Международни партньорства: Международни проекти на Изкуството да живееш

Ценена Социална Отговорност

Нашето въздействие е огромно. Ние успешно сме реализирали много проекти развиващи самостоятелност, от които са се възползвали милиони хора. С техническата и финансова помощ на сътрудници като Вас, ние можем да ускорим тази трансформация и да установим устойчиво развитие запостигането нашите общи цели.

Поддръжници и партньори (частичен списък):

Агенции за Международни Развитие:

 • ООН - фондове за населението (UNFPA)
 • ООН - кампания Хилядолетие(UNMC)
 • Организацията на Обединените Нации
 • УНИЦЕФ
 • Програмата за развитие на ООН (ПРООН)
 • Съвместно Програмата на ООН за ХИВ / СПИН (UNAIDS)
 • Американската агенция за международно развитие (USAID)
 • ЮНЕСКО
 • ООН - Орган за равенство между половете и овластяването на жените (UNWOMEN)
 • Шведска агенция за международно развитие (СИДА)

Корпорации:

 • Бектън, Дикинсън и компания (BD)
 • Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)
 • Bosch Limited
 • Hindustan Motors Limited
 • Larsen and Toubro Limited
 • Power Grid Corporation of India Limited
 • Стоманена компания на Индия (Sail)

Неправителствени организации и фондации:

 • СПИН проект за превенция и контрол - Доброволни здравни услуги (APAC-VHS)
 • Ейна
 • фондация Шнейдер Електрик Индия
 • Shell
 • Times