Социални проекти | Детство без агресия | Здрава и щастлива България | Свобода зад решетките | Екологични акции | Изкуството да живееш България

Служим на обществото като подсилваме индивида

Проекти в България

"Изкуството да живееш е нещо повече от просто принцип, а по-скоро филисофия за живеене възможно най-пълноценно. Това по-скоро е движение отколкото организация. Основните ценности са намиране на мир със себе си и обединяване на хората от нашето обществото - от различни култури, традиции, религии и националности, напомняйки ни че всички имаме една обща цел да приповдигаме човешкия живот навсякъде."

- Шри Шри Рави Шанкар

 

Здрава и щастлива България

През октомври 2006 г. фондация Изкуството да живееш стартира проект Здрава и щастлива България с провеждането на редица срещи на високо равнище в Министерство на образованието, Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Държавната агенция за младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето и в голям брой общини и университети. На тези срещи са обсъдени възможности за съвместна работа на фондация Изкуството да живееш с тези институции и като резултат от тях стотици общински служители, в това число и от Столична община, както и служители в затворите, преминаха през антистрес програмите на Изкуството да живееш.

До момента над 20 000 души, в това число и деца, ученици и студенти, са участвали в курсовете на фондация Изкуството да живееш в 51 български града. Завършилите курсовете имат възможност да организират и участват като доброволци в хуманитарните акции на Изкуството да живееш, които включват: доброволческа помощ в домове за стари хора, специализирани програми за стимулиране на човешките ценности у децата в домовете за деца, лишени от родителски грижи, с програмите Детство без агресия, почистваненапаркове, пребоядисване на детски площадки за игра и засаждане на дръвчета.

Детство без агресия

Програмата Детство без агресия на фондация Изкуството да живееш се провежда безвъзмездно в училища и домове за деца в неравностойно положение. Целта й е да научи децата на възраст между 8 и 15 години как ефективно да се освобождават от стрес и негативни чувства и емоции като страх, гняв, агресия и др. Програмата стимулира развитието на самоуважение, увереност и толерантност към другите, като цели да предотврати изблици на насилие у децата. До момента над 4000 деца са преминали тази програма на фондация Изкуството да живееш.

Съдържание

А. Развитие на личността – интерактивни упражнения и игри, изграждащи доверие между децата и помагащи им да разбират по-добре себе си и другите. Б. Намаляване на стреса и напрежението – отпускащи упражнения (дихателни и физически упражнения), смях, забавни игри, подпомагащи концентрацията, техники за справяне с гняв и други негативни чувства.

В. Човешки ценности – разговори с децата, разказване на поучителни истории с цел подхранване на човешките ценности и мотивиране на децата да ги прилагат в живота.

Формат

Програмата се състои от 6 астрономични часа, разделени на три занятия по два астрономични часа. След края на програмата Детство без агресия се провеждат инструкторите на фондация Изкуството да живееш провеждат последващи редовни срещи с децата веднъж или два пъти месечно в рамките на 3 - 6 месеца, в които се затвърждават познанията, споделят се преживяванията. След това се провежда оценка на програмата чрез анкети за децата и педагозите.

През последните 3 години фондация Изкуството да живееш реализирастотици курсове за над 4000 хиляди деца в следните учебни/ възпитателни институции:

Поправителен дом гр. Бойчиновци;  Детски дом „Асен Златаров“ гр. София; ДДЛРГ с. Широка лъка, общ. Смолян; ДДЛРГ „Детелина“ гр. Шумен; Възпитателно училище интернат гр. Ракитово; Дом за деца с увреждания„Ангел Кънчев“  с. Плачковци; Център за обществена подкрепа„Усмивка“ гр. Ямбол; ДДЛРГ в Стара Загора; Център за хора с увреждания гр. Казанлък; Център за деца и възрастни хора с увреждания гр. Шумен; Търговски техникум гр. Варна; ОУ „Светлина“ с. Тополица, общ. Айтос; 119 СОУ и 13 СОУ, гр. София; Клуб по спортна акробатика „Орел“ гр. Айтос; 51 СОУ гр. София;  Дом за деца „П. Димитров“ с. Първомай, общ. Петрич; Дом за децас. Доганово, общ. Елин Пелин; и други

“Разшири съзнанието си и разбери, че всеки престъпник е жертва, плачеща за помощ. Ако излекуваме жертвата, ще премахнем престъпността от света. Бъди състрадателен.” - Шри Шри Рави Шанкар

Свобода зад решетките

Програмата се провежда от 1992 г., като до момента тя е променила живота на повече от 350 000 лишени от свобода по света, като им е позволила да вземат съдбата си в свои ръце и да възвърнат увереността си. Програмата се провежда в стотици затвори в САЩ, Русия, Великобритания, Южна Африка, Индия, Камерун, Малави, Намибия, Дубай, Косово, Хърватия, Полша, Дания, Сингапур, Нова Зеландия, Австралия, България и други.

През октомври 2006 г. с подкрепата на Министерството на правосъдието на Република България фондация Изкуството да живееш стартира хуманитарен проект „Свобода зад решетките“ с преподаването на антистрес програмата на „Изкуството да живееш“ за служители и лишени от свобода в българските затвори и пробационни служби. Проектната цел е подобряване на физическото и психическото здраве на служителите и лишените от свобода в затворите. След затвора в Стара Загора курсът бе проведен във всички останали български затвори. В проведените 60 курса участваха над 1000 служители и лишени от свобода. 

Йордан Хаджихристев, един от инструкторите на фондация Изкуството да живееш, споделя за вдъхновението, мотивацията и радостта от преживяванията след всеки пореден курс Свобода зад решетките:  "В момента сме съсредоточили вниманието си към Старозагорския затвор, тъй като там сме създали трайни отношения и ежемесечно се провеждаме  курс "Свобода зад решетките" там. Мъжете, които преминават през курса стават по-отговорни, отзивчиви и не са проблемни, доброволно се включват в дейностите, организирани от затвора. Създали сме трайни отношения с ръководството на затвора, те виждат прогреса и положителната промяна, и именно зтова ни се доверяват всеки път. Прогресът, който се случва след всеки изминал ден от 5 дневния курс, ме мотивира и вдъхновява да продължаваме със същата енергия и ентусиазъм всеки път. Целта, която имаме в момента, е този затвор да стане за пример на останалите."

"Именно с такава дейност винаги съм искал да се занимавам. Да обърна внимание на хора, които са незабележими за останалите, а в същото време са част от нас от нашето общество. Промените, които претърпяват затворниците след курса "Свобода зад решетките" са невероятни. Практиките, които научават, ги карат да бъдат по-осъзнати, да надникнат дълбоко в себе сии да бъдат по-добри хора. Фактите и наблюденията които имаме са от Софийски, Варненски, Пазарджишки и Старозогорски затвор."                 -  Йордан, водещ на програмата -

 

Резултати след "Свобода от решетките":

По време на проекта група от словенски професори и психолози направиха психологическо изследване с преминалите обучението лишени от свобода и установиха статистически значими подобрения в измерванията на емоционалното страдание, депресия, удовлетворение, агресия, безразличие и самоувереност. 

Други международни изследвания, най-вече в САЩ, при преминалите лишени от свобода курса отчитат следните ползи и подобрения: 

  • Чувствително намаляване на злоупотребата с цигари и алкохол;​ 
  • Намаление на престъпленията в условията на рецидив;​
  • 80% от лишените от свобода отчитат подобрения на съня си като резултат от курса „Свобода зад решетките“;​
  • Значително подобряване на взаимоотношенията с другите лишени от свобода и сътрудничество с представителите на администрацията и другите държавни власти;​
  • В затворите, където курсът „Свобода зад решетките“ е провеждан, служителите докладват значително подобряване на сътрудничеството с лишените от свобода;
  • ​75% от служителите, които са наблюдавали курса „Свобода зад решетките“ или са чули за него, отправят молба курсът да бъде организиран за тях и техните семейства.​

Служба в полза на обществото

Екологични и социални акции

В България преминалите програмите на „Изкуството да живееш“ организират и участват като доброволци в социалните инициативи на фондацията.

Всяка година по повод „Седмицата на гората“ през месец април стотици доброволци в цялата страна засаждат хиляди дръвчета с подкрепата на Изпълнителната агенция по горите на България. Регулярно доброволците в различните центрове в страната правят почистващи акции в паркове.

Доброволци от различните центрове на фондацията в цялата страна посещават социални домове за стари хора, хора с увреждания и деца, лишени от родителски грижи, за да занесат събрани храни, дрехи, обувки, ученически пособия и други за материалните нужди на домовете.

Doneer nu

Gratis educatie voor 1 Euro per dag

We bieden gratis holistisch onderwijs aan de meest kansarme kinderen in India. Voor 1 euro per dag kan een kind uit een straatarm gezin gratis naar school. Donaties zijn meer welkom en worden maximaal gebruikt - meer dan 95% gaat rechtstreeks naar onze scholen.

35 Years of Service
155 countries where we have made a difference
10,000+ centers worldwide with weekly follow-up sessions
370 miljoen+ lives touched

In het nieuws

“deep breathing and a good yoga stretch could help you and your business”

“rejuvenating participants physically, mentally and emotionally”

“not only aims to remove day-to-day stresses, but also target negative emotions you may not know are still affecting you”

“Art of Living may be the fastest growing spiritual practice on the planet”

“breathing exercise dramatically decreased PTSD in veterans”

“many people reported better sleep, improved self-awareness, and even fewer PMS symptoms”

Onderzoek

DE WETENSCHAP VAN ADEMHALING EN MEDITATIE

Meer dan 60 onafhankelijke en gepubliceerde onderzoeken tonen aan dat Sudarshan Kriya en andere ademtechnieken van het Art of Living Happiness Programma:

  • VERBETERT: hersen, hormoon, immuun- hart- en vaatsysteem
  • VERMINDERT: stress, depressie, angst en PTSS
  • VERGROOT: mentaal en fysiek welbevinden