Yoga

Усукване на тялото в легнала позиция

Чакрасана

 • Легни по гръб с крака и ръце, отпуснати отстрани. Прави дълбоки вдишвания и издишвания.
 • Свий краката и постави стъпалата на пода близо до бедрата и по-широко от бедрата.
 • Протегни ръцете встрани от тялото на една линия с раменете с дланите нагоре.
 • Внимателно наклони коленете на пода на дясната си страна, поддържайки стъпалата близо до бедрата.
 • Обърни главата си наляво и погледни към лявата длан, запазвайки рамене на пода.
 • Натисни коленете и бедрата към пода без да повдигаш рамене. Задръж.
 • Внимателно се върни в центъра, повдигайки краката нагоре.
 • Повтори от другата страна.

Ползи:

 • Разтяга гръбначния стълб и четириглавия мускул.
 • Носи дълбока релаксация.


Виж всички - Йога асани в легнала позиция по гръб

 

 

  SUBSCRIBE