Социални проекти | Детство без агресия | Здрава и щастлива България | Свобода зад решетките | Екологични акции | Изкуството да живееш България

Служим на обществото като подсилваме индивида

Проекти в България

"Изкуството да живееш е нещо повече от просто принцип, а по-скоро филисофия за живеене възможно най-пълноценно. Това по-скоро е движение отколкото организация. Основните ценности са намиране на мир със себе си и обединяване на хората от нашето обществото - от различни култури, традиции, религии и националности, напомняйки ни че всички имаме една обща цел да приповдигаме човешкия живот навсякъде."

- Шри Шри Рави Шанкар

 

Здрава и щастлива България

През октомври 2006 г. фондация Изкуството да живееш стартира проект Здрава и щастлива България с провеждането на редица срещи на високо равнище в Министерство на образованието, Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Държавната агенция за младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето и в голям брой общини и университети. На тези срещи са обсъдени възможности за съвместна работа на фондация Изкуството да живееш с тези институции и като резултат от тях стотици общински служители, в това число и от Столична община, както и служители в затворите, преминаха през антистрес програмите на Изкуството да живееш.

До момента над 20 000 души, в това число и деца, ученици и студенти, са участвали в курсовете на фондация Изкуството да живееш в 51 български града. Завършилите курсовете имат възможност да организират и участват като доброволци в хуманитарните акции на Изкуството да живееш, които включват: доброволческа помощ в домове за стари хора, специализирани програми за стимулиране на човешките ценности у децата в домовете за деца, лишени от родителски грижи, с програмите Детство без агресия, почистваненапаркове, пребоядисване на детски площадки за игра и засаждане на дръвчета.

Детство без агресия

Програмата Детство без агресия на фондация Изкуството да живееш се провежда безвъзмездно в училища и домове за деца в неравностойно положение. Целта й е да научи децата на възраст между 8 и 15 години как ефективно да се освобождават от стрес и негативни чувства и емоции като страх, гняв, агресия и др. Програмата стимулира развитието на самоуважение, увереност и толерантност към другите, като цели да предотврати изблици на насилие у децата. До момента над 4000 деца са преминали тази програма на фондация Изкуството да живееш.

Съдържание

А. Развитие на личността – интерактивни упражнения и игри, изграждащи доверие между децата и помагащи им да разбират по-добре себе си и другите. Б. Намаляване на стреса и напрежението – отпускащи упражнения (дихателни и физически упражнения), смях, забавни игри, подпомагащи концентрацията, техники за справяне с гняв и други негативни чувства.

В. Човешки ценности – разговори с децата, разказване на поучителни истории с цел подхранване на човешките ценности и мотивиране на децата да ги прилагат в живота.

Формат

Програмата се състои от 6 астрономични часа, разделени на три занятия по два астрономични часа. След края на програмата Детство без агресия се провеждат инструкторите на фондация Изкуството да живееш провеждат последващи редовни срещи с децата веднъж или два пъти месечно в рамките на 3 - 6 месеца, в които се затвърждават познанията, споделят се преживяванията. След това се провежда оценка на програмата чрез анкети за децата и педагозите.

През последните 3 години фондация Изкуството да живееш реализирастотици курсове за над 4000 хиляди деца в следните учебни/ възпитателни институции:

Поправителен дом гр. Бойчиновци;  Детски дом „Асен Златаров“ гр. София; ДДЛРГ с. Широка лъка, общ. Смолян; ДДЛРГ „Детелина“ гр. Шумен; Възпитателно училище интернат гр. Ракитово; Дом за деца с увреждания„Ангел Кънчев“  с. Плачковци; Център за обществена подкрепа„Усмивка“ гр. Ямбол; ДДЛРГ в Стара Загора; Център за хора с увреждания гр. Казанлък; Център за деца и възрастни хора с увреждания гр. Шумен; Търговски техникум гр. Варна; ОУ „Светлина“ с. Тополица, общ. Айтос; 119 СОУ и 13 СОУ, гр. София; Клуб по спортна акробатика „Орел“ гр. Айтос; 51 СОУ гр. София;  Дом за деца „П. Димитров“ с. Първомай, общ. Петрич; Дом за децас. Доганово, общ. Елин Пелин; и други

“Разшири съзнанието си и разбери, че всеки престъпник е жертва, плачеща за помощ. Ако излекуваме жертвата, ще премахнем престъпността от света. Бъди състрадателен.” - Шри Шри Рави Шанкар

Свобода зад решетките

Програмата се провежда от 1992 г., като до момента тя е променила живота на повече от 350 000 лишени от свобода по света, като им е позволила да вземат съдбата си в свои ръце и да възвърнат увереността си. Програмата се провежда в стотици затвори в САЩ, Русия, Великобритания, Южна Африка, Индия, Камерун, Малави, Намибия, Дубай, Косово, Хърватия, Полша, Дания, Сингапур, Нова Зеландия, Австралия, България и други.

През октомври 2006 г. с подкрепата на Министерството на правосъдието на Република България фондация Изкуството да живееш стартира хуманитарен проект „Свобода зад решетките“ с преподаването на антистрес програмата на „Изкуството да живееш“ за служители и лишени от свобода в българските затвори и пробационни служби. Проектната цел е подобряване на физическото и психическото здраве на служителите и лишените от свобода в затворите. След затвора в Стара Загора курсът бе проведен във всички останали български затвори. В проведените 60 курса участваха над 1000 служители и лишени от свобода. 

Йордан Хаджихристев, един от инструкторите на фондация Изкуството да живееш, споделя за вдъхновението, мотивацията и радостта от преживяванията след всеки пореден курс Свобода зад решетките:  "В момента сме съсредоточили вниманието си към Старозагорския затвор, тъй като там сме създали трайни отношения и ежемесечно се провеждаме  курс "Свобода зад решетките" там. Мъжете, които преминават през курса стават по-отговорни, отзивчиви и не са проблемни, доброволно се включват в дейностите, организирани от затвора. Създали сме трайни отношения с ръководството на затвора, те виждат прогреса и положителната промяна, и именно зтова ни се доверяват всеки път. Прогресът, който се случва след всеки изминал ден от 5 дневния курс, ме мотивира и вдъхновява да продължаваме със същата енергия и ентусиазъм всеки път. Целта, която имаме в момента, е този затвор да стане за пример на останалите."

"Именно с такава дейност винаги съм искал да се занимавам. Да обърна внимание на хора, които са незабележими за останалите, а в същото време са част от нас от нашето общество. Промените, които претърпяват затворниците след курса "Свобода зад решетките" са невероятни. Практиките, които научават, ги карат да бъдат по-осъзнати, да надникнат дълбоко в себе сии да бъдат по-добри хора. Фактите и наблюденията които имаме са от Софийски, Варненски, Пазарджишки и Старозогорски затвор."                 -  Йордан, водещ на програмата -

 

Резултати след "Свобода от решетките":

По време на проекта група от словенски професори и психолози направиха психологическо изследване с преминалите обучението лишени от свобода и установиха статистически значими подобрения в измерванията на емоционалното страдание, депресия, удовлетворение, агресия, безразличие и самоувереност. 

Други международни изследвания, най-вече в САЩ, при преминалите лишени от свобода курса отчитат следните ползи и подобрения: 

  • Чувствително намаляване на злоупотребата с цигари и алкохол;​ 
  • Намаление на престъпленията в условията на рецидив;​
  • 80% от лишените от свобода отчитат подобрения на съня си като резултат от курса „Свобода зад решетките“;​
  • Значително подобряване на взаимоотношенията с другите лишени от свобода и сътрудничество с представителите на администрацията и другите държавни власти;​
  • В затворите, където курсът „Свобода зад решетките“ е провеждан, служителите докладват значително подобряване на сътрудничеството с лишените от свобода;
  • ​75% от служителите, които са наблюдавали курса „Свобода зад решетките“ или са чули за него, отправят молба курсът да бъде организиран за тях и техните семейства.​

Служба в полза на обществото

Екологични и социални акции

В България преминалите програмите на „Изкуството да живееш“ организират и участват като доброволци в социалните инициативи на фондацията.

Всяка година по повод „Седмицата на гората“ през месец април стотици доброволци в цялата страна засаждат хиляди дръвчета с подкрепата на Изпълнителната агенция по горите на България. Регулярно доброволците в различните центрове в страната правят почистващи акции в паркове.

Доброволци от различните центрове на фондацията в цялата страна посещават социални домове за стари хора, хора с увреждания и деца, лишени от родителски грижи, за да занесат събрани храни, дрехи, обувки, ученически пособия и други за материалните нужди на домовете.