja v Sloveniji že 19 leto, izpostaviti tudi protistresni program za policiste, ki se je 13 let izvajal z velikim uspehom za Ministrstvo za notranje zadeve, ter številne programe za ljudi v stiski, bolnike z multiplo sklerozo, zapornike, različne skupine zaposlenih v podjetjih, pripadnike slovenske vojske, programe za različne strokovne delavce, delavce v vzgoji in izobraževanju, otroke in mladostnike itd. V Sloveniji se je omenjenih programov do sedaj udeležilo že več kot 8.000 ljudi.

Pomembnejši kontakti:

mag. Andrej Trampuž, direktor zavoda, 041 791 345, andrej@artofliving.si

Gregor Spindler, vodja financ, 041 600 956  gregor@artoflivng.si

Svoja vprašanja lahko pošljete tudi na elektronski naslov info@artofliving.si

Organiziranost Zavoda za razvoj človekovih vrednot v Sloveniji